Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Regulátor TRONIC 2032 FX pro individuální řízení prostředí v místnostech

Tepelnou pohodu v pokojích hotelů, v místnostech kancelářských budov a škol a jim podobných zařízení zajišťují regulační systémy označované jako IRC (Individual Room Control).

Jejich základ obvykle tvoří konfigurovatelné regulátory ovládající topné a chladicí elementy jako jsou klimatizační jednotky typu Fan-Coil nebo teplovodní radiátory. Důležitou vlastností IRC regulací je jejich schopnost zajistit tepelnou pohodu místností s co nejmenšími energetickými nároky. K tomu musí být regulátory vybaveny příslušnými funkcemi. Základem bývají tři režimy regulace lišící se šířkou pásma, ve kterém je teplota místnosti udržovaná. Obvykle jsou označeny:

 • Comfort: Nastavení teploty je plně v moci uživatele místnosti, teplota je udržována přesně. Režim má nejvyšší energetickou náročnost.
 • Standby: Teplota je udržována ve středně širokém pásmu tak, aby byl možný rychlý přechod do režimu Comfort. Tento režim se použije například, když je hotelový pokoj v režimu "Check-In", ale nikdo v něm není přítomen. Pokud regulátor zjistí přítomnost osoby, přejde do režimu Comfort.
 • Economy: Teplota je udržována v širokém pásmu. Užívá se pro aktuálně nepoužívanou místnost. Režim má nejnižší energetickou náročnost.

Režimy regulátoru mohou být nastavovány dálkově z dispečerského / dozorového pracoviště, např. z recepce hotelu. K funkcím zlepšení ekonomiky provozu patří možnost uzavření ventilů topení nebo chlazení při otevřeném oknu v místnosti.

Důležitou schopností systémů IRC je možnost zadávat časový režim topení / chlazení podle předem připravených tabulek (školní rozvrh) nebo podle časových diagramů. Sem patří i použití nočních útlumů.

Aby regulátor mohl plnit naznačené funkce, musí být vybaven minimálně těmito vlastnostmi:

 • měření teploty
 • připojení stavových signálů jako je čidlo přítomnosti osoby (pohybové, kartový systém), dveřní nebo okenní kontakt
 • ovládání ventilů chladicího a topného média
 • ovládání rychlosti otáčení ventilátoru Fan-Coilu
 • komunikační rozhraní pro připojení počítače dispečerského / dozorového pracoviště, rezervačního systému

Součástí nebo příslušenstvím regulátoru je terminál uživatele místnosti pro nastavení žádané teploty a rychlosti otáčení ventilátoru a pro zobrazení žádaných / skutečných hodnot.

Firma Tronic Control, s.r.o. vyrábí a dodává regulátor klimatizační jednotky T2008 F, který, spolu s ovládacím terminálem TRM-F, splňuje všechny uvedené požadavky. V průběhu let byl regulátor nasazen v tisících kusů.

Regulátor Tronic 2032 FX

Současné požadavky na řízení komfortu prostředí místnosti jsou širší, než je výše naznačeno. Proti minulosti se navíc požaduje např.:

 • připojení více než jedné klimatizační jednotky k jednomu regulátoru
 • podpora přídavných regulací
 • komunikační řízení autonomních klimatizačních zařízení (tepelná čerpadla a jednotky typu "split")
 • ovládání stínicí techniky (žaluzie, rolety)
 • řízení intenzity osvětlení

Firma Tronic Control, s.r.o. zařadila do sortimentu a uvádí na trh nové výrobky, které nahradí úspěšné typy T2008 F a TRM-F:

 • IRC regulátor T2032 FX
 • ovládací terminál TRMX 10

Nové výrobky splňují všechny výše uvedené požadavky. Vyznačují se velkou aplikační adaptibilitou a vysokým komfortem ovládání. Dále uvedeme základní technické charakteristiky.

Regulátor T2032 FX

Regulátor T2032 FX:

 • Konfigurovatelné přiřazení vstupů a výstupů k požadované aplikaci.
 • Řízení jedné nebo více klimatizačních jednotek (průtok topného / chladicího média, rychlost otáčení ventilátoru).
 • Přídavný regulátor (např. regulace teploty v koupelně).
 • Ovládání stínicí techniky a osvětlení.
 • Podle požadavku rezervačního systému, vyhodnocení přítomnosti osob nebo časového programu regulátor pracuje v režimech Comfort, Standby nebo Economy.
 • Řízení průtoku topného a chladícího média termoelektrickými ventily nebo pomocí spojitých / tříbodových servopohonů.
 • Komunikace s nadřazeným systémem po sběrnici RS485 s protokolem MODBUS RTU.
 • Možnost bezdrátového RF připojení čidel a akčních orgánů.
Ovládací terminál TRMX 10

Ovládací terminál TRMX 10

 • Grafický barevný displej s dotykovým ovládáním.
 • Zobrazení žádaných a skutečných hodnot.
 • Přepínatelné ovládací obrazovky individuální k dané funkci.
 • Integrované čidlo teploty prostoru.
 • Možnost dálkového IR ovládání.

Shrnutí

V článku jsme se snažili ukázat požadavky kladené na zařízení určená pro individuální regulaci prostředí v místnostech. Dále článek seznamuje s novými výrobky firmy TRONIC CONTROL, s.r.o., určenými pro tyto aplikace, které firma aktuálně uvádí na trh. Regulátor T2032 FX a ovládací terminál TRMX 10 splňují nejpřísnější požadavky kladené na zařízení tohoto druhu. Vyznačují se vysokou aplikační pružností a vysokým komfortem ovládání.

Tronic Control s.r.o.
logo Tronic Control s.r.o.

Tronic Control s.r.o. je předním českým výrobcem řídicích systémů TRONIC 2000 pro oblast vytápění, větrání a chlazení. Firma se kromě hlavní náplně, tj. vývoje, výroby a nasazování těchto systémů, zaměřuje na komplexní dodávky vytápění a chlazení, kde však ...