Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Efektivní řízení tepla znamená snížení nákladů na vytápění

Zvyšování cen tepla a elektrické energie je teď nevyhnutelné a podle predikcí lze očekávat, že budou růst i během nejbližší dekády. Můžeme se na to ale připravit vhodným řízením spotřeby energie v našich domácnostech. Jedním z nejjednodušších opatření doporučovaných četnými odborníky je snížit teplotu v místnostech a namontovat termostatickou hlavici na každý radiátor ještě před nadcházející zimou.

Poslechněte si audio verzi článku:
Více zajímavých podcastů na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Letošní zima bude znamenat velkou zátěž pro naše peněženky bez ohledu na to, zda vytápíme pomocí vlastních zdrojů tepla, nebo teplem ze sítě. Nemůže být totiž pochyb o tom, že nárůst cen energií zasáhne také teplárny a přinutí je ke zvýšení ceny tepla. A právě teplo, které tvoří asi 70 % spotřeby energie v domech a bytech, je v současnosti nejvýznamnější položkou rozpočtů domácností. Pokud nebudeme omezovat spotřebu, bude prudký růst cen energií znamenat stále větší náklady, které budou muset domácnosti hradit. To podstatně prohloubí míru energetické chudoby v zemi.

Pokud chceme snížit účty za energie, a hlavně být nezávislí na vlivu dalších změn na trhu energií a na rostoucích cenách paliv, musíme podstatně omezit spotřebu tepla a elektrické energie. Kromě dlouhodobých řešení, jako je komplexní a hloubková energetická modernizace budov, hledají evropské země rychlá řešení, která pomohou vydržet nadcházející zimu a dosáhnout co největších úspor energií. Obzvlášť důležité je snížení spotřeby plynu na vytápění, pomoci může ale také snížení spotřeby elektrické energie, jejíž značná část je vyráběna z fosilních paliv. Mezinárodní energetická agentura vypočetla, že samotné snížení teploty o pouhý 1 °C sníží spotřebu plynu o asi 10 mld. m3 ročně, poptávka po němž je nejvyšší právě v zimě. Díky optimalizaci fungování systému vytápění lze toho dosáhnout bez omezování tepelné pohody.

Levné a účinné opatření pro snížení nákladů na vytápění

Jedním z nejjednodušších opatření doporučovaných četnými odborníky je snížit teplotu v místnostech a namontovat termostatickou hlavici na každý radiátor. Jak uvádějí autoři zprávy think tanku Fórum Energie s názvem „Jak snížit účty za energie před nejbližší zimou?”, každý 1 °C úspory vytápění místností pomocí termostatické hlavice znamená úsporu energie o asi 5–8 %. Právě termostatické hlavice umožní optimalizovat a snížit teplotu v místnostech o několik stupňů, např. když není nikdo doma. Taková opatření nezhorší tepelnou pohodu členů domácnosti a omezí spotřebu energie, a tudíž i náklady na vytápění. Jedná se o opatření, snadno proveditelné a poměrně nízkonákladové, které každý vlastník rodinného domu nebo bytu může realizovat před nejbližší zimou, aby snížil spotřebu energie.


Jak tyto úspory vznikají?

Je všeobecně známo, že radiátorová termostatická hlavice je kolečko pro pouštění nebo zastavování topení. Je dobré také vědět, že termostatická hlavice je osazená na ventilu a reaguje na změnu teploty v místnosti a sama rozhoduje o zapnutí nebo vypnutí topení. Termostatický prvek v termostatické hlavici umožňuje regulovat přívod topného média do radiátoru podle nastavení a teploty v místnosti. To znamená, že pokud jsme termostatickou hlavici nastavili na trojku, což odpovídá teplotě asi 20 °C, a tato teplota bude v dané místnosti dosažena, ventil se automaticky zavře a omezí přívod horké vody do radiátoru. Obdobná řešení lze použít také u jiných typů vytápění, např. u podlahového nebo teplovzdušného vytápění. Díky tomuto řešení lze nastavit různou teplotu v různých místnostech podle jejich druhu a účelu, tak aby zajišťovala komfortní pocit a současně umožňovala dosáhnout reálné úspory.

Díky termostatické hlavici na radiátoru můžeme spotřebovávat takové množství energie, jaké skutečně potřebujeme. Při využívání bezplatných zdrojů energie, jako je např. vyhřátí dané místnosti od slunce, termostatická hlavice omezuje přívod teplé vody do radiátoru a tím šetří energii. V případě elektronických termostatických hlavic můžeme také nastavit konkrétní teplotu a naprogramovat harmonogram vytápění podle režimu využívání. Nemá totiž smysl udržovat stejně vysokou teplotu v místnostech v době, kdy nejsme doma nebo využíváme určitou místnost jinak než obvykle.

Už dávno bychom se měli vzdát přesvědčení, že úspory energie znamenají omezování. Právě naopak – jedná se o pohodlí, správný způsob řízení energie tak, abychom ji spotřebovávali v takovém množství, v čase a místě, kde ji potřebujeme,“ uvádí Pavel Moravec, Senior Sales Manager pro divizi Danfoss Climate Solution a dodává:

Když jdeme pryč na celý den nebo odjedeme na víkend, snižme teplotu v místnostech o několik stupňů. Když ráno vyjdeme ze sprchy, nenecháváme přece puštěnou vodu pouze proto, že večer se zase budeme sprchovat. Proč tedy nechávat radiátory zapnuté, když bude náš dům celý den, nebo dokonce několik dnů prázdný? Uvědomme si, že studený radiátor nemusí znamenat poruchu, ale je to stav, kdy v místnosti byla dosažena námi požadovaná teplota a termostatická hlavice snížila přívod tepla do radiátoru.

Montáž ventilů a radiátorových termostatických hlavic má příznivý vliv také na provoz kondenzačních kotlů. Aby byla dosažená plná účinnost, musí kotel pracovat v kondenzačním režimu po většinu času. Za tímto účelem nesmí teplota vody vracející se ze systému překračovat 55 °C. Toho lze dosáhnout použitím termostatické regulace, která zvýší účinnost kotle z 5 až na 80 %.

Obrovský potenciál úspor pouze díky samotným termostatickým hlavicím

Potenciál úspor energie v evropských domácnostech je stále obrovský. Podle zprávy eu.bac, je asi 500 mil. radiátorů v Evropě nadále vybaveno ručními ventily, které nereagují na změny teploty v místnosti a mohou pouze otevřít nebo zavřít přívod horké vody. Kdybychom je všechny nahradili termostatickými hlavicemi, které automaticky reagují na změny teploty v místnosti, Evropané by mohli ušetřit 12 mld. EUR a 130 TWh energie ročně. Doba návratnosti investice je v takovém případě obvykle velmi krátká a při současných cenách energie dosahuje jenom několik měsíců.

Instalace termostatických hlavic je jednoduché opatření, které nám může pomoci ušetřit až 36 % energie, což je mnohem více než predikované zvýšení cen tepla. Tato  poměrně rychlá úprava, kterou lze realizovat ještě před začátkem topné sezóny, může přinést evropským domácnostem miliardové úspory. Posílila by také národní ekonomiky. Navíc se jedná pouze o jeden z mnoha jednoduchých způsobů, jak rychle ušetřit významné množství energie.

Více informací zde.


DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.

Danfoss nabízí: regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, armatury pro vyvážení soustav v rezidenčních a komerčních budovách, produkty pro chytré vytápění - ovládání radiátorů a podlahového vytápění vzdáleně přes ...