Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Závěsné kondenzační kotle Tiger Condens s vestavěným zásobníkem

Novinka roku 2011 značky Protherm

Na přelomu roku došlo k uvedení na trh České republiky nových kondenzačních kotlů Tiger Condens. Jedná se o novinku v oblasti závěsných kotlů zajiš´tující zejména zvýšený komfort v přípravě teplé vody avšak s minimálními nároky na půdorysnou plochu instalace.

V sortimentu jsou k dispozici dva základní modely, odlišující se objemem vestavěného nerezového zásobníku s vrstveným ukládáním teplé vody. V tab. I. nalezne čtenář označení kotle a jejich základní technické údaje.

Typ kotle Tiger Condens
Technické údaje jednotka 25 KKZ 21 25 KKZ 42
Nastavitelný tepelný výkon pro topení kW 4,9 - 19,6
Tepelný výkon pro TV kW 25,5
Objem vrstveného zásobníku l 21 42
Průtočné množství TV při ΔT=30 K dle ČSN EN 13203-1 l/min. 15,0 18,5
Komfort TV dle ČSN EN 13203-1 - ***

Tab. I. Přehled typů a základní technické údaje

Kondenzační kotle Tiger Condens se vyznačují několika základními charakteristikami, charakterizující technologický pokrok, hospodárnost provozu a komfort při používání:

  • typ 25 KKZ 21 obsahuje jeden 21-litrový nerezový zásobník s vrstveným ukládáním teplé vody odpovídající cca. 70-litrovému standardnímu zásobníku, resp. typ 25 KKZ 42 obsahuje 2x zásobník odpovídající cca. 150 litrům normálního zásobníku
  • nerezový výměník a hořák s plynulou modulací výkonu splňující třídu NOX = 5
  • vestavěná ekvitermní regulace již z výroby
  • 12-litrová expanzní nádoba na topení a 2-litrová expanzní nádoba na teplou vodu
  • kompaktní rozměry
  • ergonomicky uspořádaný ovládací panel s rozšířenou diagnostickou jednotkou a podsvíceným přehledným displejem

Příprava TV

Systém přípravy teplé vody s jedním, resp. dvěma zásobníky zajišťuje vysoký komfort v odběru TV a vyznačuje se těmito následujícími přednostmi - viz obr.1.


Obr. 1: Základní přednosti kotle
1. Malá prostorová náročnost, 2. rychlá dodávka velkého množství TV s nízkými tepelnými ztrátami, 3.Teplotní stabilita dodávané TV, 4. Vysoký průtok dodávané TV, 5. Rychlá detekce potřeby TV díky vestavěnému Aqua senzoru

Kotel při přípravě teplé vody může pracovat v různých režimech v závislosti na odebíraném průtočném množství. Obr. 2 znázorňuje průtočné množství do hodnoty 12 l/min. s teplotou 40 °C. Kotel pracuje v průtokovém režimu bez jakéhokoliv omezení. Na obr. 3 je zřejmé, že došlo ke zvýšení průtoku na limitní mez 12 l/min. a kotel dodává TV průtokovým ohřevem a navíc ze zásobníku současně. Obr. č. 4 ukazuje ukončení odběru TV, kotel natápí oba zásobníky pro další odběr. V porovnání s klasickým kotlem o výkonu 25 kW a 150-litrovým klasickým zásobníkem je doba ohřevu 5 minut oproti 30 minutám - viz graf vpravo na obr. Tento systém zajišťuje vysoké normované průtočné množství TV bez velkých nároků na místo instalace kotle a jeho kompaktní rozměry jsou zřejmé z obr. 4.


Obr. 2: Průtočné množství do 12 l/min


Obr. 3: průtočné množství nad 12 l/min


Obr. 4 Ukončení odběru TV a natápění zásobníku pro další odběr

Ovládací panel

Tato jednotka se vyznačuje přehledným uspořádáním všech ovládacích prvků včetně podsvíceného displeje. Nastavení pro uživatele je jednoduché a intuitivní. Na displeji se pro uživatele zobrazují základní provozní režimy včetně důležitých hodnot, pro servisního technika je přístup do menu s celou řadou nastavitelných parametrů, jako je např. tepelný výkon, doběh oběhového čerpadla, časová prodleva hořáku.

Samozřejmostí je možnost připojení celé řady regulačního příslušenství - ekvitermní regulátory Thermolink v normálním či bezdrátovém provedení. Dále lze použít tzv. modul 4 funkcí, který se vkládá přímo do vnitřního prostoru elektronické jednotky a potom lze regulovat následující prvky topného systému, popř. další elektrické komponenty domácnosti:

  • přídavné oběhové čerpadlo - vyznačuje se stejným provozním režimem jako vestavěné čerpadlo v kotli
  • ovládání externího elektromagnetického ventilu v přívodu plynu, např. při provozu na propan
  • výstup poruchového signálu
  • ovládání ventilátoru digestoře - v případě provozu kotle se sáním spalovacího vzduchu z místnosti

Široký sortiment odkouření rovněž usnadňuje umístění kotle v různých částech objektu. Na trh se dodává certifikované odkouření a to v provedení - Ø 60/100 mm, Ø 80/125 mm a oddělené odkouření Ø 80/80 mm. Maximální délka odkouření je u odkouření je u systému Ø 60/100 10 m, resp. u Ø 80/125 12 m.

Široký sortiment regulační techniky, odkouření, komfortní příprava teplé vody, kondenzační provoz v širokém modulačním režimu, to vše zajišťuje jak projektantovi, tak montážní firmě široké možnosti uplatnění těchto kotlů v nejrůznějších obytných či hospodářských prostorách.

Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)
logo Protherm (Vaillant Group Czech s.r.o.)

Společnost Protherm, která velmi sebevědomě vstoupila v roce 1991 na český trh se svým elektrokotlem, patří v současné době mezi přední české značky tepelné techniky. Díky zapojení do koncernu Vaillant Group exportuje Protherm své výrobky do mnoha zemí ...