Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Topení dřevem v interiérech

Mít doma svůj vlastní krb nebo kamna chce stále více Čechů. Interiérová topidla jsou již řadu let v kurzu, jenom v roce 2013 se v České republice prodalo více jak 22 tis. různých interiérových topenišť především na dřevo. Asi čtvrtina z nových majitelů pak volila krb nebo kamna s teplovodním výměníkem, tedy takový zdroj, který dokáže vytápět celý byt nebo nízkoenergetický dům. Někteří také sáhli po vůbec nejkomfortnějším způsobu využití dřeva v interiérech – automatických kamnech na dřevní pelety.

Jak správně zvolit vhodná krbová kamna či vložku

Základní cestou k úspěchu je nevolit krbová kamna či krbovou vložku se zbytečně velkým výkonem, který neodpovídá tepelným ztrátám vytápěného prostoru. Taková kamna je totiž po dosažení požadované teploty vytápěného prostoru nutno tlumit razantním přivíráním přívodů spalovacího vzduchu. Dochází tak k nedokonalému spalování se zvýšením obsahu CO a uhlovodíků (OGC) ve spalinách, k nepříjemnému znečišťování skla dvířek, zvýšenému usazování zplodin v kouřovodech a celkovému nehospodárnému provozu kamen.

Automatická peletová kamna (zdroj: HAAS+SOHN)
Automatická peletová kamna (zdroj: HAAS+SOHN)

Řada výrobců uvádí celkem široké rozpětí regulace tepelných výkonů u svých topidel od 30 do 100 %. Tohoto stupně regulovatelnosti však nelze vždy jednoduše dosáhnout a proto je nutné raději vsadit na výběr vhodného jmenovitého výkonu topidla blížícímu se 2/3 tepelné ztráty vytápěného prostoru. Samozřejmostí je také předpoklad používání dostatečně suchého paliva (s vlhkostí max. do 25 %). Skutečnou potřebu výkonu kamen či krbové vložky je však možné objektivně stanovit pouze na základě výpočtu tepelných ztrát vytápěného prostoru. Na základě tohoto výpočtu je pak volba příslušného typu krbových kamen či krbové vložky s přihlédnutím na údaj o jejich výkonu mnohem přesnější. Pro hrubý odhad potřebného vytápěcího výkonu může posloužit orientační výpočet pomocí znalosti objemu vytápěných prostorů tj. (výška × šířka × délka), který podělíme průměrnými tepelnými ztrátami v ČR, které odpovídají přibližně 1 kW na 20 m3. Tento údaj je však nutné brát jako velmi orientační (nezaobírá se detailně kvalitou zateplení, typem oken nebo vlivy prostředí), přesnou potřebu tepelného výkonu a jeho poměru do místnosti a otopné soustavy by měl vždy odborně vypočítat projektant. Toto zejména platí u rekonstrukcí domů a novostaveb v nízkoenergetickém standardu. Teprve v konečné fázi přichází na řadu výběr vhodného designu krbových kamen, krbové vložky nebo interiérového kotle.

Přívod vzduchu pro kvalitnější spalování

Krbová vložka s teplovodním výměníkem před zabudováním (zdroj: HAAS+SOHN)
Krbová vložka s teplovodním výměníkem před zabudováním (zdroj: HAAS+SOHN)

Externí přívod vzduchu (někdy označován i jako centrální přívod vzduchu) je dnes již velmi vyhledávaným technickým řešením přívodu spalovacího vzduchu do krbových kamen a krbových vložek. Krbová kamna nebo krbové vložky vybavené touto technickou vymožeností se hodí především do nově rekonstruovaných nebo nízkoenergetických domů, a právě zde je toto řešení již téměř nevyhnutelné. Pro přívod spalovacího vzduchu nejčastěji slouží otvor v zadní části topidel, který bývá zpravidla o velikosti hrdla 100 mm. Po připojení na vhodně stavebně provedený průduch nebo rozvod, dochází k přisávání vzduchu z venkovních prostor. Nedochází tedy ke spalování kyslíku z obytné místnosti, kde jsou krbová kamna, krbová vložka či interiérový kotel umístěny, čímž je zpravidla zamezeno mnohým nepříjemnostem způsobených nedostatkem přívodu dostatečného množství spalovacího vzduchu.

Výkon interiérového topidla také výrazně ovlivňuje dvojí tzv. terciární spalování. Podstatou technického řešení je umožnění přirozeného zásobování plamene spalovacím vzduchem v odpovídajícím místě podle stávající potřeby a fáze hoření. Jeho funkci poznáme nejvýrazněji prostřednictvím „injekčních“ plamínků prýštících ze stran topeniště skrze malé otvory umístěné nejčastěji v zadní nebo boční části topeniště. Tento systém zvyšuje celkovou účinnost kamen, což v konečném důsledku přináší nižší spotřebu paliva.

Vhodný komín a napojení

Pro funkční instalaci interiérového vytápění na tuhá paliva je velmi důležitý celkový stav komínu. Moderní krbová kamna obvykle vyžadují minimální tah komínu od 10 až 12 Pa, peletová kamna již od 6 Pa. Přesné požadavky na komín musí být součástí technické dokumentace každého topidla, splnění těchto podmínek Vám ověří každý kominík. Krbová kamna nebo krbová vložka musí být napojena minimálně na stejný průměr komínu, který je uváděn u samotného výrobku. Pokud by bylo topidlo napojeno na menší průměr komínu, nevytvoří se dostatečný tah, což bude způsobovat např. únik kouře při přikládání. Obecným pravidlem při zapojení krbových kamen do komína je použití maximálně 1,5 m trubek a pouze jednoho kolena.

Kamna s teplovodním výměníkem

Krbová kamna, kachlová kamna či krbové vložky s teplovodním výměníkem jsou vhodnou volbou pro připojení topných těles či zásobníkového ohřívače vody. Můžeme je také připojit ke stávajícímu otopnému systému s dalším zdrojem tepla. Díky této možnosti se dá vytápět i celý dům a docílí se výrazného snížení nákladů na vytápění během topné sezony.

Teplovodní výměník je schopen předávat do systému (topná tělesa, podlahové vytápění, akumulační nádoba) v závislosti na typu kamen či krbové vložky přibližně 40 až 80 % z celkového tepelného výkonu topidla. Některá moderní interiérová kamna dosahují úctyhodných parametrů, kdy se například až 90 % tepla přenáší do otopné soustavy a pouze 10 % výkonu je předáváno povrchem kamen do místnosti. Tímto způsobem nedochází k přehřívání vytápěné místnosti, kde je topidlo umístěno, a teplo je rovnoměrně distribuováno do dalších prostor otopnou soustavou.

Výkon výměníku krbových kamen s výměníkem bývá nejčastěji mezi 4 až 15 kW. Naopak krbové vložky s výměníkem i s ohledem na jejich konstrukci určenou pro další zabudování do obestaveb, jsou velmi často konstruovány na větší výkony, běžně až 30 kW. Běžnou praxí je, že u krbových kamen je vždy uváděn celkový výkon topidla, zde je tedy nutné vnímat skutečný výkon předávaný do teplovodního výměníku uváděného při jmenovitém výkonu. Ne vždy však bývá tento údaj u topidla uveden.

Různé typy krbových kamen s teplovodním výměníkem – rozhoduje především design (zdroj: HAAS+SOHN)Různé typy krbových kamen s teplovodním výměníkem – rozhoduje především design (zdroj: HAAS+SOHN)Různé typy krbových kamen s teplovodním výměníkem – rozhoduje především design (zdroj: HAAS+SOHN)

Předpokladem pro instalaci krbových kamen s výměníkem je provedení projektu s výpočtem tepelných ztrát místností, ve kterých mají být radiátory použity. Montáž kamen a teplovodní soustavy by měla vždy být provedena specializovanou topenářskou firmou.

Kolik radiátorů mohu k výměníku připojit? – to je nejčastější otázka při zjišťování jaký typ topidla zakoupit. Nejlepším řešením je konzultace s topenářskou firmou, která toto určí na základě výpočtu tepelných ztrát s ohledem na výkon výměníku. Součtový výkon radiátorů musí vždy odpovídat výkonu výměníku daného typu krbových kamen.

Vychytávky moderní doby

Výrobci interiérových topidel se předhánějí s různými funkcemi, které zlepšují obsluhu a komfort použití jednotlivých modelů kamen a krbů. A zákazníci dnes mají opravdu z čeho vybírat. Mimo subjektivní parametr designu každého topidla se můžeme setkat s těmito vychytávkami:

  • Jednoduché a intuitivní ovládání různými způsoby (tlačítky, dotykovým panelem, na dálku přes GSM)
  • Akumulace tepla zajistí po určitý počet hodin distribuovat teplo i po ukončení provozu zdroje
  • Speciální antireflexní sklo odráží zpět do topeniště teplo, které by jinak běžně používané sklo zahřívalo na mnohem vyšší teplotu
  • Automatický regulátor primárního spalovacího vzduchu slouží např. jako pojistka při výpadku elektrického proudu jako ochrana proti přetopení
  • Automatický regulátor sekundárního spalování dosahuje optimalizace hoření, nízkých emisních hodnot a úspory paliva i peněz
  • Externí přívod vzduchu je ideální pro nízkoenergetické domy, nedochází totiž ke spalování již ohřátého vzduchu z místnosti
  • Dvojí tzv. terciární spalování umožní zvýšit účinnost kamen a tím i snížit spotřebu paliva
  • Vychlazovací smyčka je účinná ochrana proti přetopení
  • Uzavíratelný přívod centrálního vzduchu zamezí ztrátám ohřátého vzduchu z místnosti skrz kamna v době mimo provoz
Schéma peletových kamen se vzduchovým výměníkem a denním zásobníkem pelet
Schéma peletových kamen s teplovodním výměníkem a denním zásobníkem pelet: 1 Vstup topné vody, 2 Výstup ohřáté vody, 3 Odvod spalin, 4 Teplovodní výměník
1 Vstup topné vody
2 Výstup ohřáté vody
3 Odvod spalin
4 Teplovodní výměník

Schéma peletových kamen se vzduchovým (vlevo) a teplovodním (vpravo) výměníkem a denním zásobníkem pelet

Jak zatopit v chalupě na dálku?

Pokud hledáme nejkomfortnější způsob vytápění dřevem, jsou to bezesporu automatická peletová kamna. Výhodou peletových kamen je jejich regulace na základě nastavené požadované teploty. Obzvláště zajímavá je ovšem možnost ovládat kamna na dálku, a moci si v chalupě zatopit ještě před příjezdem. Právě to nabízí dálkový GSM modul – komunikovat s ním můžete přes SMS zprávu, na základě které se kamna zapálí, nebo dokonce můžete modul jenom prozvonit a kamna se automaticky zapnou. Nakonec vás ještě GSM modul zpětně upozorní, že vše proběhlo v pořádku.

A co ještě GSM modul umí? Pomocí SMS zprávy Vás může informovat o tom, zda jsou peletová kamna zapnuta nebo vypnuta nebo o teplotě v objektu. Díky tomu se můžete rozhodnout, zda kamna zapnout. GSM modul je dokonce možné využít i jako alarm pro zabezpečení objektu pomocí prostorového čidla nebo spínacích kontaktů na dveře a okna.

 
Komentář recenzenta Dipl. Ing. Petr Bár

Autor článku se zaměřil na dnes velmi moderně vnímaný způsob vytápění, který je nejen ekologickým ale i velmi estetickým řešením jak získat teplo do svého domova. Topení dřevem, dřevěnými briketami, nebo u peletových topidel i dřevěnými peletami, je zcela určitě návratem k přírodě. Příroda nás obklopuje a my bychom na ni neměli zapomínat. Je však pravdou, že zákonitosti, které v ní panují, jsou velkým oříškem pro vědce na celém světě. To samé platí také i pro výrobce tepelné techniky, kteří se snaží najít klíč k tomu, aby dokázali řídit spalovací proces v topeništích malých rozměrů.
Další myšlenky, které jsou příspěvkem autora velmi citlivě sděleny, je vnímání krbových kamen, krbových vložek, peletových kamen, ať už s výměníkem nebo pouze v teplovzdušném provedení, jako moderních vytápěcích zdrojů, které v dnešní době plné elektroniky mají stále své plnohodnotné místo. V budoucnu se zcela jistě budeme čím dál více setkávat s implementací těchto topidel do komplexních energetických systémů v tzv. „chytrých“ domech. Před námi všemi je však ještě velmi dlouhá cesta k tomu, abychom pochopili všechny principy přírodních zákonitostí a mohli si říci, že umíme oheň ovládat. Zároveň zde však spatřuji velikou výzvu a touhu být u něčeho nového a moci se podílet na nových zajímavých technických řešeních a s troškou nadsázky možná i „nových objevech“.

English Synopsis
Heating with wood in interiors

Having your own home fireplace or stove wants more and more users. Indoor heaters are a hit in recent years. In 2013, the Czech Republic has sold more than 22,000 different interior furnaces primarily on wood. About a quarter of the new owners then voted fireplace or stove with heat exchanger, thus such a source that can heat the whole flat or low-energy house. Some have even reached for the most comfortable way of using wood in the interior - automatic wood pellet stoves.

 
 
Reklama