Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rekonstrukcí kotelny ušetřila nemocnice Čáslav na vytápění více než 4 mil. Kč/rok

Objekt nemocnice byl částečně zateplen. Následně rekonstrukcí prošla i kotelna. Původní parní kotle byly vyměněny za plynové kotle Modumax (2×750 kW).

Historie nemocnice a zdravotnictví v Čáslavi je velmi rozmanitá

V roce 1354 byl založen při Minoritském klášteře první špitál ve městě, který zanikl v dobách husitských, v roce 1751 vzniká ve městě vojenská nemocnice a po éře Všeobecné veřejné nemocnice císaře a krále Františka Josefa I. dochází v r. 1894 k otevření nové nemocnice, resp, její přístaveb v roce z r. 1928 a 1994, V roce 2013 došlo ke zrušení zastaralého provozu prádelny nemocnice, rekonstrukce tepelného hospodářství nemocnice a vybudování nové kotelny. V roce 2014 pak po zateplení hlavní budovy dostala nemocnice novou fasádu. [1] Finanční prostředky na zmiňovaný projekt získalo město, jako zřizovatel nemocnice, částečně z dotace fondu Evropské unie ve výši 8 766 730 Kč, z příspěvku Státního fondu životního prostředí ČR (515 690 Kč). Zbylé náklady, do výše cca 19 milionů Kč, které pomohly zajistit realizaci uvedené akce, hradilo město ze svého rozpočtu, kde byla pro tuto akci částka již předem vyčleněna. [2]

Původní řešení – parní kotelna

Rekonstrukce kotelny začala v roce 2013. Původně byly objekty vytápěny plynovou parní kotelnou se dvěma kotli 1× kotel BK4 – 2970 kW (4 t páry/hod) a 1× kotel BK2,5 – 1900 kW (2,5 t páry/hod). Kotle byly provozovány střídavě, jelikož kotelna byla výrazně předimenzována.

Rekonstrukce objektu a zdroje tepla

Objekt nemocnice byl částečně zateplen. Následně rekonstrukcí prošla i kotelna. Původní parní kotel byly vyměněny za plynové kotle Modumax (2×750 kW). Investiční náklad na rekonstrukci byl 5,77 mil. Kč s DPH.

Graf níže ukazuje spotřebu plynu (žlutá) a platbu za spotřebovaný plyn (modrá) od roku 2000. Z grafu je mimochodem i krásně vidět, jak se zdražoval v průběhu let plyn, pro mnohé i to je překvapivé.

V prvním roce provozu byla úspora na vytápění objektu nemocnice více než 4 mil. Kč.


Kondenzační kotle Wessex Modumax lze uspořádat vodorovně nebo svisle až do výšky tří modulů a maximálně tak využít prostor.

Řada kotlů Hamworthy Wessex ModuMax je ideální jako zdroj vytápění ve většině komerčních objektů, jelikož lze vytvořit sestavu přesně podle potřebného tepelného výkonu.

Nabídku tvoří dvě velikosti modulů – série 100 a série 200, které mají modulační rozsah 20–100 % výkonu. To spolu s optimální volbou potřebného počtu modulů umožní přesné kopírování tepelné ztráty objektu za všech provozních podmínek během celé topné sezóny.

  • Kotle Wessex ModuMax série 100 jsou určeny pro použití v komerčních objektech střední velikosti (do 360 kW) a mají jednotkový výkon 120 kW. Každý modul umožňuje modulaci výkonu v poměru 5:1.
  • Kotle Wessex ModuMax série 200 jsou určeny pro použití ve větších komerčních objektech (nad 400 kW) a mají jednotkový výkon 250 kW při stejném modulačním rozsahu v poměru 5:1 jako kotle série 100.

Všechny kotle Wessex ModuMax jsou vybaveny řídicím systémem Siemens LMU64, který využívá komunikační systém se sběrnicí LPB, která zjednodušuje požadavky na ovládací prvky prostřednictvím připojovacích modulů, integraci kotle a možnost začlenění do řídicího systému budovy. Doplňkový kaskádový řídicí modul RVA47.320 je schopen řídit až 15 modulů v instalacích s více kotli.

Kotle lze uspořádat vodorovně nebo svisle až do výšky tří modulů a maximálně tak využít prostor. Kotle sestavené ze dvou nebo tří modulů jsou dodávány zkompletované včetně sdruženého kouřovodu.

Je důležité vybrat kotle s optimálním výkonem a volbou vhodného počtu modulů

Při výběru kotlů je třeba vzít v úvahu náklady na údržbu a servis po celou dobu jejich životnosti. Volba kotlů s příliš malým výkonem neúměrně zvyšuje náklady na servis, zatímco volba kotle s příliš velkým výkonem snižuje možnost zálohování a zmenšuje spolehlivost zdroje tepla. Proto je důležité vybrat kotle s optimálním výkonem a volbou vhodného počtu modulů dosáhnout rovnováhy mezi náklady po celou dobu životnosti a vlastní spolehlivostí zdroje tepla.

  • Přesně přizpůsobená velikost modulu snižuje počet potřebných modulů
  • Menší počet modulů snižuje náklady na servis
  • Tři moduly na kotel zkracují délku instalace a snižují náklady na instalaci
  • Integrované kaskádové řízení zjednodušuje provoz
  • Snadnější sdílení zátěže snižuje opotřebení

Podívejte se na další reference kotlů ModuMax a Condesinox.

Zdroje

  1. http://www.nemcaslav.cz/
  2. http://www.meucaslav.cz/obcan/caslavske-noviny/rocnik-2014/zari/?pageshowing=4&more=2180

Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...