Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Prodej kotlů, kamen, krbových vložek a sporáků na pevná paliva do 50 kW v letech 2010 až 2018

Výsledky statistických zjišťování za léta 2010–2018

Statistika prodejů ukazuje poměrově trendy přechodu od zastaralých konstrukcí kotlů k progresivním se sníženou produkcí emisí. Tento proces však není jen jednosměrný, jak dokazuje například zájem o kotle automatické, neumožňující bez výměny roštu ruční přikládání, kde přes třemi lety byla špička a pak hluboký pokles.


© Fotolia.com

Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) předkládá souhrnnou informaci o prodejích kotlů, kamen, krbových vložek a sporáků do 50 kW v České republice za léta 2010-2018, která vychází z vlastních šetření MPO, celní statistiky a dotačních programů.

V roce 2018 bylo na tuzemský trh dodáno 83 412 spalovacích zařízení na pevná paliva do 50 kW. Z toho bylo 21 575 teplovodních kotlů, 10 973 krbových vložek, 45 789 kamen a 5 075 ostatních zařízení. Prodej teplovodních kotlů meziročně poklesl o 40 %. O 65 % poklesl prodej klasických kotlů s ručním přikládáním z důvodu zákazu prodejů kotlů 3. emisní třídy k 1. 1. 2018. Celkové prodeje kamen, krbových vložek a sporáků se v roce 2018 pohybovaly přibližně na stejné úrovni jako v předchozím roce.

Teplovodní kotle

Prodej kotlů na pevná paliva do 50 kW20142015201620172018
Prohořívací s ručním přikládáním (včetně horního odhořívání)11 7144 6022 1092 972101
Odhořívací s ručním přikládáním (spodní odhořívání do samostatné komory)12 73712 33012 41915 0076 182
Zplyňovací (pyrolitické)3 9903 9257 5515 9965 672
Automatické – neumožňující bez výměny roštu ruční přikládání6 7636 65915 5688 6038 302
Z toho automatické – pouze biomasa7939561 5421 6643 526
Kombinované – automatické s pevně vestavěným roštem s možností přímého ručního přikládání2 1221 7242 9361 25342
Kombinované zplyňovací a automatické222267486445710
Speciální – dvě kotlová tělesa pro automatický a ruční provoz4150100
Přestavbové sady pro automatický provoz2 2641 9721 0881 618566
Celkem39 85331 52942 15835 89421 575
z toho kotle klasické s výhradně ručním přikládáním24 45116 93214 52817 9796 283
z toho kotle zplyňovací s výhradně ručním přikládáním3 9903 9257 5515 9965 672
z toho automatické kotle a přestavbové sady11 41210 67220 07911 9199 620

Kamna, krbové vložky a sporáky

Prodej krbových vložek, kamen a sporáků na pevná paliva podle typu – celkem

Rok Krbové a kamnové vložky
na dřevo a brikety
Krbová kamna
na dřevo a brikety
Krbová kamna
na pelety
Kuchyňské sporáky
na pevná paliva
Lázeňská kamna
2010 18 682 52 215 554 5 030 1 178
2011 19 611 54 888 372 7 322 901
2012 15 548 56 493 400 6 397 910
2013 16 321 54 741 500 6 697 903
2014 16 009 49 919 500 4 643 493
2015 12 703 51 504 800 5 557 603
2016 10 937 51 467 1 000 5 292 648
2017 10 876 45 303 1 100 4 430 503
2018 10 973 44 539 1 250 4 560 515

Prodej krbových vložek, kamen a sporáků na pevná paliva podle typu – s teplovodním výměníkem

Rok Krbové a kamnové vložky
na dřevo a brikety
Krbová kamna
na dřevo a brikety
Krbová kamna
na pelety
Kuchyňské sporáky
na pevná paliva
Lázeňská kamna
2010 3 409 6 366 538 107 0
2011 5 308 7 702 323 157 0
2012 4 313 7 332 140 193 0
2013 4 331 6 927 150 176 0
2014 3 149 5 593 150 194 0
2015 2 989 6 153 241 188 0
2016 2 543 5 452 250 210 0
2017 2 206 4 959 266 218 0
2018 2 141 3 808 250 159 0

Prodej krbových vložek, kamen a sporáků na pevná paliva podle typu – bez teplovodního výměníku

Rok Krbové a kamnové vložky
na dřevo a brikety
Krbová kamna
na dřevo a brikety
Krbová kamna
na pelety
Kuchyňské sporáky
na pevná paliva
Lázeňská kamna
2010 15 273 45 849 16 4 923 1 178
2011 14 303 47 186 49 7 165 901
2012 11 234 49 160 260 6 204 910
2013 11 990 47 814 350 6 521 903
2014 12 860 44 326 350 4 449 493
2015 9 714 45 351 559 5 369 603
2016 8 394 46 015 750 5 082 648
2017 8 670 40 344 834 4 212 503
2018 8 832 40 731 1 000 4 401 515
 
 
Reklama