Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prodej zdrojů tepla o výkonu do 50 kW v ČR v roce 2012

Prodej tepelných zdrojů v České republice má v posledních letech trvale sestupnou tendenci. Vyplývá to z dat shromážděných Asociací podniků topenářské techniky (APTT). V následujícím textu přinášíme vyhodnocení výsledků ročních prodejů zdrojů tepla zpracovaných na základě podkladů získaných od výrobců topenářské techniky.

Souhrnná data prodejů získávám od APTT již několik let a mým cílem je prezentovat je tak, aby čtenář získal názorný přehled o ročním prodeji zdrojů o výkonu do 50 kW, a aby si rovněž mohl udělat obrázek o meziročním vývoji prodejů na území ČR za sledované období, nyní již za posledních osm let. Vyhodnocení je tradičně členěno podle druhu paliva a druhu kotle a do přehledu jsou zahrnuty realizované prodeje 21 výrobců působících na místním trhu. Data poskytly firmy: ABX – Varnsdorf, AGROMECHANIKA – Lhenice, ATMOS – Bělá pod Bezdězem, ATOMA – Brno, BENEKOVterm – Horní Benešov, BOSCH TERMOTECHNIKA – Krnov, DESTILA – Brno, EKOEFEKT – Litvínov, G-TEAM – Dobřany, HAAS+SOHN RUKOV – Rumburk, JAKOS – Babice, KOMEXTHERM – Praha 6, KVART-CZ – Šternberk, OBCHODNÍ SPOLEČNOST SLOKOV – Moravský Písek, OPOP – Valašské Meziříčí, PONAST – Valašské Meziříčí, ROJEK – Častolovice, ROMOTOP – Suchdol nad Odrou, THERMONA – Zastávka u Brna, VAILLANT GROUP CZECH – Praha-Západ, VERNER – Červený Kostelec a ŽDB GROUP – Bohumín.

Graf č. 1: Vývoj celkového prodeje kotlů v ČR v letech 2005 až 2012
Graf č. 1: Vývoj celkového prodeje kotlů a krbů v ČR v letech 2005 až 2012
 

1. Prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2012 podle druhu kotle

Tabulka č. 1: Přehled prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2012
podle druhu kotle
Druhy zdrojůProdej (ks)
ocelové na tuhá paliva13 382
litinové na tuhá paliva10 603
automatické na pevná paliva1 774
speciální na dřevo3 463
automatické na biomasu2 091
krby na dřevo18 345
ocelové stacionární na plyn1 157
litinové stacionární na plyn3 765
plynové závěsné32 178
ocelové a litinové na olej a plyn s tlakovými hořáky2
lokální topidla na plyn708
elektrokotle10 234
Celkem97 702
Graf č. 2: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2012 podle druhu kotle
Graf č. 2: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2012 podle druhu kotle
 

2. Prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2012 podle druhu paliva

Tabulka č. 2: Přehled prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2012
podle druhu paliva
Druh palivaProdej (ks)
tuhá paliva25 759
dřevo/biomasa23 899
zemní plyn37 810
elektřina10 234
Celkem97 702
Graf č. 3: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2012 podle druhu paliva
Graf č. 3: Procentuální podíl prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v roce 2012 podle druhu paliva
Graf č. 4a
Graf č. 4b
Graf č. 4: Vývoj prodeje zdrojů do 50 kW v ČR v letech 2005 až 2012 podle druhu paliva
 

3. Kotle na tuhá paliva

Tabulka č. 3: Přehled prodeje kotlů na tuhá paliva v ČR v letech 2005 až 2012
Druh kotle20052006200720082009201020112012
ocelové na tuhá paliva17 87221 41514 77614 84815 91116 06314 54213 382
litinové na tuhá paliva17 09621 10916 43217 12216 43714 45411 87410 603
automatické na pevná paliva1 2981 5321 2391 0141 6671 774
Celkem34 96842 52432 50633 50233 58731 53128 08325 759
Graf č. 5: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na tuhá paliva v ČR v roce 2012
Graf č. 5: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na tuhá paliva v ČR v roce 2012
Graf č. 6a
Graf č. 6b
Graf č. 6c
Graf č. 6: Vývoj prodeje kotlů na tuhá paliva v ČR v letech 2005 až 2012
 

4. Kotle a krby na dřevo a biomasu

Tabulka č. 4: Přehled prodeje kotlů a krbů na dřevo a biomasu v ČR v letech 2005 až 2012
Druh zdroje20052006200720082009201020112012
speciální na dřevo4 7966 3496 6757 5834 1984 2263 7103 463
automatické na biomasu6528091 0942 5103 5141 9862 091
krby na dřevo16 64314 94614 10020 06719 97921 16619 15818 345
z toho s tep.vložkou6 531
Celkem21 43921 94721 58428 74426 68728 90624 85423 899
Graf č. 7: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů a krbů na dřevo a biomasu v ČR v roce 2012
Graf č. 7: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů a krbů na dřevo a biomasu v ČR v roce 2012
Graf č. 8a
Graf č. 8b
Graf č. 8c
Graf č. 8: Vývoj prodeje kotlů a krbů na dřevo a biomasu v ČR v letech 2005 až 2012
 

5. Kotle na zemní plyn a LTO

Tabulka č. 5: Přehled prodeje kotlů plynových a na LTO v ČR v letech 2005 až 2012
Druh kotle20052006200720082009201020112012
ocelové stacionární na plyn2 2063 0282 2392 0932 3981 5921 4701 157
z toho kondenzační9301 0641 022929857000
litinové stacionární na plyn5 4434 7935 2754 7514 6374 1193 8613 765
z toho kondenzační1332395053324025
plynové závěsné32 53432 85429 99624 77721 26825 28231 78532 178
z toho kondenzační1 2531 7493 1394 2123 5226 2408 6668 636
ocel.a lit.na olej a plyn s tlak.hořáky558352385630312
lokální topidla na plyn5 4891 1501 5218298457250708
Celkem45 72741 90839 08332 48829 20431 74837 14737 810
Graf č. 9: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na plyn a LTO v ČR v roce 2012
Graf č. 9: Procentuální podíl prodeje jednotlivých druhů kotlů na plyn a LTO v ČR v roce 2012
Graf č. 10a
Graf č. 10b
Graf č. 10c
Graf č. 10d
Graf č. 10e
Graf č. 10: Vývoj prodeje kotlů na zemní plyn a LTO v ČR v letech 2005 až 2012
 

6. Kotle na elektřinu

Tabulka č. 6: Přehled prodeje elektrokotlů v ČR v letech 2005 až 2012
Druh kotle20052006200720082009201020112012
elektrokotle10 20711 89612 93913 97313 55411 21810 76210 234
Celkem10 20711 89612 93913 97313 55411 21810 76210 234
Graf č. 11: Vývoj prodeje elektrokotlů v ČR v letech 2005 až 2012
Graf č. 11: Vývoj prodeje elektrokotlů v ČR v letech 2005 až 2012
 

7. Závěr

Prodeje zdrojů tepla na území ČR neustále klesají. Za poslední rok je to o zhruba 3 %, a to výsledky za předchozí rok byly zatím nejhorší za sledované období osmi let. Určitá naděje, že po roce poklesu vždy přišel alespoň malý růst, jak ukazuje graf č. 1, tak vzala za své, a co víc, rychlost poklesu mírně vzrostla. Srovnáme-li úspěšný rok 2006 a rok loňský, propadly se prodeje v ČR o 17 % z tehdejších 118 tisíc prodaných zdrojů tepla na současných 98 tisíc. Rozdíl tak činí celých 20 tisíc kusů za rok. O příčinách jsem psal již vloni a myslím, že se na nich pranic nezměnilo. Stavebnictví je v hluboké krizi a nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom mělo v nejbližší době něco výrazně měnit. Vedle minimální stavební produkce se na prodejích projevuje i skutečnost, že prožíváme ekonomický útlum a spotřeba obyvatelstva stagnuje.

Pokud se podíváme na vývoj prodejů zdrojů podle druhu paliva, potvrdil se trend rostoucí obliby plynu a vyrovnávání poptávky po zdrojích na uhlí a na dřevo, respektive biomasu. Graf č. 4 ukazuje, že nůžky mezi dosud prvním plynem a druhým uhlím se stále rozevírají, přičemž třetí biomasa pomalu, ale jistě, uhlí dotahuje. Elektřina zůstala na své pozici. Jestliže se z meziročního srovnání může jevit, že v této oblasti dochází k významné změně v rozložení sil, kumulované prodeje za osm let již nijak zvlášť dramaticky nevypadají. Podle nich je rozdělení trhu z dlouhodobého pohledu zatím téměř stabilní, a to v poměru 35:31:23:11 (plyn:uhlí:biomasa:elektřina). Uvidíme, jak do tohoto poměru v následujících letech promluví zpřísnění emisních limitů.

Při porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých zdrojů na trhu (graf č. 2) je vidět, že postupně narůstá dominance závěsných plynových kotlů (33% podíl oproti 31 % v roce 2011 a 24 % v roce 2010). Každým třetím prodaným zdrojem tak byl v roce 2012 plynový závěsný kotel. Čtvrtina z nich byla kondenzačních. Na druhé pozici se nadále drží krby na dřevo se stabilním ziskem 19 % (podíl je ve skutečnosti ještě vyšší, ale data pro APTT poskytují pouze tři velcí výrobci), třetí jsou opět ocelové kotle na tuhá paliva se 14 %. Ani umístění na dalších dvou pozicích se nemění, přestože jak čtvrté litinové kotle na tuhá paliva, tak páté elektrokotle zaznamenaly pokles podílu o jeden procentní bod na 11, resp. 10 %. V letošním přehledu se poprvé objevila informace o podílu krbových kamen s teplovodním výměníkem na prodejích této skupiny zdrojů (viz graf č. 8), takže nyní víme, že více jak jedna třetina těchto zdrojů je zapojena do otopné soustavy s otopnými tělesy, zatímco zbytek funguje jako lokální zdroj tepla.

Z výsledků je vidět, že chování zákazníků je v ČR velice konzervativní. Zastoupení jednotlivých druhů výrobků na celkových prodejích se rok od roku mění pouze pozvolna, žebříček nejoblíbenějších zdrojů je stabilní.

English Synopsis
Sales of boilers with an output up to 50 kW in the Czech Republic in 2012

Sales of heat sources in the Czech Republic has in the last few years permanently decreasing trend. Stems from the data collected by the Association of heating technology (APTT). In the following, we bring evaluate the results of annual sales of heat sources processed on the basis of information obtained from the producers of heating technology.

 
 
Reklama