Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řízení strojovny vytápění a chlazení nové budovy Gennnet – Kliniky sv. Klimenta v Praze na Letné

V nedávné době proběhla výstavba přístavby Kliniky sv. Klimenta v Praze na Letné, která leží v sousedství Národního zemědělského muzea. Jedná se o špičkové lékařské pracoviště v oblasti genetiky a asistované reprodukce. V nové budově jsou ordinace a lůžková část kliniky.


 

Tronic Control s.r.o., výrobce řídicích systémů TRONIC 2000® získal zakázku na dodávku technologie pro řízení strojovny vytápění a individuální řízení teplot v místnostech.

Strojovna vytápění

Jako zdroj tepla budovy byla netradičně zvolena v centru Prahy dvojice tepelných čerpadel o výkonu 114 kW. Jako záloha jsou instalovány elektrokotle o celkovém výkonu 120 kW. Tepelná čerpadla slouží zároveň jako zdroj chladné vody s celkovým výkonem 150 kW. Systém klapek umožňuje paralelní chlazení jedním čerpadlem a vytápění druhým čerpadlem. Tato funkce bude využívána především v přechodných obdobích. Čerpadla jsou vybavena výměníkem pro zpětné získávání tepla, kdy při režimu chlazení je frekvenčním řízením oběhového čerpadla dosahováno požadované teploty. Řídicí systém dále zajišťuje nabíjení zásobníku teplé vody a doplňování vody do okruhu vytápění a chlazení.

Ve strojovně vytápění je dále umístěna vzduchotechnická jednotka pro přívod čerstvého vzduchu do ordinací a odpočíváren. Jednotka je vybavena ventilátory, které pohání moderní úsporné EC motory, které jsou systémem MaR analogově řízeny pro zajištění požadovaného diferenčního tlaku v přívodním a odtahovém potrubí. Systémem je zajištěno zabezpečení celé strojovny a dle poruchových stavů dojde k vyhodnocení a odstavení technologie s upozorněním správy budovy.

Individuální řízené místnosti


Místnosti objektu jsou vybaveny fancoil jednotkou se 4trubkovým systémem (vytápění/chlazení). Dále je vybavena venkovními žaluziemi na každém okně. Na chodbách a spojovacích koridorech je vytápění zajišťováno podlahovými konvektory. O řízení těchto zařízení se stará pokojový regulátor T2008F s ovladačem, kde lze nastavovat požadovanou teplotu v prostoru a ovládání žaluzii. Obě tyto funkce jsou integrovány v jednom ovladači.

Regulátory jsou komunikačně propojeny protokolem Modbus s vazbou na hlavní řídicí systém ve strojovně vytápění. Je tak možné volit režim dané místnosti z operátorského pracoviště COMFORT, STANDBY, ECONOMY.

K nadřazenému regulátoru je komunikačně připojena protokolem KNX meteostanice, která snímá venkovní teplotu, oslunění, rychlost větru a detekuje déšť. Podle naměřených hodnot oslunění jsou staženy žaluzie, aby byly sníženy v letním období tepelné zisky. Pokud je naměřena hraniční rychlost větru, dojde k vytažení žaluzií a blokaci lokálního ovládání žaluzií v místnostech, aby nedošlo k jejich poškození.

Operátorské pracoviště

V budově je umístěno operátorské pracoviště, ke kterému je přes firemní Ethernet síť připojen nadřazený regulátor. Zde je možné pomocí vizualizačního softwaru VIZLEDA provádět dohled nad řízenými technologiemi a jednotlivými místnostmi. Dále jsou do databáze SQL dlouhodobě ukládány provozní data. K danému pracovišti je umožněn vzdálený přístup pro možný dohled mimo pracovní dobu, případně na přání investora může dodavatel po telefonické domluvě provést změny parametrů nastavení na dálku.

Závěr

Požadavky od investora bylo zajistit plně automatizovaný provoz budovy bez obsluhy i během dní pracovního volna. Řídicí systémy TRONIC 2000 tento požadavek splňují a zajišťují požadované parametry prostředí.

 
 
Reklama