Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Danfoss iMCV - inteligentní regulační ventily se servopohonem pro HVAC

Stlačte své systémové náklady

Zvýšená ochrana proti kmitání zlepšuje tepelný komfort a snižuje spotřebu energie, neboť optimalizuje teploty uvnitř budovy. Úspora energie 8-15 %, úspora čerpací práce 3-5 %. Článek představuje inteligentní regulační ventily Danfoss iMCV se servopohonem pro HVAC. Obsahuje technické detaily a praktický příklad.

Na nepřetržitě rostoucím trhu klimatizačních zařízení (zajišťujících vytápění, ventilaci a chlazení) je zapotřebí v každém systému zlepšovat regulaci průtoku a teploty a přidávat další nezbytné funkce, které zákazníkům nabídnou vysokou užitnou hodnotu. Společnost Danfoss investovala mnoho prostředků do vývoje, což spolu s desetiletími zkušeností vedlo k vytvoření naší nové generace inteligentních a patentovaných regulačních ventilů se servopohonem: iMCV.

Písmeno "i" označuje inteligentní úsporu energie

Ventily Danfoss iMCV mají integrovanou inteligentní funkci pro potlačení kolísání v soustavě. To zlepšuje teplotní komfort a zajišťuje energetické úspory, což má vliv na vyšší výkon systému a optimalizaci nastavení průměrné teploty v budově.

Tato funkce zjednodušuje a stabilizuje klimatizační systémy a vede k 10–15% snížení spotřeby energie (v rozmezí ±1 K) při ochlazování a 8–10% snížení spotřeby energie v soustavách vytápění. Pomocí ventilů iMCV můžete optimalizovat konvenční systémy na vyšší výkon a nižší provozní náklady.


Inteligentní a patentované regulační ventily se servopohonem Danfoss

Portfolio ventilů iMCV obsahuje regulační ventily s vyrovnáváním tlaku, které se vyznačují jednoduchou konstrukcí s jedním servopohonem, v celém rozmezí od DN 15 do DN 80. Naše ventily iMCV jsou konstruovány a testovány jako vzduchotěsné, díky čemuž přispívají k úsporám energie v klimatizačních systémech. Výsledkem je 3–5% úspora energie potřebné na čerpání.

Důležitost eliminace kolísání
Nestabilita, kmitání nebo cyklování v regulační soustavě se často nazývá kolísání. Může být způsobeno vysokým přírůstkem v regulačním okruhu, nadměrnou kapacitou regulačního ventilu se servopohonem nebo proměnlivými okolními podmínkami a způsobuje nadměrné opotřebování servopohonu a regulačního ventilu a rovněž výkyvy v regulaci teploty a průtoku.
Ventily Danfoss iMCV jsou vybaveny inteligentní funkcí, která detekuje a vyhledává kmitání v systému a upravuje činnost servopohonu tak, aby se minimalizovalo kolísání
.

Kompaktní konstrukce s nízkými emisemi hluku

V souladu s naším cílem vytvářet nové standardy jsme optimalizovali funkci servopohonu a ventilu, a to v podobě vylepšení motorové technologie uvnitř servopohonu a zlepšení konstrukce ventilu.

Nižší náklady spojené s rychlejší instalací

Snadná obsluha, snadné ovládání a snadné pochopení – to jsou rozlišovací vlastnosti naší produktové řady iMCV. Tato skutečnost umožňuje technikům zajišťujícím instalaci a konfiguraci klimatizačních systémů dosáhnout podstatných časových úspor. Naše nová generace servopohonů a ventilů je určena k rychlému a snadnému připojení bez potřeby speciálních nástrojů. Dosáhnete tak úspory času i nákladů na instalaci. Po nainstalování funkce automatického zdvihu servopohonu automaticky nastaví koncové polohy ventilu. Pohyb a poloha ventilu jsou zřetelně znázorněny indikátorem polohy nebo LED kontrolkou na servopohonu.

SPECIÁLNÍ FUNKCE ELEKTRICKÝCH POHONŮ DANFOSS iMCV


Automatický zdvih

Elektrický pohon automaticky upravuje koncové polohy regulačního ventilu. Funkce automatického zdvihu začíná vysunutím vřetena pohonu. Jakmile je detekována maximální síla v koncové poloze ventilu, servopohon začne zasunovat vřeteno, dokud není znovu detekována maximální síla v druhé koncové poloze ventilu.

LED indikátor

LED indikátor signalizuje uživateli aktuální provozní režim nebo funkci servopohonu. K rozlišení režimů se používají různé barvy nebo signály v podobě blikání.

Funkce potlačující kmitání

Tato funkce monitoruje kmity v soustavách, které jsou naddimenzovány nebo nesprávně regulovány. Upravuje činnost servopohonu tak, aby se minimalizovalo kolísání. Výsledkem je snížení kolísání teploty a zvýšení komfortu uživatelů klimatizačních soustavách.


VELIKOST VENTILU - PŘÍKLAD

Příklad - konstrukční údaje:
Průtok: 6 m3/h
Tlaková ztráta soustavy: 55 kPa
Najděte vodorovnou čáru označující průtok 6 m3/h (čára A-A). Autorita ventilu je definována rovnicí:

Autorita ventilu
Kde:
Δp1 = tlaková ztráta přes zcela otevřený ventil
Δp2 = tlaková ztráta přes zbytek okruhu při zcela otevřeném ventilu
Ideální ventil bude mít tlakovou ztrátu rovnající se tlakové ztrátě systému (tj. autorita 0,5):
jestliže: Δp1 = Δp2

Na tomto příkladu by autorita 0,5 byla stanovena ventilem s tlakovou ztrátou 55 kPa při daném průtoku. (bod B). Průsečík čáry A–A s kolmicí vedenou z bodu B leží mezi dvěma diagonálními čárami; to znamená, že k dispozici není ideálně dimenzovaný ventil. Průsečík čáry A–A s diagonálními čárami označuje tlakovou ztrátu produkovanou spíše skutečnými než ideálními ventily. V tomto případě by ventil s hodnotou kVS 6,3 dával tlakovou ztrátu 90,7 kPa (bod C):


Druhý největší ventil s hodnotou kVS 10 by dával tlakovou ztrátu 36 kPa (bod D):


U 3portových aplikací se zpravidla vybírá menší ventil, protože ten poskytuje autoritu ventilu větší než 0,5, a tím pádem i lepší regulaci. Nicméně tímto by došlo ke zvýšení celkového tlaku a projektant systému by měl zkontrolovat kompatibilitu s příslušnými pracovními body čerpadla atd. Ideální autorita je 0,5 s preferovaným rozmezím 0,4–0,7.


POUŽITÍ – VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ A VENTILACE

 • Pasivní chladicí soustava: soustava bez primárního čerpadla. Kmitání regulačního ventilu se může objevit v důsledku naddimenzování, vysokého odporu na primární straně nebo interakce se sekundárními systémy. Ventil iMCV umí detekovat a minimalizovat kmity, čímž zvyšuje celkovou účinnost a spolehlivost soustavy.
 • Klimatizační jednotka s přívodem čerstvého vzduchu. Ke kmitání v řídicím systému může docházet v důsledku špatného naladění PID, proměnlivých okolních podmínek apod. Ventil iMCV kmity detekuje a minimalizuje. Napomáhá tak přesnější regulaci teploty, lepšímu tepelnému komfortu a úspoře energie.
 • Klimatizační jednotka s proměnlivou rychlostí ventilátorů. Pohon klimatizační jednotky VLT (FC102) lze použít jako regulátor s využitím analogových výstupů pro regulační ventily studené a teplé vody (iMCV). Není zapotřebí externí regulátor.
 • Typické uspořádání soustavy HVAC, která se musí vyrovnat s vysokou teplotou přívodní vody (zamezující kondenzaci), velkým teplotním rozsahem a malým objemem chlazené vody. Toto uspořádání umožňuje fungování chladicí jednotky za optimálních podmínek při současném splnění požadavků procesu. Zásobník plní funkci vyrovnávání a omezuje tak rychlost změny. Soustava je osazena regulačními ventily VF3.
 • Čtyřtrubková chladicí/vytápěcí stropní aplikace s modulačními tlakově nezávislými seřizovacími a regulačními ventily (AB-QM) a přepínacími ventily (VZL) pro dosažení nejvyšší úrovně tepelného komfortu.
 • Soustava s proměnlivým průtokem s dynamickými seřizovacími a koncovými regulačními ventily stoupačky pro zapnutí/vypnutí regulace.
 • Fan-coilová aplikace: Dvoutrubková oboustranná aplikace s tlakově nezávislým seřizovacím a regulačním ventilem (AB-QM) a ventilem prioritní regulace pro chlazení a vytápění (VZL).
 • Sestava tepelného čerpadla s integrovaným zásobníkem teplé vody, externím ohřívačem a rotačním ventilem Danfoss (HRB) pro směšování regulované teploty (T) pro zásobování teplou vodou nebo centrální vytápění.
POUŽITÍ - VYTÁPĚNÍ
 • Řízení priority zásobování teplou vodou a vytápění - funkce směrování rotačního ventilu Danfoss HRB.
 • Solární aplikace s rotačním ventilem Danfoss HRB - směrování: Nejprve je ohřán malý boiler a potom je energie přesměrována do akumulačního boileru.
 • Zapnutí/vypnutí zónového řízení ohřívačů vzduchu pomocí omezení průtoku.

Schémata k výše uvedeným typům použití
Danfoss iMCV - Inteligentní regulační ventily se servopohonem pro aplikace HVACDANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.

Danfoss nabízí - regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, radiátorové ventily a šroubení pro topné žebříky a designové radiátory, armatury pro vyvážení soustav, prvky pro regulaci teplovodního podlahového vytápění, ...