Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Seznamte se: DDS-CAD pro projektování TZB

Tvorba klasické projektové dokumentace a projektování ve 2D s použitím počítače je dnes již běžnou záležitostí. Můžeme však ještě posunout naše nástroje na lepší úroveň a využívat některé další funkce? V následujícím článku se pokusíme popsat nástroj, který poskytuje projektantovi pomocné funkce a není jen náhradou kreslicího prkna.

Program DDS-CAD je určen pro tvorbu a zpracování projektové dokumentace rozvodů TZB (topení, zdravotní technika, vzduchotechnika i elektro instalace). Tento software se zařazuje do skupiny CAD/BIM nástrojů, se kterým vytvoříte výkresovou dokumentaci rozvodů i v třírozměrném prostoru (3D) včetně půdorysů, pohledů, perspektiv a řezů. Projekt DDS-CAD je rozdělen na část pro projektování instalací ZTI/T, vzduchotechniky a část elektro. Tyto části mohou pracovat i samostatně, ale hlavní výhodou je po dokončení návrhu vzájemná možnost koordinace. Další výraznou funkcí DDS-CAD jsou vestavěné technické výpočty podle evropských norem, které projektantovi pomáhají například se správným výběrem dimenzí, kontrolují vybrané technické parametry a není tedy nutné použití řady externích programů. Vzájemné spolupráci s jinými softwarovými nástroji se však DDS-CAD vůbec nevyhýbá. Například pro výpočet osvětlení má přímou vazbu na programy Dialux a Relux, pro jiné pak používá obecný formát IFC.

Při vlastním navrhování instalací začínáte převedením nebo sestavením modelu stavby – půdorysem. Při přenášení výkresů z jiných CAD programů je možné využít formát DXF, DWG a již zmiňovaný IFC. Při použití vestavěných výpočtů potřebujete získat 3D model budovy nejlépe s dostupnými technickými informacemi. Nejlepší situace nastává při použití formátu IFC, kdy jsou součástí rovněž informace o materiálech, ze kterých se projektovaný objekt skládá. Pokud jste obdrželi pouze podklady ve 2D, můžete si potřebné také informace doplnit vlastními funkcemi DDS-CAD. Pokud si kreslíte půdorys sami, využijete jistě velice rychlé sestavení půdorysu pomocí definice místností. Délky zdí lze zadávat číselně nebo interaktivně. Pro interaktivní zadání je výhodné na obrazovku zobrazit mřížku o zvolené vzdálenosti pomocných bodů. Do nich podle potřeby vkládáme okna a dveře, opět, buď pomocí zadání vzdáleností, nebo interaktivně. I v tomto případě doplníte technické informace, které Vám velmi pomohou v další práci – dimenzování a rozmístění přístrojů.
Po dokončení práce s modelem budovy přistoupíme k rozmístění potřebných komponent jako např. otopná tělesa, zařízení zdravotní techniky, výústky vzduchotechniky, vypínače a zásuvky pro elektro a další. Pro jejich výběr podle dimenze a technických vlastností můžete využít výsledků vestavěných výpočtů, namátkou zde uvedeme např. EN 12831 (výpočet tepelného výkonu), EN 442 (otopná tělesa), nebo EN 1264 (podlahové topení). Výrobky vybíráte z obecné databáze dodávané s programem. Vámi nejčastěji používané přístroje si můžete uložit i do vlastní databáze již přímo s konkrétními názvy výrobků. Jako symboly využijete interní symboly DDS-CAD, nebo symboly dodávané výrobcem (dwg, 3ds), pokročilí uživatelé si je mohou vytvořit i sami (včetně těch parametrických). Vlastnosti již vložených komponent se dají měnit, a to i hromadně, např. pro všechna topidla dané vlastnosti ve výkrese.
Symboly zařízení a přístrojů pak propojíme potrubím, nebo jiným druhem instalace (kabely). Můžeme však postupovat i opačným způsobem, že kreslíme nejdříve potrubí nebo instalace a na ně připojujeme koncová zařízení. Navíc každý přístroj v databázi má definované své přípojné body, ke kterým se kreslené trubky nebo kabely automaticky přichytávají. Oblíbenou funkcí je také automatické natočení přístroje podél kreslené zdi. Po propojení můžete opět vestavěným výpočtem celou síť překontrolovat a případně upravit navržené dimenze, zkontrolovat úbytky napětí a podobné vlastnosti. Při kreslení je velmi vhodné kontrolovat umístění instalací ve 3D, protože pak můžeme naplno využít jak funkcí pro koordinaci, tak výpisu materiálu. Ten lze vytvořit jen z výkresu nebo za celý objekt, můžeme vygenerovat výpis materiálu a použitých prvků tříděných podle uživatelsky zadaných podmínek. Vytvořené výkresy doplníme kótami, popisy, tabulkami, a dalšími potřebnými údaji. Pro elektroinstalace DDS-CAD obsahuje funkce pro sestavení jednopólových, vícepólových i ovládacích schémat včetně křížových referencí a kontroly počtu kontaktů. Program podporuje export do formátů IFC, DWG/DXF, DWF, SVF, WRML, COB, 3DS, WMF, BMP, TIF, JPG nebo do CFI a VEC. Pro orientaci je někdy vhodné i vykreslení axonometrických nebo perspektivních pohledů. Při složitém systému instalací bývají tyto pohledy mnohem názornější, než řada dvourozměrných řezů. Velkou výhodou je přenos dat z výkresu do výkazu materiálu a výměr. Jeho tvorbou poskytujete kvalitní podklady pro následné rozpočtování a oceňování celého projektu.

Software DDS-CAD je lokalizován do češtiny a poskytujeme k němu technickou podporu a školení. Vývoj software začal již před 30 lety, od svého počátku pracoval ve 3D a s prvky/objekty podle profesí. Prodělal za tu dobu velký vývoj a stále vývojem prochází tak, jak celá oblast IT. Autorem je norská firma Data Design System a po celé Evropě je dnes přes 13 500 aktivních uživatelů, což v případě specializovaného nástroje je velmi dobré číslo. Pro oblast TZB patří mezi špičku a aktivně se účastní projektů aliance BuildingSMART (aliance zaměřená na BIM). Pro zájemce je po registraci k dispozici možnost 30denní trial verze s naší plnou podporou. Domluvte si předvedení software (osobně i po webu) a posuňte své projektování na vyšší úroveň.

CAD-BIM s.r.o.
logo CAD-BIM s.r.o.

Zaměření na BIM/CAD ve stavebnictví. Firma CAD-BIM s.r.o. se zabývá distribucí, lokalizací a zákaznickou podporou pro software DDS-CAD určený pro projektování profesí TZB ve stavebnictví. Nedílnou součástí činnosti jsou rovněž konzultace a školení.