Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Oborový den na Infothermě: Tepelná čerpadla

Asociace pro využití tepelných čerpadel připravila seminář s názvem Teorie a současná praxe využívání tepelných čerpadel v České republice a Evropské unii. V rámci semináře byla představena evropská značka kvality pro tepelná čerpadla.

Základní informace o tepelných čerpadlech

Každý systém tepelných čerpadel má své výhody i nevýhody. Hlavní výhodou systému voda-voda je vysoký topný faktor, který se pohybuje kolem 5. Tato tepelná čerpadla však potřebují studnu s dostatečným přítokem, v níž však nesmí teplota klesnout pod cca +7 °C, jinak systém zamrzá. U systému země-voda je topný faktor v průběhu roku relativně stabilní, pohybuje se kolem 4 až 4,5. Zemní vrt stojí 1000 Kč/m, pro RD je potřeba cca 100 m. Moderní kvalitní tepelná čerpadla systému vzduch-voda fungují až do -25 °C, topný faktor však výrazně závisí na teplotě. Při teplotě vzduchu +12 °C může být topný faktor 4,5 i více, při +2 °C kolem 3. Naštěstí dnů s teplotou pod 0 °C, kdy topný faktor klesá ještě více, je v ČR málo. Z toho důvodu nejen v ČR, ale i v EU převládají TČ vzduch-voda.

Prof. Adamovský v úvodu přednášky prohlásil, že zemní kolektor je v podstatě solární kolektor s velmi nízkou účinností, ale velkou akumulační kapacitou a ročním cyklem nabíjení a vybíjení, který 98 % tepla bere z nadloží a pouze 2 % z podloží. Vyskytl se názor, že střední teplota a tím i energetická výtěžnost půdy klesne. Realizovaná měření naznačují, že případný pokles je velmi malý, nelze jej jednoznačně odlišit od chyby měření.

Tepelné čerpadlo lze navrhnout buď na plnou výši tepelné ztráty stavby, nebo v tzv. bivalentním návrhu, kdy se TČ dimenzuje na 80 % tepelné ztráty. V takovém případě pokrývá 90 až 95 % potřeby tepla.

Zemní kolektory se pokládají buď jako jednotlivé trubky s roztečí 0,5 až 1,1 m do rovnoběžných drážek do hloubky 1,2 až 1,5 m, případně jako tzv. slinky do širokého výkopu. Slinky se doporučuje ukládat do větší hloubky. V podmáčených lokalitách může být větší rozteč a větší průměr trubek. Běžně se kolektor pokládá bagrem, použití rýhovače může být výhodnější, pokud je cílem menší poškození povrchu pozemku. Plného výkonu dosáhne kolektor až po sesednutí zeminy ve druhém roce. Výsadba keřů není problém, mohutný dub by však mohl v průběhu růstu zemní kolektor poškodit. Seriozní firmy provádějí před zahrnutím trubek tlakovou zkoušku.

Vrty v ČR jsou obvykle do 100 m, zřídka více. Důležité je zakončení vrtu (injektáž). Průměrný výkon 50 W/m závisí na řadě dalších podmínek, v konkrétních případech se může lišit i o více než 50 %.

Značka kvality

V rámci programu Zelená úsporám zaregistrováno v SVT 1611 typů TČ, na trhu v ČR jsou i další typy. Většina zařízení je z dovozu, často je obtížně dohledatelný výrobce.

Asociace upozorňovala MŽP a SFŽP na problematické typy, úředníci však byli hluší (pokud by úředník zamítl registrovat zařízení, jehož dodavatel doložil požadovaný dokument, riskuje soudní spor, pozn. red.). Výsledkem je, že až 60 % tepelných čerpadel nevyhovuje deklarovaným údajům. Internet a prospekt snese cokoli. Není síla v tomto státě, která by zajistila, aby výrobci a dodavatelé dodávali reálné údaje.

Podle EN 14511 se u tepelných čerpadel jako základní údaj uvádí topný faktor při teplotě výstupní vody 35 °C. Teplota zdroje tepla se liší podle systému: teplota zeminy 0 °C u systému země-voda, teplota vstupní vody +10 °C u systému voda-voda a teplota vzduchu +2 °C u systému vzduch-voda.

Jednotná metodika měření tepelných čerpadel vznikala od roku 2005, do té doby existovalo v EU několik nezávislých metodik. V roce 2008 byla vypracována metodika pro udělování evropské značky kvality, která vyhodnocuje následující parametry:

  • Shoda jednotlivých komponent s předpisy (CE)
  • Minimální hodnoty COP
  • Hluk
  • Odborný prodej
  • Servisní síť s reakcí do 24 hodin
  • Záruka 2 roky, 10 let garance náhradních dílů

V Evropě je v současnosti 10 zkušeben – 5 v Německu, po jedné v Rakousku, Francii, Švédsku, Švýcarsku a Velké Británii, v ČR Strojírenský zkušební ústav v Brně čeká na zařazení do sítě zkušeben. Kromě uvedených zemí je stejná značka kvality používána ještě ve Finsku a na Slovensku.

Certifikát vydaný v jiném státě může být použit pro vydání značky kvality v ČR, pokud budou splněny další podmínky (servis, dostupnost náhradních dílů, odborný prodej). Doba platnosti certifikátu je 3 roky, po té době se ověřuje splnění podmínek znovu. Pokud například dojde ke změně norem, může být certifikát odebrán.

Na konci semináře byly šesti firmám předány certifikáty, dalším pěti firmám budou certifikáty na jejich výrobky uděleny ještě v letošním roce.

Na závěr předseda Asociace pro využití tepelných čerpadel prohlásil: „Kvalitní TČ nemůže být levné,“ a doporučil: „vždy žádejte tepelné čerpadlo i s montáží.“

 
 
Reklama