Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dodávka plynových kotlů na trh v České republice v roce 2023

Kondenzační kotle se na dodávkách plynových kotlů na trh v roce 2023 podílely 98 %. Nekondenzační závěsné a stacionární, v podstatě využitelné jen se zaústěním do společných komínů, tvoří cca 2 %.

Foto © Maksym Yemelyanov, Fotolia.com

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) připravilo dílčí statistickou informaci o vývoji dodávek plynových kotlů na český trh mezi roky 2017–2023. Na základě statistického šetření byly odhadnuty následující hodnoty dodávky plynových kotlů do 50 kW výkonu určených k vytápění a ohřevu teplé vody.

V roce 2023 bylo na tuzemský trh dodáno necelých 66 tis. ks plynových kotlů do výkonu 50 kW určených k vytápění a ohřevu teplé vody především v domácnostech. Nadále tak pokračuje klesající trend v tomto odvětví. V porovnání s rokem 2021, který byl rekordní, jde o 36 % pokles. Oproti roku 2022 se jedná o 14 % pokles. Poměr kondenzačních kotlů vůči celkovému počtu se zvýšil na 98 % (64,3 tis. ks), zbylá 2 % (1,4 tis. ks) tvoří kotle konvenční.

Poměr kombinovaných kotlů určených pro vytápění i ohřev teplé vody vůči kotlům pouze pro vytápění činí 53 : 47 % (resp. 34,7 tis. ks ku 31 tis. ks). Poměr mezi závěsnými a stacionárními kotli se snížil z 97 : 3 % na 96 (63,1 tis. ks) : 4 % (2,6 tis. ks).

Odhad roční dodávky plynových kotlů na český trh (ks)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Konvenční pro vytápění závěsný 1 087 790 347 60 59 167 22
Konvenční pro vytápění stacionární 0 1 0 0 0 0 0
Konvenční kombinovaný závěsný 4 242 2 104 894 1 300 1 964 1 215 828
Konvenční kombinovaný stacionární 1 449 1 015 1 045 1 127 1 409 855 566
Kondenzační pro vytápění závěsný 41 457 43 886 48 103 40 372 45 159 35 103 29 868
Kondenzační pro vytápění stacionární 790 832 990 956 1 358 909 1 096
Kondenzační kombinovaný závěsný 27 323 31 600 32 443 41 388 52 023 36 451 32 403
Kondenzační kombinovaný stacionární 218 191 203 395 455 302 924
Ostatní 12 9 12 10 6 22 95
Celkem 76 578 80 428 84 037 85 607 102 433 75 024 65 802

Přečtěte si také Vytápíme plynem Více k tématu
 
 
Reklama