Pozvánka na stavbu – krbová vložka s teplovodním výměníkem

Datum: 18.9.2012  |  Organizace: Romotop s.r.o.  |  Firemní článek

Pro dnešní účely vytápění jsou krbové vložky a kamna s teplovodním výměníkem významným zdrojem vytápění u objektů s nízkou tepelnou ztrátou. Základním požadavkem pro to, aby vše fungovalo, je správný výběr. Na co je třeba dát si pozor při výběru teplovodních kamen, je podíl výkonu předaného spotřebičem do svého okolí a do topného média (otopné vody).

Romotop s.r.o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou

tel.:+420 556 770 980
e-mail:
web:www.romotop.cz

Pro dnešní účely vytápění jsou krbové vložky a kamna s teplovodním výměníkem významným zdrojem vytápění u objektů s nízkou tepelnou ztrátou. Základním požadavkem pro to, aby vše fungovalo, je správný výběr.

Na co je třeba dát si pozor při výběru teplovodních kamen je podíl výkonu předaného spotřebičem do svého okolí a do topného média (otopné vody). Výběr kamen nebo vložky je závislý na požadavcích investora a tepelné ztrátě objektu.
Požadavkem investora v tomto případě byla kombinace krbové vložky s teplovodním výměníkem a solárních panelů. Tepelná ztráta objektu byla projektantem určena na 6,7 kW.

Konstrukce vložky by měla maximálně využit teplo vytvořené v topeništi a pomocí velké teplosměnné plochy toto teplo předat otopné vodě. Zamezení přehřátí interiéru je provedeno menším a dvojitým prosklením dvířek.

Teplovodní vložka s velkým jednoduchým prosklením (často s vícestranným) a malým spalinovým výměníkem, u níž je uveden daleko nadpoloviční podíl výkonu do vody by v nás měla zákonitě vzbudit nedůvěru.

Při nevhodné kombinaci - místnosti s nízkou tepelnou ztrátou a topidla, které předává příliš velký výkon do svého okolí, bude docházet k přetápění místnosti, ve které stojí krbová vložka a místnosti vytápěné topným médiem budou chladné.

Krbová vložka Romotop KV 075W splňuje podmínky instalace do rodinných domů vystavěných v nízkoenergetickém standardu.

Vložka je vybavena dvojitým prosklením dvířek. Vnější sklo je opatřeno moderním černým potiskem, vnitřní reflexní pokovenou vrstvou odrážející tepelné záření zpět do prostoru ohniště. Díky této kombinaci dochází k minimalizaci záření jdoucího do okolí vložky přes prosklení, čímž se výrazně zvyšuje uživatelský komfort. Při pohybu v blízkosti vložky necítíte tak ostré teplo jako u jednoduchého prosklení. Dvojité prosklení s reflexním sklem zároveň udržuje maximální teplotu v ohništi, čímž dochází k dokonalému spalování paliva.

Samozřejmostí je centrální přívod vzduchu (CPV), kdy při jeho zapojení nedochází k odebírání vzduchu z interiéru. Dalším aspektem instalace CPV je vytvoření uzavřeného okruhu vzduchu z venkovního prostředí a tím omezení problému s instalaci digestoře a vzduchotechniky.

Teplovodní způsob vytápění při využití akumulační nádrže umožňuje ukládání tepla z nejrůznějších zdrojů na kapalná, plynná i pevná paliva, elektřinu, energii slunce, geotermální energii atd. V dnešní době je snad nejekonomičtějším možným způsobem vytápění a ohřevu teplé vody kombinace solárních kolektorů se zdrojem na biomasu.

Příkladem tohoto vytápění je kombinace krbové vložky, solárních fototermických panelů, akumulační nádrže s přípravou TV.

Jak celý systém funguje?

Jádrem celého systému je akumulační nádrž s vnořeným zásobníkem TV (akumulační nádrž s průtočným ohřevem TV) a nerezovým výměníkem pro solární systém a řídící ekvitermní jednotka. Ta zaručuje komfort vytápění tím, že koriguje teplotu otopné vody podle venkovní teploty. Dimenzování a typ akumulační nádrže je závislý na výkonu zdroje vytápění a požadavcích investora.

Do akumulační nádrže jsou napojené tři zdroje tepla: krbová vložka (krbová kamna) s výměníkem, solární kolektory, elektrická topná tělesa.

Nabíjení akumulační nádoby a současně ohřev teplé vody je automatický pomocí:
 • solárních panelů (pokud je dostatečný sluneční svit)
 • krbové vložky (pokud je zatopeno)
 • ohřevu elektrickými topnými tělesy - ty spínají jen v případě nedosažení požadované teploty v prostřední části akumulační nádoby pomocí jiných zdrojů tj. solárními panely nebo krbovou vložkou. Instalace topných těles zaručuje levný tarif elektrické energie pro celý objekt.
Kdy využíváme slunce?
 • Slunce a solární ohřev se spouští automaticky, když na teplotním čidle na solárním kolektoru je teplota o 10st vyšší nežli teplota v dolní čtvrtině akumulační nádoby.
  V tomto případě dojde ke spuštění čerpadla solárního systému a proudění solární kapaliny a výměně tepla ve spodní části akumulační nádoby a ohřevu otopné i užitkové vody.
  Součásti této instalace jsou 3 ploché solární kolektory KPG 1 s plochou apertury 7,2m2.
 • Měrný využitelný solární zisk 417 kWh/m2.rok.
 • Celkový využitelný solární zisk 3005 kWh/rok.
Jak funguje topení krbovou vložkou?

Když zatopíme v krbové vložce a teplota ve výměníku dosáhne požadované hodnoty (standardně 55°C až 65°C), dojde ke spuštění čerpadla odbírajícího teplo z výměníku.
V instalaci je třeba zajistit optimální teplotu vratné vody (zpátečky) pomocí TSV ventilu, který udržuje teplotu zpátečky nad 55°C.

Pokud řídící jednotka, na základě venkovní teploty, zjistí potřebu vytápění, rozběhne se čerpadlo otopného systému, otevře se trojcestný směšovací ventil se servopohonem a předává teplou otopnou vodu do systému.

Požadována teplota v otopném systému je určena ekvitermní křivkou dle venkovní teploty.

Pokud dosáhne systém vytápění požadované teploty, jsou přebytky tepla ukládány do akumulační nádoby.

Bezpečnostní prvky
 • Expanzní nádoby - instalace expanzních nádob odpovídajícího objemu pro otopnou soustavu, solární systém i pro pitnou vodu.
 • Pojišťovací ventily - instalace pojišťovacích ventilů na otopnou soustavu, na solární soustavu i pro vstup vody to zásobníku TV.
 • Schlazovací smyčka - instalace dochlazovacího termostatického ventilu na schlazovací smyčku.
 • Záložní zdroj elektrické energie - pro řídící jednotku, který je schopen po dobu výpadku elektrické energie odvést teplo vytvořené v krbové vložce (kamnech).
Jaký je postup při instalaci?

Při instalaci takového systému je třeba postupovat následovně:

 1. Etapa příprava a výběr - výběr krbové vložky (krbových kamen), akumulační nádrže, systému vytápění – na základě tohoto výběru je potřeba zajistit dostatečný prostor v technické místnosti a odpovídající komín.
 2. Etapa hrubá stavba - příprava centrální přívodu vzduchu do místa instalace krbové vložky (kamen), vybetonování pevného podkladu pod krbovou vložku a pod akumulační nádrž.
 3. Etapa rozvody - při montáži elektroinstalace dimenzovat odpovídající kabeláž pro čidla, termostaty, čerpadla, řídící jednotku atd.
  Při instalaci otopné soustavy připravit odpovídající dimenzi potrubí a umístění páteřního rozvodu, propojovacího potrubí mezi krbovou vložkou (kamny) a akumulační nádrži. Příprava průchodky pro potrubí solární systému.
 4. Etapa instalace – instalace celého systému se provádí po dokončení technické místnosti (dokončené podlahy, malování zdí). Stav dokončení místnosti s topidlem záleží na tom, zda se jedná o krbová kamna nebo krbovou vložku. Samozřejmostí je zapojena vodovodní a elektrická přípojka do objektu.
 5. Obestavba – obestavění krbové vložky je záležitostí designových požadavků investora a musí být provedeno odborně dle norem.
Náklady na 1 kWh pro vytápění a ohřev TUV v porovnání s jinými zdroji
set Romotop0,57 - 0,89 Kč/kWh
plyn1,87-2,12 Kč/kWh
černé uhlí0,99-1,59 Kč/kWh
elektřina2,51 - 3,02 Kč/kWh

* Výpočet je nutno chápat jako orientační, pro konkrétní budovy se mohou výsledky mírně lišit
* zdroj tzb-info.cz

 

Datum: 18.9.2012
Organizace: Romotop s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Partneři - Vytápění

logo GEMINOX
logo ENBRA
logo THERMONA
logo DANFOSS
logo FV PLAST

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czPokládka koberce na podložku. Metoda napínání do obvodových lištOslavte světový den vody! Navštívit můžete spousty akcí, můžete i pomoci!Aplikace fermacell Store finder pro rychlé vyhledání prodejnyRadiátory Kermi na veletrhu Aquatherm 2018