Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Směrnice o Ekodesignu pro kotle a kamna na tuhá paliva

V polovině října 2014 proběhlo závěrečné jednání a hlasování regulačního výboru pro Ekodesign o podobě výsledných parametrů části Směrnice o Ekodesignu. Ta určuje, jaké parametry musí splňovat kotle a interiérová topidla uváděná na trhy Evropské unie. V druhé části článku je popsána kombinace aktuální legislativy vedoucí k doporučení, jaké kotle pořizovat.


Detail plnícího otvoru pro celosezonní zásobník pelet

Pro obě projednávané produktové skupiny (kotle na tuhá paliva a lokální topidla na tuhá paliva) dle Směrnice o Ekodesignu 2009/125/ES bylo nalezeno a schváleno kompromisní řešení, které bude po odsouhlasení na půdě Europarlamentu v průběhu několika měsíců publikováno ve věstníku EU a vstoupí v platnost.

Toto nařízení stanoví požadavky na Ekodesign pro uvádění na trh a i do provozu domácích lokálních topidel (kamna, krbové vložky, apod.) se jmenovitým tepelným výkonem do 50 kW a kotlů na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem do 120 kW. Zjednodušeně řečeno musejí kotle na tuhá paliva od 1.1.2020 vyhovovat emisním limitům na úrovni 5. emisní třídy (dle EN 303-5) a pro lokální topidla byly srovnatelné požadavky stanoveny od 1.1.2022.

Přehled schválených hodnot emisních limitů a účinností pro kotle na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva – parametry pro Ekodesign Limitní hodnoty – platnost od 1.1.2020
sezónní energetická účinnost vytápění [%] 75 (kotle o výkonu ≤ 20 kW)
77 (kotle o výkonu > 20 kW)
pevné částice (PM) 40 (automaticky provozované kotle)
60 (manuálně provozované kotle)
organické plynné sloučeniny (OGC) [mg/m3] 20 (automaticky provozované kotle)
30 (manuálně provozované kotle)
oxid uhelnatý (CO) [mg/m3] 500 (automaticky provozované kotle)
700 (manuálně provozované kotle)
oxidy dusíku (NOx) [mg/m3] 200 (kotle na biomasu)
350 (kotle na fosilní paliva)

Pozn.: všechny emisní limity jsou uváděny při 10% podílu O2

Přehled schválených hodnot emisních limitů a účinností pro interiérová topidla

Interiérová topidla – parametry pro Ekodesign Limitní hodnoty – platnost od 1.1.2022
otevřená uzavřená vč. sporáků peletová
sezónní energetická účinnost vytápění [%] 30 65 79
pevné částice (PM): HF [mg/m3] / DT [g/kg] * 50 / 6 40 / 5 20 / 2,5
organické plynné sloučeniny (OGC) [mg/m3] 120 120 60
oxid uhelnatý (CO) [mg/m3] 2000 1500 300
oxidy dusíku (NOx) [mg/m3] ** 200 / 300 200 / 300 200 / 300

Pozn.: všechny emisní limity jsou uváděny při 13% podílu O2

*) Volitelná metodika měření obsahu PM ve spalinách (HF = vyhřívaný filtr, DT = ředicí tunel)

**) Emisní limit NOx pro lokální topidla na biomasu / fosilní paliva

Pravidla pro Českou republiku - kombinace Zákona o ochraně ovzduší a Směrnice o Ekodesignu

Pro výrobce a prodejce kotlů na spalování tuhých paliv stejně jako pro uživatele je vhodné zkombinovat legislativu, která je již v platnosti (Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.) nebo v platnost v brzké době vstoupí (Směrnice o Ekodesignu 2009/125/ES). Nastavena jsou již nejen pravidla pro prodej kotlů, ale také pro jejich používání včetně povinných kontrol.

Přehledová tabulka s povinnostmi souvisejícími s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva

Zahájení platnosti Popis nařízení
1.1.2014 Zákaz prodejů kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy).
1.1.2017 Povinnost předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy).
1.1.2018 Zákaz prodejů kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy).
1.1.2020 Zákaz prodejů kotlů 4. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 5. emisní třídy).
1.9.2022 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny).

Pozn.: Emisní třídy určuje norma ČSN EN 303-5

Doporučení pro výběr kotlů na tuhá paliva


Z výše popsaného vyplývá, jakou cestou se vydává český a evropský trh s kotli na tuhá paliva. V současné době lze legálně zakoupit pouze kotle 3. až 5. emisní třídy. Pořízení nejnižší 3. emisní třídy se příliš nevyplácí, kotle mají nízkou účinnost (vyšší spotřebu paliva) a jedná se o technologicky zastaralé neboli výběhové kotle, které se již nevyvíjejí a bude stále složitější zajistit jejich servis a případné opravy.

Pokud se budeme rozhodovat při koupi nového kotle podle druhu paliva, v případě kotlů na uhlí máme k dispozici několik modelů ve 4. emisní třídě. Uhelné kotle nedosahují parametrů nejvyšší 5. emisní třídy, což je zapříčiněno povahou paliva vzhledem k tvorbě škodlivých emisí. Výrobci mají v podstatě 5 let na to, aby nalezli cestu, jak zásadně snížit emise v uhelných kotlích a uspěli s nimi v 5. emisní třídě nebo přejít na jiný druh tuhého paliva - biomasu. Řada evropských států od používání uhlí v malých spalovacích zdrojích zcela ustoupí (Rakousko, Německo, některé skandinávské státy a další). Ceny těchto kotlů začínají na 60 tis. Kč (4. emisní třída, automat).

Kotle na biomasu mají naopak dobrou pozici, v nejvyšší 5. emisní třídě je již řada českých i zahraničních modelů dřevozplynovacích kotlů na kusové dřevo nebo automatických kotlů na dřevní pelety a zvláště některé automatické kotle splňují i řádově přísnější emisní limity nežli ukládá 5. emisní třída. Ceny těchto kotlů začínají na 35 tis. Kč (5. emisní třída, ruční plnění) a 50 tis. Kč (5. emisní třída, automat).

 
 
Reklama