Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Automatické kotle Benekov – Úspora není jen v nákladech na palivo (I)

Účinnost spalování okolo 90 % je již běžná, možnost spalovat různé druhy paliv v jednom kotli a tím dlouhodobá nezávislost je zásadní výhoda. Vytápění ovšem není záležitostí pouze samotného kotle.

1. Úvod

V Technických podkladech naleznete základní informace o možnostech vytápění Vašich objektů automatickými kotli na tuhá paliva, o výhodách, které Vám naše technologie mohou přinést a know-how, které můžete při spolupráci s námi získat.

Úspora není jen v nákladech na palivo

Jedním z nejdůležitějších motivů k investici do automatického kotle na tuhé paliva je zájem ušetřit náklady na vytápění objektu, ať už je to rodinný dům, provozovna firmy, škola nebo jiný větší objekt.

Účinnost spalování na úrovni okolo 90 % je u nejmodernějších automatických kotlů dnes již samozřejmostí. Kromě efektivních teplosměnných výměníků však nabízíme uživatelům našich technologií mnohem více. Motory s plochou převodovkou a EC ventilátory řízené PWM signálem spotřebují méně elektřiny než žárovka a jejich využitím ušetří zákazník během životnosti kotle až desítky tisíc korun ve srovnání s běžně využívanými elektrokomponenty u jiných výrobců.

Možnost spalovat různé druhy paliv v jednom kotli umožňuje zajistit si dlouhodobou nezávislost. V případě výrazné změny jejich cen má uživatel kotle možnost přejít v budoucnu na jiný druh paliva, které v té době bude ekonomicky výhodnější. Při dnešních běžných výkyvech v cenách surovin je to zásadní výhoda oproti takovým technologiím, které umí spalovat pouze jeden typ paliva. Vysoká automatizace kotlů znamená malou časovou náročnost obsluhy a s tím spojenou vysokou úsporu času.

Velmi dbáme na výběr kvalitních dodavatelů nakupovaného materiálu. Všechny elektrokomponenty nakupujeme od světově uznávaných výrobců jako jsou Siemens, EBM, TOS a další. Díky toho při investici do našich výrobků získáte zařízení s dlouhou životností a Vaše náklady se tak vrátí zpět ještě efektivněji.

Vytápění ovšem není záležitostí pouze samotného kotle, pro dosažení minimálních provozních nákladů je nutné najít vždy komplexní a individuální řešení topného systému. K nalezení nejúčinnějšího topného systému pro Váš objekt slouží tento dokument, který Vám pomůže zvolit vhodné komponenty a schéma zapojení.

TECHNICKÉ PODKLADY k instalacím automatických kotlů na pevná paliva a biomasu BENEKOV.
Příklady doporučených zapojení – hydraulická schémata.

2. Rozdělení sortimentu BENEKOV

Technické podklady jsou zpracovány pro oceloplechové a litinové kotle na tuhá paliva nebo biomasu s automatickým přikládáním do výkonu 100 kW. Tyto automatické kotle jsou určeny pro vytápění rodinných domů, penziónů, průmyslových provozoven a pod. Všechny zde uvedené automatické kotle splňují minimálně 3. emisní třídu dle normy ČSN EN 3O3-5.

Kotlová tělesa jsou izolována zdravotně nezávadnou minerální izolací, která snižuje ztráty sdílením tepla do okolí. Pláště kotlů jsou barevně upravena kvalitním komaxitovým nástřikem.

2.1 Automatické kotle s pevně nastavitelným výkonem

Výkon kotle je pevně nastaven časem podávání paliva a časem jeho vyhořívání. Změnu výkonu je možno provádět v rozsahu 30–100 %, tj. změnou doby vyhořívání paliva.

Řídící elektronika BENEKOV EM 250 níže uvedených kotlů umožňuje jednookruhové řízení vytápění bez nebo i s použitím prostorového termostatu. K této řídící jednotce doporučujeme prostorový termostat ecoSTER BN nebo ecoSTER BN touch. Řízení vytápění je prováděno spínáním chodu kotle. Elektronika kotle umí řídit rovněž ohřev TV v zásobníkovém ohřívači, pokud je instalován.

Jednotlivé typy kotlů s pevně nastavitelným výkonem:

BENEKOV C Economix, BENEKOV C p Economix

Oceloplechový kotel s nominálním výkonem 14 kW, 25 kW nebo 48 kW, certifikované palivo hnědé uhlí Ořech 2 (modely C) a dřevní pelety (modely C p).
Účinnost: řada C
výkon 14 kW 85,5 %
výkon 25 kW 86,8 %
výkon 48 kW 88,2 %

CosmoTHERM U

Oceloplechový kotel s nominálním výkonem 20 kW a 35 kW, certifikované palivo hnědé uhlí Ořech 2.
Účinnost:
výkon 20 kW 87,0 %
výkon 35 kW 87,0 %

BENEKOV LT 20–40

Článkový litinový kotel využívající kotlové těleso firmy VIADRUS, typ U26 o výkonu 20 kW, 25 kW, 30 kW, 35 kW a 40 kW podle počtu článků, tj. od 5 do 9 článků. Certifikovaným palivem je hnědé uhlí Ořech 2. Účinnosti kotlů se pohybují od 81 do 83 %.

Přestavbová sada litinových kotlů

Tento komplet umožňuje přestavbu ručně plněných litinových kotlů typu VIADRUS U22, VIADRUS U26, DAKON FB, THERM na kotle s automatickým přikládáním. Tato přestavbová sada obsahuje podstavec pod kotlové těleso s litinovým hořákem, šnekový podávač s motorem a převodovkou, ventilátor, násypku a řídící jednotku. Velikost přestavby je určena počtem článků kotlového tělesa. Nejmenší počet článků je čtyři, maximální je deset. Přestavba pro kotlové těleso o třech článcích se nevyrábí!

2.2 Automatické kotle s modulací výkonu a ekvitermním řízením vytápění

Kotle jsou osazené řídící elektronikou CLIMATIX od firmy Siemens, která přímo umožňuje dvoukruhové ekvitermní řízení vytápění s vazbou na vnitřní teplotu pomocí čidla venkovní teploty a prostorového termostatu. Řízení vytápění je prováděno pomocí směšovacích ventilů se servopohonem, spínáním kotle a jeho modulací výkonu v rozsahu 30–100 %. Elektronika kotle řídí rovněž ohřev TV v zásobníkovém ohřívači + akumulaci.

Jednotlivé typy kotlů:

BENEKOV C, BENEKOV C p

Oceloplechový kotel s nominálním výkonem 14 kW, 25 kW, 48 kW, spalující pelety, agropelety případně i obilí. Certifikované palivo hnědé uhlí Ořech 2 (modely C) a dřevní pelety (modely C p). Řídící jednotka umožňuje dále spalovat pelety s kůrou nebo energetické obilí. Dle druhu paliva se volí příslušný rošt (peletový, otočný, rošt s keramikou).
Účinnost: řada C p
výkon 14 kW 87,4 %
výkon 25 kW 90,8 %
výkon 48 kW 90,7 %

BENEKOV C100

Oceloplechový průmyslový kotel o nominálním výkonu 99 kW, spalující hnědé uhlí Ořech 2.
Účinnost je 88 %.

BENEKOV R

Oceloplechový kotel s automatickým horkovzdušným zapalováním o nominálním výkonu 13 kW, 24 kW, 44 kW, 99 kW spalující pelety, agropelety.
Účinnost:
výkon 13 kW 91,4 %
výkon 24 kW 92,7 %
výkon 44 kW 92,3 %
výkon 99 kW 91,0 %

BENEKOV S

Oceloplechový kotel o nominálním výkonu 14 kW, 25 kW, 48 kW, 99 kW na pelety a štěpku. U tohoto kotle je možno použití variabilního podávání paliva ze zásobníku do kotle. Účinnost se pohybuje v rozmezí 87–91 %. Při navrhování užití těchto kotlů se obraťte na technické oddělení firmy BENEKOVterm.

3. Společné požadavky na instalaci a provoz

Podle platného reklamačního řádu výrobce pověřuje k instalaci kotlů firmy s platným Certifikátem k instalaci kotle. K uvedení do provozu pověřuje výrobce firmy s platným Certifikátem k uvádění kotlů do provozu. Při nesplnění těchto dvou předpokladů není uznána záruka. Na instalaci musí být zpracován projekt dle platných předpisů. Dopravu kotle do kotelny lze provést v rozloženém stavu. Kotel musí stát vodorovně.

3.1 Ochrana kotle proti nízkoteplotní korozi

I automatické kotle moderní konstrukce jsou ohroženy tzv. nízkoteplotní korozí. Nízkoteplotní koroze vzniká na teplosměnných plochách kotle v případě, že teplota vratné vody podkročí rosný bod spalin.

Kotel musí být proto chráněn proti vzniku nízkoteplotní koroze buď termostatickou směšovací armaturou nebo jiným způsobem (nadřazenou regulací) tak, aby byla udržována teplota vratné vody na hodnotě 50–55 °C.

Doporučujeme u kotlů s pevně nastavitelným výkonem použít termostatický směšovací ventil s teplotní patronou 50 °C, max. 55 °C.

U kotlů s modulací výkonu doporučujeme použít směšovací ventily s pohonem od firmy Siemens s označením SXP 45… , které jsou napájeny 24 V AC/DC a jsou řízeny signálem 0–10 V DC.

Na kotle nainstalované podle doporučených schémat zapojení s hydraulickými prvky definovanými v přílohách tohoto dokumentu se vztahuje prodloužená záruka 5 let na kotlové těleso.

3.2 Paliva

Důležitým prvkem pro provoz kotle s automatickým přikládáním je použití správného paliva. Výkony kotlů, které jsou uvedeny v Návodech k obsluze jednotlivých kotlů, byly dosaženy při měření v SZÚ. Při zkouškách byla použita předepsaná paliva těchto parametrů:

Hnědé uhlí Ořech 2

 • zrnitost 10–25 mm
 • výhřevnost min. 17 MJ.kg−1
 • popelnatost max. 12 %
 • obsah vody max. 35 %
 • teplota tání popela min. 1 500 °C
 • obsah síry max. 0,9 %
 • měrná sirnatost max. 0,5 g/MJ
 • obsah bitumenů max. 3,5 %

Doporučované palivo je z povrchového Dolu Bílina, úpravna Ledvice.

Dřevní pelety

Pelety musí vyhovovat alespoň jedné z následujících směrnic či norem:

 • Směrnice č. 14-2000 MŽP ČR
 • DIN 517 31
 • ONORM M 7135
 • zrnitost 6 až 14 mm
 • délka max. 30 mm
 • sypná hmotnost 600–650 kg/m3
 • obsah vody max. 22 %
 • obsah popele max. 1,5 %
 • výhřevnost min. 17 MJ.kg−1

Štěpka

 • průřez max. 10×20 mm
 • délka max. 30 mm
 • sypná hmotnost 200–300 kg/m3
 • obsah vody max. 25 %
 • obsah popele max. 3,0 %
 • výhřevnost min. 13 MJ.kg−1

Špatná kvalita paliva může výrazně negativně ovlivnit výkon a emisní parametry kotle.

Pro správné spalování v kotli je nutno používat palivo suché.

Výrobce doporučuje skladovat paliv ve sklepních prostorech nebo minimálně pod přístřeškem.

Je vyloučeno palivo ukládat za kotel a také je skladovat vedle kotle ve vzdálenosti menší než 400 mm.

Výrobce doporučuje dodržovat vzdálenost mezi kotlem a palivem min. 1 000 mm, nebo umístit palivo do jiné místnosti, než je instalován kotel.

 
 
Reklama