Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Systémy TRONIC 2000® řídí technologie budov objektu BIOCEV ve Vestci u Prahy

Naše firma letos dokončila významnou zakázku kompletní dodávky řízení prostředí v prostorech, řízení energetických zdrojů a spotřeby energií, dále i monitoringu provozu chladicích boxů objektu Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy – BIOCEV ve Vestci u Prahy.


 

Rozsáhlý komplex budov vyrostl na pozemku o ploše cca 5,5 ha, to jenom pro bližší představu o stavební náročnosti projektu.

Komplex zahrnuje tři hlavní objekty:

 • Budovu laboratoří a kanceláří – náročné na techniku zajišťující kvalitu prostředí; řízení teploty a vlhkosti v prostorech, kvalitní odvětrání, řízení přetlaků v čistých prostorech
 • Budovu zvířetníku
 • Budovu energocentra – vyrábí teplou vodu pro vytápění a spotřebu, chlazenou vodu, technologickou a čistou páru, elektřinu. Vlastní zdroj elektřiny je nutný pro zajištění chodu klíčových technologií při výpadku dodávky z veřejné sítě.

Rozsah řízené technologie

 • Deset strojoven pro celkem 52 vzduchotechnických jednotek
 • Plynová teplovodní kotelna se třemi kotli
 • Parní kotelna se čtyřmi kotli technologické páry, čtyřmi vyvíječi čisté páry a kondenzátním hospodářstvím
 • Tři kogenerační jednotky
 • Absorpční zdroj chladu
 • Tři kompresorové zdroje chladu
 • 155 místností s individuální regulací teploty
 • Čisté prostory s řízeným přetlakem vzduchu
 • Rozvody silové elektřiny
 • 625 chladicích / mrazicích boxů.

Řídicí systémy jsou složené z komponent TRONIC 2000. Zpracovávají celkově cca 6800 informačních bodů.

 • Vzduchotechnické jednotky, přetlak v čistých prostorech a technologie energocentra řídí centrálně konstruované systémy T2032CX, celkem 24 systémů umístěných ve 28 rozváděčových polích.
 • Data z chladicích boxů jsou sbírána pomocí vzdálené vstupní strany, rozprostřené v prostoru budov a komunikačně připojené protokolem Modbus ke sběrným procesním jednotkám. Použit je systém T2032EX. Celkem 82 skříní vzdálených vstupů je připojeno ke 12 procesním jednotkám, umístěným v rozváděčových polích.
 • Pro individuální řízení teploty v místnostech je použito 155 regulátorů T2008F komunikačně propojených protokolem Modbus s vazbou na nadřazené řízení.

Nadřazený a vizualizační systém

Globální komunikace mezi jednotlivými řídicími systémy, servery a operátorskými pracovišti probíhá po síti Ethernet. K síti jsou připojeny procesní jednotky systémů a prostředky nadřazeného řízení:

 • Technický server
 • Server monitoringu chladicích boxů
 • Tři počítače stanic operátora; laboratoře, zvířetník, energocentrum
 • Dohledový počítač údržby.

Vizualizaci a ovládání řízených procesů zajišťuje SW VIZLEDA nainstalovaný v počítačích operátorských stanic, data jsou ukládána do SQL báze. Pomocí GSM modemů, připojených k serverům, jsou na vybraná telefonní čísla odesílána poruchová hlášení.

Poradili jsme si tedy s vysokými nároky na rozsah řídicích systémů a rozmanitost jeho funkcí, které přináší řízení budov sloužících k vykonávání náročného biologického výzkumu. Systémy musí disponovat modulární vstupně/výstupní stranou s vysokým počtem připojitelných datových bodů a možností jejich vzdáleného komunikačního připojení k centrálním jednotkám. Algoritmy řízení zajišťují přesnou regulaci parametrů prostředí v laboratořích, řízení různých druhů zdrojů energií, kontrolu spotřeb energií a archivaci velikého množství dat. Vlastnosti současné generace řídicích systémů TRONIC 2000 tyto náročné požadavky splňují.

Tronic Control s.r.o.
logo Tronic Control s.r.o.

Tronic Control s.r.o. je předním českým výrobcem řídicích systémů TRONIC 2000 pro oblast vytápění, větrání a chlazení. Firma se kromě hlavní náplně, tj. vývoje, výroby a nasazování těchto systémů, zaměřuje na komplexní dodávky vytápění a chlazení, kde však ...