Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové kotle na tuhá paliva a jejich připravenost na podmínky legislativy a dotací

Trh s kotli na tuhá paliva je v poslední době podrobován legislativnímu tlaku na zvyšování účinnosti a bezpečnosti kotlů, stejně jako nižší tvorbě emisí znečišťujících látek. Postupné zpřísňování limitů vyvrcholí v roce 2020, kdy se budou smět prodávat pouze kotle splňující podmínky Ekodesignu, které jsou srovnatelné s nejvyšší 5. emisní třídou. Také veškeré aktuálně připravované dotace budou spjaty s těmito podmínkami. Výrobci teplovodních kotlů se na tento stav s předstihem připravují. Pojďme se podívat na novinky, které prezentují na výstavách.

Kotle nejvyšších emisních tříd od tradičních domácích výrobců

Benekov

Firma BENEKOV vedle svých dobře známých automatů na uhlí pracuje na inovacích modelů, které jsou uzpůsobeny pro spalování dřevních pelet. Výrobce nabízí již devět modelů kotlů zařazených v 5. emisní třídě. Mezi nejprodávanější se řadí například kotle typu R16 nebo R26. Kotel R16 dosahuje při jmenovitém výkonu účinnosti 91,4 % a s obsahem zásobníku paliva 250 litrů zaručuje nenáročnou obsluhu. Řídící jednotka kotle umožňuje plynulou modulaci kotle v celém rozsahu výkonu od 5,5 do 19 kW. Tímto je možné dosáhnout vysoké provozní účinnosti. Společně s lambda sondou, která optimalizuje proces spalování, kotel dosahuje velmi nízkých emisí. Kotel používá řídící jednotku Siemens Climatix, která umožňuje ovládání 2 topných okruhů, obsahuje ekvitermní regulaci a umožňuje uživateli vzdálený přístup ke kotli přes internet. Součástí základní výbavy je automatické zapalování, odtah spalin, automatické čištění výměníku, lambda sonda a podavač pelet s pohonem a turniketovým zabezpečením.

Rojek

Také ROJEK představil vlastní kotle v 5. emisní třídě. Jedná se o nové teplovodní kotle typu ROJEK A BIO 25 pro spalování dřevních pelet. Tyto automatické kotle jsou konstruovány pro vytápění objektů, jejichž tepelná ztráta nepřevyšuje 28 kW. Kotle lze provozovat již od výkonu 7,2 kW. V kotli je použita zcela nová koncepce retortového hořáku, která zajišťuje lepší provozní parametry celého kotle. Retortový hořák ROJEK 25 BIO je instalován do spodní části kotlového tělesa. Hořák je konstruován na principu spodního podávání paliva a samotné hoření (spalování) lze přirovnat k hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem do retorty a na rošt. Podávací šnek je uložen na obou koncích pro lepší vedení paliva a konec šneku pod retortou je upraven tak, aby palivo bylo co nejlépe vytlačováno na kruhový rošt, kde dochází k jeho co nejdokonalejšímu spalování. Kruhový rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce jakostní litiny.

Atmos

Asi nejširší nabídku automatických a dřevozplynovacích kotlů v 5. emisní třídě nabízí česká firma ATMOS. V sortimentu lze najít cca 20 modelů pro ruční i automatické vytápění dřevěnými palivy. Na výstavě byl mj. prezentován kombinovaný kotel dřevo/pelety pro spalování dřeva na principu generátorového zplynování včetně kombinace s hořákem na pelety. Kotel umožňuje střídání paliv – kusové dřevo nebo dřevní pelety a je nabízen v několika variantách – jednou z nich je dřevozplynovací kotel bez hořáku s tím, že peletový hořák lze přikoupit a osadit později. Další možností je přidání hořáku na topný olej. Kotel sám je konstruován jako těleso se třemi pod sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, postačuje tedy jeden komín.

Agromechanika

Výrobce kotlů AGROMECHANIKA Lhenice vystavoval inovovaný kotel s označením AM 24 Licotherm BIO určený pro spalování dřevních pelet. Kotel má jmenovitý výkon 24 kW, který umí pracovat v regulovaných výkonech od 7 do 26 kW. Kotel má integrovaný zásobník paliva na 250 litrů dřevních pelet a je certifikován ve 4. emisní třídě. Kotlové těleso má ocelovou konstrukci s litinovými dvířky. Retortový hořák je vsazen do spodní části kotlového tělesa a nad ním je umístěn keramický katalyzátor. Tvar katalyzátoru usměrňuje spaliny zpět nad hořák a tím umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin. Následně jsou spaliny směrovány na zadní stěnu kotlového tělesa, odkud přecházejí do trubkového výměníku s turbulátory a následně přes sběrač spalin do kouřovodu. Nabízené výkonové varianty začínají na 15 a končí na 42 kW jmenovitého výkonu. Kotel je standardně vybaven bezpečnostním systémem proti prohoření paliva do zásobníku.

Kotle pro spalování alternativních pelet

Zajímavé bylo porovnání systémů, jak se výrobci potýkají se spalováním méně kvalitních pelet a jakým způsobem přistupují ke konstrukci hořáků. Těchto systémů není na trhu mnoho, hlavní konstrukční směry konstrukce pohyblivých hořáků představili oba leadeři – MultiBio i VERNER.

Multibio

Kotle MultiBio s rotačním hořákem se zásadně liší svojí unikátní konstrukcí od ostatních výrobků na trhu. Kotle s hořáky jsou navrženy tak, aby bez problémů spalovaly dřevní pelety nižší kvality, pelety s obsahem kůry, spékavé rostlinné pelety a další zemědělské materiály. Rostlinné palivo zpravidla nemohou spolehlivě spalovat stacionární hořáky miskové nebo retortové konstrukce. Firma se již řadu let na spalování pelet a agropaliv specializuje a nabízí několik modelů v teplovodním i horkovzdušném provedení. Na výstavě byla předvedena nejnižší výkonová řada automatických teplovodních kotlů MultiBio 30, která pracuje se jmenovitým výkonem 30 kW a účinností 90 %, nejnižší výkon může být zregulován na 9 kW. Kotel je certifikován pro dřevní pelety v emisní třídě 5, pro rostlinné pelety ve třídě 3.

Verner

Odlišný typ hořáku představil v prototypu slovenský výrobce VERNER SK. Jedná se o pohyblivý deskový hořák nové konstrukce, jehož vývoj byl založen na poznatcích předchozích modelů automatických kotlů VERNER A251 a A501. Hořák bude zajišťovat v předem nastavených cyklech pohyb paliva na roštu a jeho dokonalé prohořívání. Tento hořákový systém je navržen i pro paliva, která se při hoření spékají. Palivo je automaticky zapalováno elektrickým horkovzdušným systémem. Vzduch potřebný pro hoření paliva dodávají dva vícestupňové přetlakové ventilátory. Řídicí systém kotle zajišťuje přesné dávkování paliva a vzduchu do hořáku a spalovací komory na základě vyhodnocení údajů o teplotě vody v kotli, teplotě spalin, teplotě v objektu a venkovní teplotě. Popel z vyhořelého paliva je pohybem hořákových desek dopravován na konec hořáku a poté je ze dna spalovacího prostoru vynášen přímo do externího zásobníku umístěného vně kotle.

Haas

Peletové vytápění také v interiéru

Český výrobce interiérových topidel na dřevo, brikety a pelety HAAS+SOHN Rukov prezentoval peletová kamna TOLEDO 32-C. Teplovzdušná kamna mají integrovaný zásobník na 32 kg pelet, který umožňuje bezobslužný provoz až 50 hodin. U interiérových kamen, krbů a vložek je jedním ze základních „parametrů“ design, tato kamna se nabízejí v několika barevných provedeních včetně kombinace obkladových materiálů. Kamna se vyznačují vysokou účinností 91 % a regulovaným výkonem mezi 1,8 až 8,1 kW. Estetickou výhodou je zadní odtah spalin a shora umístěný ovládací panel. Kamna dokáží automaticky regulovat teplotu – modulovat otáčky ventilátoru a přívod pelet.

Kotle na biomasu zahraničních výrobců

Hargassner

Rakouský výrobce teplovodních kotlů na dřevní paliva HARGASSNER (zastoupení DŘEVO-PRODUKT SV) představil novinku v podobě objemově úsporného kotle s označením NANO PK ve výkonech 6, 9 a 12 kW. Kotel vyniká vysokou účinností 95 % při plném zatížení i částečném výkonu. Hlavní devizou je malá kompaktní konstrukce – kotel je vhodný i do malých prostor s potřebou plochy pouze 0,48 m2. Ovládání je uzpůsobeno přes dotykový display a komunikuje s integrovanou lambda sondou s automatickým rozeznáváním kvality paliva. Součástí vybavení je i ekvitermní regulace, automatický posuvný rošt pro bezproblémový odvod popela a integrovaný hydraulický modul, který je tvořen dvěma oběhovými čerpadly pro topný okruh nebo bojler. Samozřejmostí je automatické zapalování, čištění výměníku a emisní parametry splňující 5. emisní třídu.

Froling

U dalšího rakouského výrobce kotlů na dřevní paliva FRÖLING (zastoupení SWHG s.r.o.) zaujalo nadstandardní vybavení zlepšující obsluhu i provoz kotle. Jedná se o dřevozplynovací kotle S4 TURBO nabízených v sedmi výkonových řadách od 15 do 60 kW. Kotel je vybaven sacím dmychadlem s regulací otáček, které zajišťuje optimální průběh spalování a dlouhou životnost kotle. Další speciální výbavou je odsávání spalin okolo dvířek při přikládání, které se stará o čisté prostředí v okolí kotle během plnění palivem za provozu. Kotel se může pochlubit i speciálním obkladem přikládacího prostoru proti dehtování, který může být v případě poškození jednoduše vyměněn. Veškeré komponenty kotle jsou robustní a s důrazem na dostatečnou velikost přikládací komory i popelníku.

Easypell

Poslední vystavovaný exponát je rakouský kotel na pelety EASYPELL. Jedná se o automatický kotel v modelových řadách 16, 20, 25 a 32 kW. Kotel je postaven na retortovém hořáku licencovaném renomovaným rakouským výrobcem kotlů Ökofen. Pelety jsou v něm přiváděny na hořák zespodu, aniž by docházelo k narušení plamene. Při spalovacím procesu dřevní pelety zplynují a plyny postupují do nerezové sekundární jednotky, kam je vháněn sekundární vzduch. Teplota této směsi se pohybuje kolem 800 °C. V podstatě se jedná o modulační plynový hořák, který využívá plynů z dřevních pelet. Tyto velmi horké plyny pak cirkulují kolem vnitřní jednotky a tím vzniká terciální spalování. Horké plyny následně procházejí výměníkem tepla a předávají svou energii do topné vody.

English Synopsis

The market for solid fuel boilers has recently been subjected to legislative pressure to increase efficiency and safety of boilers, as well as the formation of lower pollutant emissions. A gradual tightening limits will culminate in 2020, when they will be allowed to sell only the highest 5th boiler emission class (BAT). Also, any currently planned grants will be linked to compliance with the terms of the 5th emission class (BAT). Producers of boilers to this state of advance preparation.

 
 
Reklama