Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zajímavosti ze třetího dne mezinárodní výstavy Infotherma v Ostravě

I třetí den výstavu navštívilo značné množství návštěvníků, kteří se zajímali především o ty prvky vytápěcí a stavební techniky, které přináší úspory v provozních nákladech budov. Řada firem vystavuje na Infothermě izolační materiály, moderní plynové kondenzační kotle, akumulační zásobníky, tepelná čerpadla, solární systémy a další prvky.


Vzhledem k vysokému počtu vystavovatelů z oboru kotlů na pevná paliva je ale stěžejním tématem letošní výstavy dotační titul, pro který se v polemice probíhající na portálu TZB-info vžil zkrácený název „kotlíková dotace“. Názor do diskuze na toto téma přinesl i oborový den významného výrobce kotlů na pelety PONAST spol. s r.o. z Valašského Meziříčí. V přednáškách Ing. Bryola a Ing. Pešata zaznělo množství zajímavých informací o konstrukci kotlů na dřevní pelety i na pelety z jiných surovin, jejich technických parametrech a konkrétních aplikacích v ČR i v dalších evropských zemích. Jedním z nich byla např. dodávka kotlů na drcené olivové pecky do Španělska.

Velmi zajímavá byla i přednáška Ing. Horáka z VŠB – Technické univerzity Ostrava zaměřená na rozdíly v produkci emisí u jednotlivých typů kotlů na pevná paliva. V přednášce bylo ukázáno na výrazně nižší emise zplynovacích kotlů na dřevo a automatických kotlů na pelety i na drobné uhlí oproti technicky překonaným kotlů s prohoříváním i odhoříváním pevného paliva.

Společný názor prakticky všech výrobců automatických kotlů na pelety i na uhlí, se kterými jsem na výstavě mluvil, by se dal shrnout do několika bodů:

  1. Podmínky pilotní „kotlíkové dotace“ pro Moravskoslezský kraj nebyly nastaveny příliš šťastně. Daleko lepší by bylo dotaci zaměřit na náhradu starých na pevná paliva s vysokými emisemi a jednoduchou možností spalování domácích odpadů za moderní automatické kotle jak na kotle na pelety, tak na uhlí. U nich jsou emise řádově nižší a možnost spalování odpadů výrazně eliminována.

  2. Nevylučovat z dotačního programu kotle, které nejsou konstruovány na spalování uhlí ale pouze na pelety.
  3. Jednorázový dotační program ve výši 20 mil. Kč (vystačí cca pro 300 žadatelů), rozhodně není koncepčním řešením problematiky čistoty ovzduší v Moravskoslezském kraji, ale naopak způsobí několikaměsíční zastavení prodeje automatických kotlů v období od vyhlášení do vyhodnocení výsledků dotačního programu.

Trvale vysoký zájem návštěvníků byl u stánku portálu TZB-info, kde byly zveřejněny aktuální porovnávací přehledy cen plynu a elektřiny. Např. rozdíl mezi nejdražším a nejlevnějším dodavatelem na českém trhu činí u běžného rodinného domu s roční spotřebou 24 MWh až 10 000 Kč. Tato porovnání zpracovaná pro Infothermu budou příští týden publikována i na TZB-info.

Doplnění redakce:
Problematice tzv."kotlíkové dotace jsme na TZB-info věnovali speciální prostor od 4.1., kdy vyšel první článek Ing. Petra Cankaře, na který bezprotředně reagoval Tomáš Podivínský, náměstek Státního fondu životního prostředí. Prostor jsem dali i dalším odborníkům. Zajímavý a věcný pohled měl Ing. Zdeněk Lyčka . "Diskuse" pokračovala článkem Ing. Leopolda Bendy a součástí debaty se stalo i výše uvedené vyjádření Klastru Česká peleta. Na našem stánku na výstavě Infotherma v Ostravě se odehrála na dotační téma i velmi zajímavá diskuse Ing. Bendy z BENEKOVterm a Ing.Pešata z firmy Ponast. Z diskuse vznikly další dva články Efektivita využití prostředků na podporu automatických kotlů na uhlí v Moravskoslezském kraji a Pár poznámek k problematice DOTAČNÍ POLITIKA v kraji Moravskoslezském.Čtenáři mohli diskutovat na našem facebooku.
Realita:
Projekt odstartoval ve středu 1.2. ráno a už v devět hodin kraj musel výzvu zastavit. „Už se nám nashromáždily tři stovky žádostí, takže dnes musíme projekt po jednom dni ukončit. V programu na výměnu starých neekologických kotlů za nové nízkoemisní je totiž od státu a od nás 20 miliónů korun, které vystačí na 300 nových kotlů,“ vysvětlovala mluvčí krajského úřadu Šárka Vlčková.
Rozhodovat se bude podle data žádosti a lidé obdrží dotaci až zpětně po zakoupení ekologického kotle buď na uhlí či na uhlí a biomasu, může zažádat jen osoba bydlící v Moravskoslezském kraji, zároveň podpisem žádosti o dotaci se žadatelé zaváží k tomu, že po dobu 15 let umožní kontrolu zadotovaného kotle. Kraj chce totiž zamezit tomu, aby v nich lidé pálili to, co tam nepatří.

 
 
Reklama