Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak prodloužit životnost kotle? Pomůže kontrola kvality topné a užitkové vody

Moderní kotle mají sice malou spotřebu plynu, a tedy nízké provozní náklady, jejich opravy se ale mohou prodražit. Proto je nejlépe jim předcházet – ať už pravidelnými servisními prohlídkami, nebo použitím ochranných prvků, například vodních filtrů.

Výměník atmosférického kotle, jehož trubková část byla silně zanesena vodním kamenem a usazeninami, které zcela znemožnily přenos tepla do topné vody. Následně došlo k přehřátí a deformaci celého výměníku.
Výměník atmosférického kotle, jehož trubková část byla silně zanesena vodním kamenem a usazeninami, které zcela znemožnily přenos tepla do topné vody. Následně došlo k přehřátí a deformaci celého výměníku.

Nekvalitní voda moderním kotlům nesvědčí

Moderní kotel potřebuje ke svému správnému fungování zemní plyn, elektrickou energii a vodu. Zatímco zemní plyn i elektrická energie jsou normované a pečlivě hlídané komodity, snížená kvalita vody může časem zapříčinit zanášení kotle. Nejčastějším problémem u ohřevu teplé užitkové vody je její vysoká tvrdost, v případě topné vody mohou kotel poškodit hlavně nečistoty v systému.

Zda máte tvrdou vodu, můžete ověřit pomocí k tomu určeného domácího testu, nebo i jednodušeji: v případě, že musíte často odvápňovat rychlovarnou konvici, máte „tvrdou“ vodu s vysokým obsahem rozpuštěných minerálních látek. „Pokud jsou teplosměnné plochy kotle zaneseny vodním kamenem, neznamená to hned fatální poruchu kotle, ale postupem času se snižuje jeho účinnost, což vede k vyšší spotřebě plynu. Uživatel to pozná mimo jiné tak, že kotel ohřeje, při stejném průtoku, vodu na nižší teplotu, než odpovídá teplotě jeho nastavení,“ upozorňuje Martin Novák, technický ředitel firmy Thermona, největšího tuzemského výrobce plynových kotlů. Kotel není třeba hned měnit, zanesený výměník se dá vyčistit propláchnutím speciálním roztokem, mnohem snazší je ale jeho zanášení předcházet: buď instalací vodního filtru před přípojku ke kotli, nebo snížením požadované teploty vody například na 45 °C, kdy dochází pouze k minimálnímu usazování vodního kamene. Zejména u kotlů s průtokovým ohřevem, kde teplou vodu ihned spotřebujete, to má i ekonomický efekt: Je lepší ohřát více vody na nižší teplotu než méně vody na teplotu například 70 °C a potom ji v baterii opět ředit studenou.

Oběhové čerpadlo zanesené kalovými nečistotami z topného systému. Vlivem usazování nečistot došlo k zadření kluzných ložisek čerpadla.
Oběhové čerpadlo zanesené kalovými nečistotami z topného systému. Vlivem usazování nečistot došlo k zadření kluzných ložisek čerpadla.
Trubková spirála výměníku kondenzačního kotle zanesená kalovými usazeninami z topného systému, které se postupně „napekly“ na její vnitřní povrch. Usazeniny bránily v odvodu tepla z povrchu výměníku, čímž došlo k lokálnímu přehřátí a následnému prasknutí trubky.
Trubková spirála výměníku kondenzačního kotle zanesená kalovými usazeninami z topného systému, které se postupně „napekly“ na její vnitřní povrch. Usazeniny bránily v odvodu tepla z povrchu výměníku, čímž došlo k lokálnímu přehřátí a následnému prasknutí trubky.

Odlučovač kalů vyčistí topný systém

Na kvalitu vody je citlivý i druhý, vytápěcí okruh kotle. Zatímco při ohřevu TUV proudí do systému neustále nová, čistá voda, voda v topném okruhu se často nemění po celou dobu životnosti kotle. To s sebou nese úskalí v podobě jejího znečištění z rozvodů nebo topných těles, jimiž protéká. Z vnitřních částí topného systému se do vody mohou uvolňovat drobné kovové i nekovové nečistoty, které jsou zanášeny do kotle. „Moderní kotle jsou vybavené úspornými oběhovými čerpadly, ale ty jsou citlivé na kvalitu vody a přítomnost magnetických částeček rzi je může poškodit. Proto doporučujeme před vstupem do kotle instalovat odkalovač nečistot topné vody,“ uvedl Martin Novák.

Odkalovač spolehlivě separuje z vody nečistoty a kaly, které mohou způsobit zanášení a ucpávání potrubí, a hlavně výměníků kotlů. Je vhodné instalovat odkalovače, které jsou vybaveny i magnetem, jenž zachycuje drobné kovové částice a chrání právě oběhová čerpadla. Zachycené nečistoty mohou být jednoduchým způsobem odstraněny přes vypouštěcí ventil, a to za minimálního přerušení provozu zařízení. Tímto způsobem lze účinně odloučit i nejjemnější pevné částice řádově od 10 µm tak, že výsledkem je čirá kapalina. V případě výměny kotle při zachování starých topných systémů je toto zařízení naprosto nezbytné, jinak může dojít k poškození komponent nového kotle i následnému neuznání záruky výrobcem. Ceny separátorů nečistot se pohybují od dvou tisíc korun, ale jejich instalace dokáže ochránit kotel před poruchou za desetitisíce.

Pro dlouhodobou ochranu kotle a celého topného systému je kromě účinné filtrace dále vhodná také aplikace ochranných chemických prostředků doporučených výrobcem kotle, které upravují kvalitu vody v systému a zabraňují vzniku koroze či usazenin.

Výměník kondenzačního kotle zanesený nečistotami z topné vody.
Výměník kondenzačního kotle zanesený nečistotami z topné vody.
Zásobník TUV zcela zanesený vodním kamenem, vyloučeným z „tvrdé“ užitkové vody s vysokým obsahem rozpuštěných minerálních látek.
Zásobník TUV zcela zanesený vodním kamenem, vyloučeným z „tvrdé“ užitkové vody s vysokým obsahem rozpuštěných minerálních látek.


THERMONA, spol. s r.o.
logo THERMONA, spol. s r.o.

Thermona, spol. s r.o. - český výrobce kotlů a kaskádových kotelen. Výrobní sortiment zdrojů tepla tvoří plynové kondenzační kotle i elektrické kotle určené jak pro domácnosti, tak i pro řešení vytápění a ohřevu TV bytových a průmyslových objektů - tzv. ...