Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Fit for 55: Rada EU podepsala balíček týkající se trhu s plynem a vodíkem

Rada EU dne 21. května 2024 přijala nařízení a směrnici, které stanoví společná pravidla vnitřního trhu pro obnovitelné a zemní plyny a vodík a reformují stávající právní předpisy EU v oblasti plynu.


Ilustrativní obrázek (Zdroj: NET4GAS)

Nová pravidla pomohou v energetickém systému přejít na obnovitelné a nízkouhlíkové plyny, zejména vodík, s cílem dosáhnout cílů EU v oblasti dekarbonizace.

Navrhování trhu s plynem a vodíkem

Balíček o plynu stanoví pevná pravidla pro organizaci trhu se zemním plynem a stanoví pevný rámec pro rozvoj budoucího trhu s vodíkem, včetně vyhrazené vodíkové infrastruktury. Obsahuje zvláštní pravidla pro přepravu, dodávky a skladování zemního plynu a vodíku.

Nová pravidla požadují integrované a transparentní plánování sítě v celé EU podle zásady „energetická účinnost na prvním místě“ a s progresivním přístupem. Provozovatelé plynárenských a vodíkových sítí připraví 10letý plán rozvoje sítě EU. Schválené texty vytváří cestu pro trvalou platformu pro agregaci poptávky.

Přechod na obnovitelný plyn

Aby bylo zajištěno postupné vyřazení fosilních paliv, nebudou od roku 2049 již uzavírány dlouhodobé smlouvy na fosilní plyn. Nová pravidla podporují pronikání obnovitelného plynu a nízkouhlíkového plynu, zejména vodíku v uhlí a uhlíku – intenzivní regiony. Členské státy poskytnou celní slevy a pobídky, aby usnadnily integraci jejich trhu a systémů, zejména pro rodící se trh s vodíkem, a zajistily tak spravedlivý přechod.

Bude také vytvořen dobrovolný mechanismus na podporu trhu s vodíkem po dobu pěti let.

Ochrana zákazníků před energetickou chudobou

Zranitelní zákazníci a zákazníci postižení energetickou chudobou budou lépe chráněni díky dnes přijatým novým pravidlům, která zahrnují zaměření na odlehlé oblasti. Opatření členských států zahrnují ochranu před odpojením a jmenování dodavatelů poslední instance, aby byla zajištěna kontinuita dodávek.

Další kroky

Nařízení a směrnice budou nyní podepsány a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. Nařízení se stane přímo použitelným šest měsíců po jeho zveřejnění. Pokud jde o směrnici, členské státy budou mít dva roky na to, aby přizpůsobily své vnitrostátní právní předpisy ustanovením směrnice.

Pozn. redaktora: Ve zprávě z Rady EU není zmínka o tom, že by využití zemního plynu mělo být před rokem 2050 zakázáno.

 
 
Reklama