Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Automaty na uhlí 4. třídy dostupné pro kotlíkové dotace (I)

V zatím poslední výzvě tzv. kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji, vyhlášené od července, lze žádat opět částku šedesát tisíc korun na automatické kotle na uhlí, jestliže splňují parametry 4. emisní třídy. Pokud zákazník investuje do běžného kotle certifikovaného pouze do 3. třídy, pak má nárok na dotaci jen čtyřicet tisíc korun.

Kraj a MŽP se tímto dvaceti tisícovým zvýhodněním snaží podpořit špičkové technologie, u nichž je negativní vliv na životní prostředí minimální. Obecně se dá říci, že kotle ve 4. třídě mají oproti kotlům ze 3. třídy až o 10 % vyšší účinnost (a tím pádem nižší spotřebu paliva) a zhruba poloviční emise.

Splnění kritérií 4. třídy při spalování uhlí je velmi náročné, a proto je na trhu takových výrobků zatím jen několik. První fi rma v ČR, která má takto certifikován uhelný automat a je zařazena do SVT, je BENEKOVterm z Horního Benešova z Moravskoslezského kraje. Prvním kotlem v ČR vůbec, který byl oficiálně certifikován do 4. třídy je model CosmoTHERM U 25 s výkonem 20 kW, využitelný pro běžné rodinné domy.

Jak sdělil obchodní ředitel firmy BENEKOVterm, Leopold Benda ml.: „Je škoda, že zákazníci zatím příliš neví o tom, že automatické kotle na uhlí 4. třídy na trhu skutečně existují a stále poměrně mnoho zákazníků požádalo o dotace na kotle 3. třídy. Máme informace o tom, že někteří výrobci přesvědčují své potenciální klienty k podání žádosti na kotle ze 3. třídy a tvrdí jim, že žádné lepší automaty na uhlí na trhu nejsou.“ Pokud se zákazník podívá do seznamu dotovaných technologií na stránkách SFŽP, tak v seznamu uvidí, že automaty na uhlí ze 4. třídy skutečně existují.

Tyto nejlepší dostupné automaty se přitom cenově pohybují na úrovni kotlů nižší třídy. Zmíněný model CosmoTHERM U 25 se na trhu prodává za cenu 68 500 korun bez DPH. Celková cena za instalaci včetně práce, hydrauliky a uvedení do provozu se po odečtení dotace pohybuje mezi třiceti až čtyřiceti tisíci korun. Za tuto pořizovací cenu zákazník získá nejúčinnější dostupnou technologii spalování uhlí s minimální spotřebou paliva a taky minimální spotřebou elektřiny.

Jak dále informovala firma BENEKOV, další automaty 4. třídy, které budou na trh uvedeny od září 2013, jsou modely BENEKOV C 16, C 26 a C 51. U této řady bude kromě navýšení účinnosti a snížení emisí provedeno ještě několik konstrukčních vylepšení. Například kotel C 16 bude dimenzován tak, že v něm bude možné přikládat uhlí a vybírat popel pouze jednou za 7 až 10 dnů.

Pokud zvažujete podání žádosti o dotaci na automatické kotle na uhlí, tak neváhejte ve své žádosti uvést typ B, tedy kotle 4. třídy s dotací šedesát tisíc korun. Získáte to nejlepší, co je na trhu s automaty na uhlí dostupné.

Více se můžete dočíst na stránkách firmy BENEKOV, www.benekov.com.

 
 
Reklama