Rohové krbové vložky Romotop Angle s novým systémem řízení a rozvodu spalovacího vzduchu

Datum: 19.11.2013  |  Autor: Ing. Vladimír Krajíček, projektový a inovační manažer  |  Organizace: Romotop s.r.o.  |  Firemní článek

U krbových vložek řady Angle jsme použili systém vedení spalin double spin, nyní i s certifikovaným výkonem 9 kW. Výsledkem je dosažení vysoké účinnosti 84 %, kterou u rohových krbových vložek jen tak nenajdete. Špičkových hodnot dosahují rovněž emise prachu a oxidu uhelnatého, splněny normy EN 13 229, DIN plus, 15 a B-VG, BimschV 1 a BimschV 2.

Romotop s.r.o.
Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou

tel.:+420 556 770 980
e-mail:
web:www.romotop.cz

Dlouho očekávaná novinka – rohové krbové vložky Romotop Angle s levým a pravým provedením – je konečně na světě. Dali jsme si sice na čas, ale výsledek stojí za to. Posuďte sami.


 

1. Systém vedení spalin double spin

Logo double spin

Se systémem vedení spalin double spin jste se již jistě setkali u krbové vložky Romotop KV 025 LN, kterou jsme představili v lednu roku 2012. Krbová vložka Romotop KV 025 LN je certifikována pro dva jmenovité výkony 7 a 11 kW, čímž jsme chtěli prokázat jedinečné vlastnosti systému double spin z pohledu extrémní stability hoření při různých dávkách paliva.


Stejný systém vedení spalin jsme nyní použili u krbových vložek řady Angle. Certifikaci jsme ale pro změnu provedli pouze pro hodnotu ideálního výkonu 9 kW. Výsledkem je dosažení vysoké účinnosti 84 %, kterou u rohových krbových vložek jen tak nenajdete. Špičkových hodnot dosahují rovněž emise prachu a oxidu uhelnatého. Krbové vložky Angle bez problémů splňují normy EN 13 229, DIN plus, 15 a B-VG, BimschV 1 a BimschV 2.

Podrobnější informace o systému vedení spalin double spin se můžete dočíst ve článku Krbová vložka Romotop KV 025 LN se systémem double spin z ledna 2012.

 

2. Rukojeť dvířek a ovladač spalovacího vzduchu z leštěné nerezi


 

3. Angle je rohovka pro všechny

Rohové krbové vložky Romotop budou nyní dostupné v mnoha variantách – s výsuvem, bez výsuvu, s roštem, bez roštu, s kopulí nebo s redukcí pro prstence a s ohýbaným či děleným sklem.

 
 
Angle R 2g L s objednacím kódem 66.44.44.07
Angle R 2g L s objednacím kódem 66.44.44.07
Angle L 2g L  s objednacím kódem 66.44.44.01
Angle L 2g L s objednacím kódem 66.44.44.01

4. Odhlučněná klapka centrálního přívodu spalovacího vzduchu pro tiché uzavírání vzduchu

5. Torzně vyztužený rám dvířek

Rám dvířek jsme torzně vyztužili pro jeho maximální tuhost, čímž se minimalizuje možnost deformace dvířek s následným prasknutím skla.

 

6. Nové zavěšení výsuvných dveří

Protože klasické zavěšení výsuvných dvířek u rohových krbových vložek v místech pojezdů není z pohledu namáhání a celkové životnosti pojezdových lišt ideální, hledali jsme místo zavěšení zajišťující jak souměrný pohyb levé a pravé pojezdové lišty, tak minimální namáhání valivých tělísek pojezdových lišt. Krbové vložky Angle tak nyní využívají zcela nového způsobu zavěšení dveří v těžišti, který se navenek projevuje zejména velice kvalitním chodem a dojezdem všech stran dvířek.

 

7. Panty umístěné na kratší straně dveří

Původní způsob otevírání dvířek (např. KV 055 R/L)
Původní způsob otevírání dvířek (např. KV 055 R/L)
Nový způsob otevírání dvířek s komfortnějším přístupem pro obsluhu (Angle L(R) 2g L(S) 66.44.44)
Nový způsob otevírání dvířek s komfortnějším přístupem pro obsluhu (Angle L(R) 2g L(S) 66.44.44)

Jelikož je těžiště rohových dveří umístěno blíže ke kratší straně dveří, je z pohledu životnosti pantů a možného svěšování dveří vhodné zavěšení na kratší straně. Rovněž z pohledu uživatele je toto umístění pantů výhodnější, neboť umožňuje pohodlnější přikládání a celkový přístup ke spalovací komoře.

 

8. Nový systém řízení a rozvodu spalovacího vzduchu

Čisté sklo, vertikálně hořící plamen, výborné nahořívání a správné hoření v celém prostoru spalovací komory – kompletně jsme změnili rozvody spalovacího vzduchu a jeho řízení.

9. Přívod spalovacího vzduchu pod dvířky pro zlepšení dynamiky hoření a stabilizaci plamene

 

10. Spalovací komora s certifikovaným jmenovitým výkonem 9 kW a vysokou účinností 84 %

 

11. Kuličkové vedení pojezdových lišt dvířek

Namísto klasických pojezdových koleček běžících v profilových lištách jsme použili špičkové pojezdy s kuličkovým vedením, které dosahují bezkonkurenční přesnosti vedení a životnosti. Dvířka jsou tak ve všech fázích pohybu vzhůru či dolů v přesně definovaných polohách vůči korpusu.

 

12. Nové umístění pojezdů dvířek v nejméně tepelně zatížené oblasti

Pojezdy dvířek jsme přesunuli z obvyklého umístění na boční straně dveří na stranu čelní, která je nejméně tepelně namáhaná od spalovací komory. Došlo tak k dalšímu významnému prodloužení životnosti pojezdů. Takovouto změnu klasické profilové lišty s pojezdovými kolečky vůbec neumožňují. Zvýšené životnosti lze docílit pouze při využití nových pojezdů s kuličkovým vedením.

13. Dvířka s inovovaným dojezdem pro maximální těsnost spalovací komory

14. Konvekční ROMOTOP® klapky

Ta tam je doba boje s větrnými mlýny. S novými výsuvnými vložkami Romotop řady Angle jsme se rozhodli vyřešit vysouvání dvířek tak, aby bylo sto procentně funkční za všech okolností, tedy i tehdy, překročí-li zákazník doporučovanou hodinovou dávku paliva. U běžných vložek s výsuvem dochází v těchto situacích k zatuhnutí výsuvů, popřípadě k vyschnutí mazacího tuku výsuvů. Při vysouvání dvířek se potom dočkáme drhnutí v pojezdech doprovázeného nepříjemnými zvuky.

Krbové vložky Romotop řady Angle jsou nyní vybaveny konvekčními ROMOTOP® klapkami, které zajišťují účinné odvětrávání horního opláštění a tím chlazení pojezdových mechanismů výsuvů. Při použití konvekčních ROMOTOP® klapek došlo ke snížení teploty naměřené na pojezdech výsuvného mechanismu dvířek o téměř 100 °C. I v případě Klabanova testu, nebyla naměřená teplota vyšší než 160 °C, což je teplota, kterou profesionální kuličkové pojezdy bez problémů snášejí.

1 – Při uzavřených dvířkách spalovací komory jsou konvekční ROMOTOP® klapky otevřeny na 100 %. Může tak docházet k proudění vzduchu a ochlazování pojezdů výsuvného mechanismu dvířek.
1 – Při uzavřených dvířkách spalovací komory jsou konvekční ROMOTOP® klapky otevřeny na 100 %. Může tak docházet k proudění vzduchu a ochlazování pojezdů výsuvného mechanismu dvířek.
2 – Při vysouvání dvířek směrem vzhůru dochází k uzavírání konvekčních ROMOTOP® klapek.
2 – Při vysouvání dvířek směrem vzhůru dochází k uzavírání konvekčních ROMOTOP® klapek.
3 – Při vysunutí dvířek o cca 3 cm vzhůru jsou již konvekční ROMOTOP® klapky zcela uzavřeny a je tak zabráněno případnému vniknutí kouře do obestavby vložky.
3 – Při vysunutí dvířek o cca 3 cm vzhůru jsou již konvekční ROMOTOP® klapky zcela uzavřeny a je tak zabráněno případnému vniknutí kouře do obestavby vložky.
4 – Při dalším pohybu dvířek směrem vzhůru zůstávají v celé délce vysouvání konvekční ROMOTOP® klapky těsně uzavřeny.
4 – Při dalším pohybu dvířek směrem vzhůru zůstávají v celé délce vysouvání konvekční ROMOTOP® klapky těsně uzavřeny.

15. Inovované uchycení skla

Skla rohových krbových vložek Romotop řady Angle jsou nyní nově uchyceny tak, aby přídržné lišty přitlačovaly sklo daleko od jeho hrany, čímž je zamezeno iniciaci případné praskliny od hrany skla. Jedná se zatím o nejpokročilejší uchycení skla krbových vložek, které snižuje nebezpečí prasknutí skla na absolutní minimum.

Test systému double spin

Rozhodli jsme se otestovat systém double spin. Pro test jsme použili dvě krbové vložky Angle R 2g L 66.44.44.01. U první jsme ponechali spalovací komoru se systémem double spin, u druhé jsme systém double spin odstranili a ponechali spalovací komoru pouze s jedním horním šikmým deflektorem.

V obou případech jsme provedli standardní zátop, poté přiložili počáteční stabilizační dávku paliva 2,5 kg. Test jsme započali až při další dávce paliva, opět 2,5 kg. Testovali jsme po dobu 4 dávek paliva se stejnou hmotností 2,5 kg. Test jsme ukončili 30 minut po přiložení poslední, čtvrté dávky paliva. Palivo bylo vždy přikládáno ve chvíli, kdy ze spalovací komory vymizely poslední plamínky a na dně zůstával pouze žhavý základ, tedy tak, jak by asi přikládal běžný uživatel. Nedocházelo tedy k žádnému záměrnému prodlužování intervalu přikládky.

Výsledky testu můžete vidět v následující tabulce:

1 2 klasické řešení
Celková dávka paliva za cyklus [kg]1010
Průměrná teplota spalin za cyklus [°C]160336
Průměrná teplota spalin za periodu 1 [°C]182281
Průměrná teplota spalin za periodu 2 [°C]152350
Průměrná teplota spalin za periodu 3 [°C]150334
Průměrná teplota spalin za periodu 4 [°C]165355
Doba cyklu [hod]4:043:34
Průměrný výkon [kW]8,958,99

Z průměrných teplot spalin uvedených v tabulce je patrná vyšší účinnost systému double spin. Dále krbová vložka vybavená tímto systémem dokázala dodávat stejný výkon po dobu o 30 minut delší, než krbová vložka bez systému double spin. Pro koncového zákazníka je přínos systému double spin jasně patrný v podobě vyšší efektivity spalování, stabilnějšího spalovacího procesu a ekonomického užitku plynoucího z nižší spotřeby paliva.

Výsledky testu můžete shlédnout i v grafické podobě:

 

Klabanův test

Je velice tvrdý, zatěžkávací test krbových vložek, sestavený na základě chování některých zákazníků. Cílem je prověření celkové konstrukce při reálně nejvyšších možných dávkách paliva. Krbová vložka Romotop Angle R 2g L 66.44.44.01 byla umístěna v obestavbě z izolačního materiálu, konvekční odvětrání bylo zmenšeno na cca 50 % doporučené velikosti.

V přípravné fázi testu se hledá velikost maximální hodinové dávky paliva, která je ještě schopna za hodinu vyhořet při naplno otevřených spalovacích vzduších. V případě Angle R 2g L 66.44.44.01 byla tato dávka paliva stanovena na 7 kg/hod. Při přikládání větší dávky paliva již vsázka nestihne v průběhu jedné hodiny vyhořet a dochází k hromadění paliva ve spalovací komoře a v konečném důsledku k jeho vypadávání při přikládání dalších dávek.

V druhé fázi testu se topí s maximální dávkou paliva (v případě Angle R 2g L 66.44.44.01 tedy 7 kg/hod) po dobu 15 hodin, přičemž nesmí dojít k omezení funkčnosti krbové vložky nebo jejímu poškození. U Angle R 2g L 66.44.44.01 jsme se soustředili zejména na funkčnost výsuvu dvířek a na případné prasknutí rohového skla.

Krbová vložka Romotop Angle R 2g L 66.44.44.01 v případě Klabanova testu uspěla a v době psaní tohoto textu završila 15hodinový denní Klabanův test po dobu jednoho měsíce.

 

Datum: 19.11.2013
Autor: Ing. Vladimír Krajíček, projektový a inovační manažer
Organizace: Romotop s.r.o.Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Témata 2018

Tabulky a výpočty

Partneři - Vytápění

logo DANFOSS
logo ENBRA
logo GEMINOX
logo THERMONA
logo FV PLAST

Spolupracujeme

logo Asociace odborných velkoobchodů

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czArchitektonicky zdařilou továrnu na zpracování bambusu postavili z betonuObjem veřejných stavebních zakázek do června vzrostl o 82 procentPožadavky na doplňování pitné nebo užitkové vody do vodovodu – V.Bezúdržbové terasy Terrace Massive Pro