Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Prodeje kotlů v roce 2011

Podobně jako v letech předchozích i letos přinášíme výsledky ročních prodejů zdrojů tepla zpracovaných na základě podkladů Asociace podniků topenářské techniky (APTT).

Ze souhrnných dat každoročně shromažďovaných na APTT jsem opět zpracoval jednak podrobný přehled o ročním prodeji zdrojů o výkonu do 50 kW na území ČR a dále meziroční srovnání vývoje prodejů za posledních sedm let. Vyhodnocení je členěno podle druhu paliva a druhu kotle. Do přehledu jsou zahrnuty realizované prodeje 21 výrobců působících na místním trhu. Data poskytly firmy: ABX – Varnsdorf, AGROMECHANIKA – Lhenice, ATMOS – Bělá pod Bezdězem, ATOMA – Brno, BENEKOVterm – Horní Benešov, BOSCH TERMOTECHNIKA – Krnov, DESTILA – Brno, EKOEFEKT – Litvínov, G-TEAM – Dobřany, HAAS+SOHN RUKOV – Rumburk, JAKOS – Babice, KOMEXTHERM – Praha 6, KVART-CZ – Šternberk, OBCHODNÍ SPOLEČNOST SLOKOV – Moravský Písek, OPOP – Valašské Meziříčí, PONAST – Valašské Meziříčí, ROJEK – Častolovice, ROMOTOP – Suchdol nad Odrou, THERMONA – Zastávka u Brna, VAILLANT GROUP CZECH – Praha-Západ, VERNER – Červený Kostelec a ŽDB GROUP – Bohumín.


Graf č. 1: Vývoj celkového prodeje kotlů v ČR v letech 2005 až 2011
 

1. Prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2010 podle druhu kotle

Tabulka č. 1: Přehled prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2011 podle druhu kotle
Druhy kotlůProdej [ks]
ocelové na tuhá paliva14 542
litinové na tuhá paliva11 874
automatické na pevná paliva1 667
speciální na dřevo3 710
automatické na biomasu1 986
krby na dřevo19 158
ocelové stacionární na plyn1 470
litinové stacionární na plyn3 861
plynové závěsné31 785
ocelové a litinové na olej a plyn s tlakovými hořáky31
lokální topidla na plyn0
elektrokotle10 762
Celkem100 846

Graf č. 2: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2011 podle druhu kotle
 

2. Prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2011 podle druhu paliva

Tabulka č. 2: Přehled prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2011 podle druhu paliva
Druh palivaProdej [ks]
tuhá paliva28 083
dřevo/biomasa24 854
zemní plyn37 147
elektřina10 762
Celkem100 846

Graf č. 3: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2011 podle druhu paliva
 

Graf č. 4: Vývoj prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v letech 2005 až 2011 podle druhu paliva
 

3. Kotle na tuhá paliva

Tabulka č. 3: Přehled prodeje kotlů na tuhá paliva v ČR v letech 2005 až 2011
Druh kotle2005200620072008200920102011
ocelové na tuhá paliva17 87221 41514 77614 84815 91116 06314 542
litinové na tuhá paliva17 09621 10916 43217 12216 43714 45411 874
automatické na pevná paliva1 2981 5321 2391 0141 667
Celkem34 96842 52432 50633 50233 58731 53128 083

Graf č. 5: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na tuhá paliva v ČR v roce 2011
 

Graf č. 6: Vývoj prodeje kotlů na tuhá paliva v ČR v letech 2005 až 2011
 

4. Kotle na dřevo a biomasu

Tabulka č. 4: Přehled prodeje kotlů na dřevo a biomasu v ČR v letech 2005 až 2011
Druh kotle2005200620072008200920102011
speciální na dřevo4 7966 3496 6757 5834 1984 2263 710
automatické na biomasu6528091 0942 5103 5141 986
krby na dřevo16 64314 94614 10020 06719 97921 16619 158
Celkem21 43921 94721 58428 74426 68728 90624 854

Graf č. 7: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na dřevo a biomasu v ČR v roce 2011
 

Graf č. 8: Vývoj prodeje kotlů na dřevo a biomasu v ČR v letech 2005 až 2011
 

5. Kotle na zemní plyn a LTO

Tabulka č. 5: Přehled prodeje kotlů plynových a na LTO v ČR v letech 2005 až 2011
Druh kotle2005200620072008200920102011
ocelové stacionární na plyn2 2063 0282 2392 0932 3981 5921 470
z toho kondenzační9301 0641 02292985700
litinové stacionární na plyn5 4434 7935 2754 7514 6374 1193 861
z toho kondenzační13323950533240
plynové závěsné32 53432 85429 99624 77721 26825 28231 785
z toho kondenzační1 2531 7493 1394 2123 5226 2408 666
ocel.a lit.na olej a plyn s tlak.hořáky55835238563031
lokální topidla na plyn5 4891 1501 5218298457250
Celkem45 72741 90839 08332 48829 20431 74837 147

Graf č. 9: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na plyn a LTO v ČR v roce 2011
 

Graf č. 10: Vývoj prodeje kotlů na zemní plyn a LTO v ČR v letech 2005 až 2011
 

6. Kotle na elektřinu

Tabulka č. 6: Přehled prodeje elektrokotlů v ČR v letech 2005 až 2011
Druh kotle2005200620072008200920102011
elektrokotle10 20711 89612 93913 97313 55411 21810 762
Celkem10 20711 89612 93913 97313 55411 21810 762

Graf č. 11: Vývoj prodeje elektrokotlů v ČR v letech 2005 až 2011
 

7. Závěr

Pokud se podíváme na výsledky sběru dat pozorněji, nelze si nevšimnout některých vývojových trendů, které lze vzhledem k době, po kterou jsou data shromažďována, brát jako objektivní.

Rok 2011 potvrdil pokles celkových prodejů, což dokumentuje zejména lineární spojnice trendu zobrazená v grafu č. 1. Podle té se prodeje od roku 2005 snížily o 15 %. Pokud výsledky roku 2010 dávaly naději, že se trend začíná obracet, letošní rok ukázal, že k pomyslnému odražení ode dna ještě nedošlo. Myslím, že příčiny poklesu se za poslední rok nezměnily. Stavebnictví je nadále v útlumu a ekonomická situace obyvatelstva také nenahrává investicím do nových technologií v okamžiku, kdy ty „staré“ ještě jakžtakž slouží.

Kdo může být relativně spokojen, jsou výrobci plynových spotřebičů. Prodeje jejich výrobků od roku 2009 rostou a zdá se, že navzdory neustále dražšímu plynu, se postupně vracejí na pozice, na kterých byly kolem roku 2005. Jestliže jsem vloni v komentáři vývoje konstatoval, že dochází k postupnému vyrovnávání mezi kategoriemi – tuhá paliva, dřevo/biomasa a plyn – v roce 2011 je všechno jinak. Plyn opět získává na dominanci, tuhá paliva pomalu klesají a zastavil se i růst biomasy. To ukazuje na skutečnost, že atraktivita biomasy je přímo úměrná míře státní podpory. Jakmile ta klesne, zájem o zdroje mezi spotřebiteli ochabuje. Celkem stabilní výsledky lze potom sledovat u prodejů zdrojů na elektřinu, které jak již bylo řečeno naposledy, mají své opodstatnění v nízkoenergetické výstavbě, kde je nediskvalifikuje ani vyšší cena energie.

Spolu s růstem poptávky po plynových zdrojích je zjevný nárůst oblíbenosti kondenzačních kotlů (graf č. 10). V současné době je již každý čtvrtý prodaný plynový kotel kotlem kondenzačním. To svědčí o kvalitní komunikaci výrobců se spotřebiteli, díky které si zákazníci kupují efektivnější technologii s vědomím, že vyšší investice se jim vrátí v nižších provozních nákladech.

Dominance plynových závěsných kotlů nejlépe vyzní v porovnání absolutních prodejů v roce 2011 (graf č. 2), kde navýšily svůj tržní podíl z loňských 24 % na současných 31 %. Na druhé pozici se nadále drží krby na dřevo, byť jejich podíl klesl o jeden procentní bod na 19 %. Mírně oslabily ocelové a litinové kotle na tuhá paliva (14 % resp. 12 %), na svém zůstaly elektrokotle (11 %). Žádná revoluce se tedy nekonala, pořadí na prvních pěti místech je téměř neotřesitelné a prostor pro další alternativy se postupně zmenšuje. Zatímco vloni těchto pět kategorií v souhrnu zaujímalo 83 % trhu, letos už je to 87 %.

English Synopsis
Sales of boilers in 2011

As in previous years, we also offer the annual results of sales of heat sources of the last year made on the basis of documents of Association of heating technology companies (APTT).

 
 
Reklama