Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Životnost a údržba TRV a regulačních ventilů na stoupačkách otopných soustav v bytových domech

Od doby instalace TRV již ve většině domů uběhlo více než 15 let.

V létech 1994 až 2006 probíhala v České republice tzv. masová termostatizace na základě vyhlášky č. 186/1991 Sb. Nebylo tehdy jednoduché přesvědčit provozovatele a vlastníky bytů proč je potřeba termostatické ventily s tzv. druhou regulací a že je nutné zajistit hydraulický přepočet topných systémů. Pro správnou funkci bylo potřeba zajistit, aby instalační firmy skutečně provedly přednastavení TRV a automatických stoupačkových regulátorů (ASV) podle projektu.

Od doby instalace TRV již ve většině domů uběhlo více než 15 let někde i 20 let. Za ta léta provozování ušetřili uživatelé mnoho finančních prostředků, které domácnosti nemusely platit za dodávky tepla, díky úsporám, které nám termostatické ventily a stoupačkové regulátory zabezpečily. Každé technické zařízení se však léty fungování v systému opotřebovává a potřebuje údržbu, popřípadě výměnu. TRV pracují v systémech s různou kvalitou otopné vody a na jednotlivých částech vznikají usazeniny, které mohou zhoršit funkci TRV. Proto je potřeba TRV i ASV zkontrolovat a obnovit jejich správnou funkci. Tomuto procesu říkáme tzv. „revitalizace topných systémů“ a je potřeba ji pečlivě plánovat, protože kvalitní, zkušené a certifikované firmy mají omezené kapacity a většina uživatelů chce ve svých domech kvalitně provedenou revitalizaci topných systémů, aby v další provozní periodě min. 20let nebylo nutné provádět větší údržbové zásahy.

Proč tedy dělat „Revitalizaci topných systémů“ ?

 • TRV pracují v našich topných systémech intenzivně více než 15 let někde i přes 20 let, proto se doporučuje jejich výměna.
 • Domy obvykle prošly v posledních několika létech procesem výměny oken.
 • Domy prošly v posledních létech procesem zateplení obálek domů.
 • Termostatické hlavice nebyly obvykle při těchto výměnách chráněny proti vniku jemného drsného prachu vzniklého při výměně oken a prach pronikal dovnitř pod plasty termostatických hlavic.
 • Zateplením a výměnou oken se snížily tepelné ztráty domů. Proto se doporučuje se provést nový přepočet topného systému na nové podmínky a přenastavení druhé regulace ventilů na hodnoty odpovídající novým tepelným ztrátám.
 • Provést kontrolu správné funkce dynamických vyvažovacích stoupačkových ventilů ASV, jejich seřízení, kde nejsou instalovány, provést jejich doplnění.
 • Výměna a nové přednastavení TRV se provede při jedné návštěvě bytů, což znamená i úspory nákladů za práci a větší pohodu pro uživatele bytů.
 • Zároveň je možné provést instalaci ventilu MTCV do zpáteček cirkulačních smyček TV a zajistit tím spravedlivější rozúčtování nákladů domácností na teplou vodu (TV).

Co doporučuje Danfoss provést při „revitalizaci otopných systémů“ po 15 až 20 létech provozu?

 • Po  cca 15 a více létech provozu systémů s TRV a s ASV, oslovit některou ze spolupracujících odborných certifikovaných montážních firem, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a požádat je o provedení kontroly stavu TRV a stoupačkové regulace ASV. Odborná firma provede kontrolu stavu TRV, přepočet druhé regulace na nové tepelné ztráty a navrhne rozsah výměn a údržby zařízení
 • Doporučujeme revitalizaci výměnou tělesa ventilu a hlavice volba (druh podle přání uživatelů)
RA-N
RA-N
RA2980
RA2980
RAE5054
RAE5054
Danfoss Eco
Danfoss Eco


Volbu druhu hlavice je potřeba zkonzultovat s realizační firmou a zohlednit požadavky uživatelů. Doporučujeme do bytových objektů použití paroplynových hlavic RA2980 nebo autonomní programovatelné hlavice Danfoss Eco s nastavováním přes Bluetooth mobilním telefonem. Výhodou této programovatelné hlavice je i to, že uživatel může provést běžnou změnu teploty bežným otáčením rukojeti, jako u klasické hlavice. Životnost tužkových baterií je min. 2 roky. Náročnější uživatelé mohou použít systém Danfoss Link, kterým můžeme odkudkoli sledovat a nastavovat teploty v jednotlivých místnostech přes aplikaci v mobilním telefonu.

Současně doporučujeme, aby odborná firma provedla kontrolu funkce stoupačkové regulace a  v případě dobré funkce se provedou pouze výměny impulzních potrubí regulátorů ASV.

Při tomto jednom zásahu doporučujeme u větších objektů provést současně kontrolu a seřízení patních regulátorů diferenčního tlaku. Pokud v objektech nejsou stoupačkové regulátory, doporučujeme podle tlakových poměrů jejich doplnění. Automatické stoupačkové regulátory ASV plní nejen funkci sekčních uzávěrů a umožňují vypouštění stoupaček, ale zabezpečují i stabilní tlakové rozdíly na patách stoupaček a tím vytvářejí optimální podmínky pro správnou a dlouhodobou funkci TRV.

ASV-PV, impulzní potrubí, ASV-BD

Rovněž doporučujeme instalaci multifunkčního ventilu MTCV do zpáteček cirkulačních smyček rozvodů TV. Bude tím zajištěna okamžitá dodávka teplé vody bez čekání, spravedlivější rozúčtování topných nákladů na TV pro všechny domácnosti. Tato armatura umožní i provádění proplachu cirkulačních smyček za účelem likvidace bakterií Legionelly.

MTCV - Multifunkční termostatický cirkulační ventil.
MTCV - Multifunkční termostatický cirkulační ventil.

Co přinese revitalizace TRV  uživatelům a  provozovateli?

 • Zlepšení funkce ventilů a přesnosti regulace teploty v místnostech, na úroveň první instalace.
 • Zlepšení komfortu a popř. umožnění jeho plánovaného automatického časového řízení dle využití místností při použití programovatelné hlavice Danfoss Eco a systému Danfoss Link.
 • Zajištění bezhlučného a ekonomického provozu radiátorových ventilů TRV.
 • Úspory tepla a snížení nákladů na vytápění o cca 7 a až o 23% podle použití typu hlavic
 • Podstatné snížení nákladů na údržbu, tedy údžbářské zásahy v domě.
 • Další dlouhodobý bezporuchový a úsporný provoz min. 20 let (již nebudou výměny oken a zateplování)

Rádi Vám doporučíme některou z našich osvědčených odborných firem, které jsou certifikovány Danfossem a jsou schopny provést kompletní revitalizaci, vč. hydraulického přepočtu systému, dodávky, montáže a servisu.

Revitalizaci je dobré provést v době, kdy je systém ještě v provozu a je možné ihned po instalaci odzkoušet jeho správné fungování.

DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.

Danfoss nabízí - regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, radiátorové ventily a šroubení pro topné žebříky a designové radiátory, armatury pro vyvážení soustav, prvky pro regulaci teplovodního podlahového vytápění, ...