Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jedinečný diferenční tlak a omezení průtoku pro jednotlivé zóny

Rychlý a snadný návrh a následná montáž

Při výstavbě nebo renovaci obchodů a kancelářských budov nejsou všechny systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) navrhovány a instalovány stejnou společností nebo naráz. Koncepce základní výstavby je taková, že vlastníci navrhují a staví hlavní budovu, zatímco dokončení jednotlivých obchodů v nákupním centru nebo kanceláří v kancelářském komplexu, včetně HVAC instalace si zajišťují nájemníci.

To představuje řadu výzev

Vlastník budovy má malou nebo nemá žádnou kontrolu nad HVAC systémem v jednotlivých zónách a výsledkem je systém, který je předimenzovaný, který lze těžko hydronicky vyvážit. Vlastníci budov riskují reklamace od uživatelů kvůli nízké úrovni komfortu, protože některé zóny nebo obchody nebudou mít zajištěn dostatečný průtok z důvodu nadměrného průtoku v jiných zónách. Mnozí vlastníci budov mají také špatné zkušenosti se zpožděným předáváním základní budovy z důvodu velice složitého procesu uvádění do provozu a opakovaného uvádění do provozu.

Seznamte se s AB-PM, inovativním regulátorem diferenčního tlaku (DPCV – Differential Pressure Control Valve)

Nyní mohou vlastníci budov navrhovat a instalovat systémy vytápění a chlazení ve svých budovách před nastěhováním nájemníků. Instalace ventilu AB-PM zajistí vlastníkovi budovy spolehlivý HVAC systém a rychlý a snadný návrhový a montážní proces.

Pomocí ventilu AB-PM může vlastník budovy snadno rozdělit HVAC systém do jednotlivých zón každého obchodu nebo kanceláře. Ventil AB-PM bude automaticky vyvažovat systém poskytováním správného průtoku do všech zón při plném nebo částečném zatížení bez ohledu na to, kolik jednotek má být nainstalováno. Předání základního HVAC systému může být velice rychlé vzhledem k tomu, že na instalaci a uvedení do provozu je zapotřebí méně času.

Flexibilita - DPCV (regulátor diferenčního tlaku) nebo PIBCV (tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil)

 • Neobsazená zóna (DPCV)

  V 1. fázi, nebo když jsou všechny zóny neobsazeny, je ventil AB-PM instalován jako DPCV a zajišťuje dostupnost navrženého průtoku a diferenčního tlaku ve všech zónách.

 • Více koncových jednotek (DPCV)

  Když se instaluje více koncových jednotek s individuálními regulačními prvky, ventil AB-PM se používá jako DPCV a zajišťuje správnou regulaci, průtok a diferenční tlak napříč zónami.

 • Jedna koncová jednotka (PIBCV)

  Pokud se instaluje jen jedna koncová jednotka, ventil AB-PM se zapojí jako tlakově nezávislý vyvažovací a regulační ventil (PIBCV – Pressure Independent Balancing and Control Valve) pro zajištění perfektní regulace a autority.

 • Pohon

  Je-li potřeba, je možné nainstalovat na AB-PM pohon pro regulaci zón, např. pro vypínání instalace v noci.

Danfoss AB-PM - 6 výhod v kompaktním těle ventilu

 1. Regulace diferenčního tlaku
 2. Funkce vypnutí
 3. Omezovač průtoku
 4. Ověření průtoku
 5. Zónová regulace s pohonem
 6. Flexibilní návrh zóny

Získejte spokojené nájemníky a zároveň šetřete čas a úsilí

HVAC systém osazený vyvažovacími ventily Danfoss AB-PM umožňuje vlastníkům budov efektivní provozování systémů vytápění a chlazení v jejich budovách. Předběžné uvedení systému do provozu usnadňuje život také nájemníkům jednotlivých zón a umožňuje jim zapojit jejich HVAC systémy méně pracně a s menšími výdaji.


Návrh

 • Úspora času na projekt
 • Žádné výpočty Kv hodnot či autority ventilů
 • Snadné dimenzování čerpadel

Provedení

 • Snadné nastavení
 • Žádná speciální potřeba pro uvádění do provozu – stačí nastavit a můžete na to zapomenout
 • Postupné předávání
 • Úspora času na instalaci a uvádění do provozu

Provoz

 • Garantovaný průtok a diferenční tlak pro nájemníky
 • Žádné problémy plynoucí ze špatně navržených/realizovaných instalací nájemníků
 • Nepronajaté obchody nebo patra nemají vliv na ostatní nájemníky
 • Ověření průtoku a snadné odstraňování potíží

Výsledky

 • Lepší komfort pro nájemníky
 • Méně stížností
 • Úspora peněz s vyšší energetickou účinností
 • Flexibilní návrh a změna zón a obchodů

DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.

Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...