Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Volba vhodného výkonu automatického kotle na uhlí

Dnes již ve 3 krajích ČR úspěšně fungují kotlíkové dotace. Díky nim jenom v tomto roce několik tisíc majitelů rodinných domů vyhodí do sběru své zastaralé kotle na tuhé paliva s ručním přikládáním, které mají provozní účinnost okolo 50 % a zamořující své okolí vysokými emisemi. Místo toho si pořídí automaty na uhlí s účinností až 90 % a mnohonásobně nižšími emisemi prachu, takže jejich okolí už nepozná, že topí uhlím. Na automatické kotle na uhlí 4. třídy, například BENEKOV řadu C, lze dnes získat dotaci 60 tisíc Kč.

Při plánování investice do nové kotelny je důležitou otázkou výkon nového zdroje. Zateplení a výměna oken vedou k výraznému snížení celkových ztrát, a proto je nutno nové zdroje dimenzovat adekvátně ke stavu rodinného domu. Řada českých zákazníků zatím stále vychází z úvahy, že je nutné mít na kotli dostatečnou rezervu, požadují po montážních firmách předimenzování nového zdroje a brání se doporučení vhodného výkonu nového zdroje pro jejich dům. Zatímco u staršího domu bez provedené izolace a bez vyměněných oken s vytápěnou plochou okolo 250 m2 je vhodné zvolit výkon kotle okolo 25 kW (například model BENEKOV C 26), tak po zateplení objektu nebo po výměně oken je vhodné hledat nový zdroj o výkonu mezi 15 až 20 kW (například model BENEKOV C 16). U menších objektů s vytápěnou plochou mezi 150 až 200 m2 se standardně po zateplení nebo výměně oken tepelná ztráta sníží na 12 až 15 kW (vhodný je model BENEKOV C 15).

Běžné kotle s ručním přikládáním nemají žádnou řídící jednotku a proces spalování v nich nelze účinně regulovat. Během krátké doby se vytvoří velké množství energie, která prochází topným systémem a pokud není v objektu využita akumulační nádoba, tak se neustále mění stav mezi přetopeným a vychladlým systémem. V jednu chvíli se musí otevírat okna, po ránu je doma nepříjemná zima. Časté zátopy a vyhasínání kotle navíc vedou k mezním stavům, při kterých se vytváří vysoké emise, které zamoří okolí domu široko daleko.

U automatických kotlů na uhlí funguje princip spalování tak, že řídící jednotka ovlivňuje množství paliva vstupujícího do hořáku a množství vzduchu z primárního nebo sekundárního ventilátoru. V zásobníku může být 300 kilo paliva, ale v litinovém hořáku se aktuálně spalují třeba pouze 2 kilogramy. Na modelech kotlů BENEKOV řady C je dokonce spalovací proces možno regulovat lambda sondou, podobně jako v automobilech. Automatické kotle fungují v rozsahu 30 až 100 % svého jmenovitého výkonu. Například model BENEKOV C 15 pomocí své řídící jednotky reguluje výkon od 4,5 do 15 kW. Kotel si může regulovat svůj výkon pomocí venkovní teploty (ekvitermní regulace) a pomocí nastavené teploty na pokojovém termostatu. Tepelná pohoda je o několik úrovní výše než u neefektivního systému s ručním přikládáním. Automatický kotel na uhlí stačí zapálit na podzim a pokud zákazník nezapomene jednou za 3 až 5 dnů doplnit palivo a vysypat popel, během sezony už ho nikdy znovu zapalovat nemusí. Kotel si řídí sám sebe a neustále se přizpůsobuje teplotě v domě i venku.

Předimenzované kotle způsobují zejména v jarním a podzimním režimu zvýšenou kondenzaci v topném systému, snižuje se jejich průměrná provozní účinnost, uživatel je musí častěji čistit a mají zkrácenou životnost. Volba odpovídající velikosti nového zdroje proto může majiteli domu ušetřit velké množství jeho peněz. Kdo nechce vyhazovat peníze, měl by se ohledně vhodné dimenze nového zdroje poradit s odborným dodavatelem.


BENEKOV C 16, automatický kotel na uhlí 4. třídy s dotací 60.000,- Kč.

Na praktické zkušenosti s provozem nového automatického kotle na uhlí jsme se zeptali pana Květoslava Hutery ze Sosnové. Na nový kotel získal dotaci 60.000,- v 1. výzvě v Moravskoslezkém kraji v roce 2012. „Měl jsem starý litinový kotel s výkonem 28 kW. Chodil jsem topit 5 x denně, ale přes noc vždycky vyhaslo a manželka musela mít ráno pořádně teplý župan. Vyměnili jsme okna, starý kotel jsem vyhodil a pořídili jsme si nový automat z Benekovu s výkonem 20 kW. Vytápíme 300 m2 plochy. Teď přikládám jednou za 3 dny, doma je pořád stejné teplo a manželka už mě nežene abych pořád běhal do kotelny. Konečně mám klid. A za poslední zimu jsem navíc ušetřil 8 tisíc za palivo.“

Pokud si chcete vytvořit doma stejné pohodlí jako mají Huterovi, pokud chcete šetřit náklady na topení, pokud chcete získat dotaci 60 tisíc na nový kotel na uhlí a pokud chcete všechno najednou, najdete více informací na www.benekov.com.

 
 
Reklama