Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tisková konference na Infothermě byla zaměřena na „kotlíkové dotace“

První den specializované topenářské výstavy Infotherma v Ostravě proběhla tisková konference. Dotazy přítomných novinářů a odborníků směřovaly především na dotační program na výměnu starých uhelných kotlů za moderní automatické kotle, které umí spalovat drobné uhlí a současně i pelety.


První den specializované topenářské výstavy Infotherma v Ostravě proběhla tisková konference. Dotazy přítomných novinářů a odborníků směřovaly především na dotační program na výměnu starých uhelných kotlů za moderní automatické kotle, které umí spalovat drobné uhlí a současně i pelety. Na portálu TZB-info vznikla kolem tohoto dotačního titulu poměrně živá polemika, vyvolaná publikovaným stanoviskem Ing. Petra Cankáře a následně pak dalšími názory soustředěné v posledním publikovaném článku Ing. Zdeňka Lyčky.

Dotazy zástupce portálu TZB-info Ing. Milana Bechyně směřovaly proto na zástupce Ministerstva životního prostředí RNDr. Lukáše Ženatého, Ph.D.:

TZB-info: Dotační program byl uveden jako „pilotní projekt“ s uvolněnými prostředky 20 mil. Kč. Uvažuje se, v případně úspěšného vyhodnocení programu další rozšíření programu i do dalších krajů a případně začlenění do jiných dotačních titulů?

MŽP: Pokud bude program vyhodnocen jako úspěšný, je předpoklad jeho opakování s dotací o zhruba stejné výši, ale pouze pro Moravskoslezský kraj. Je to dáno i strukturou poskytování dotace, kdy 10 mil. poskytuje Moravskoslezský kraj a 10 mil. MŽP. S dalším rozšířením pro jiné kraje se neuvažuje.

Další dotaz Ing. Pešata byl na důvod, proč byly z dotačního programu vyloučeny automatické kotle výhradně na pelety.

MŽP: Veškeré kotle na biomasu byly masivně dotovány v dotačním programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Proto bylo po dohodě s vedením Moravskoslezského rozhodnuto o tomto speciálně zaměřeném dotačním programu. Vzhledem k tomu, že uvolněná dotace uspokojí cca 330 žadatelů, je tento program s programem ZELENÁ ÚSPORÁM těžko srovnatelný.

Zajímavý názor zazněl na tiskové konferenci od prof. Ing. Pavla Noskieviče, CSc., který jednak komentoval současný spor mezi výrobci automatických kotlů na pelety a automatických kotlů na uhlí jako nešťastný a doporučil vzájemnou klidnou a rozumnou komunikaci. A dále pak definoval trvalý růst energie jako přírodní zákon: „…přírodních zdrojů energie ubývá a jejich získání je stále dražší. Naopak počet obyvatel Země trvale roste. Takže ceny energie nemohou klesat, ale jenom růst…“

 
 
Reklama