Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nízkoteplotní místní otopné sítě: ukázkový příklad energetické účinnosti

Vytápění hraje důležitou roli na cestě Evropy k uhlíkové neutralitě: více než ⅓ emisí skleníkových plynů v EU pochází z využívání energie v budovách.

V poslední době je předmětem mnoha výzkumů dopad energetických systémů na úroveň udržitelnosti a energetické účinnosti budov, zejména ze strany Mezinárodní energetické agentury pro energii v budovách a komunitách (International Energy Agency’s Energy in Buildings and Communities, zkráceně IEA BCS) a Programu pro centrální zásobování teplem (District Heating and Cooling programmes, zkráceně IEA DHC). Obzvláště zajímavý je výzkum IEA o optimalizovaném výkonu systémů zásobování energií. Nastiňuje přístup s nízkou spotřebou energie – jako kombinaci dodávky tepla z udržitelných zdrojů energie prostřednictvím účinných systémů a související aspekty optimalizace dodávek energie. Podle zjištění IEA z roku 2019 se klimaticky neutrální vytápění skládá z 3 hlavních technologických prvků:

  1. Energeticky účinné budovy - chytrý design zahrnuje vylepšené úrovně izolace a inteligentní regulace vytápění snižuje celkovou spotřebu tepla, a navíc minimalizuje tepelné ztráty.
  2. Efektivní distribuční sítě - navrženy tak, aby využívaly maximum obnovitelných energetických zdrojů a umožňovaly zdroji tepla pracovat s maximální účinností. Kombinace izolace, inteligentní správy a nízkých teplot navíc minimalizují tepelné ztráty.
  3. Udržitelné zdroje energie – dodávka tepla z centralizovaných nebo decentralizovaných obnovitelných nízkouhlíkových (nebo uhlíkově neutrálních) zdrojů tepla.

Správně navržené sítě centrálního zásobování teplem splňují výše uvedená kritéria, zejména v hustě osídlených městských oblastech. Nejslibnější a nejúčinnější technologie dodávek jsou takové, které umožňují flexibilní dodávku různých tepelných požadavků s maximálním podílem místních a obnovitelných zdrojů energie. Společným rysem těchto distribučních sítí je fakt, že pracují při co nejnižších teplotách, aniž by zvyšovaly průtoky a čerpaly energii v množství, které by vyvážilo výhody tepelné účinnosti. Nízkoteplotní rozvodné sítě jsou ukázkovým příkladem takové účinnosti v praxi.

Více informací naleznete zde

 
 
Reklama