Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

AB-QT, AB-QTE - NOVÉ řešení pro regulaci jednotrubkových soustav

Je to již několik let co Danfoss jako vedoucí světový výrobce regulační techniky pro oblast vytápění, chlazení a klimatizaci představil tlakově nezávislý regulační ventil s integrovanou funkcí automatické limitace maximálního průtoku, tedy ventil Danfoss AB-QM.

Od té doby AB-QM našel své pevné místo zejména v soustavách HVAC a to jak u malých vzduchotechnických jednotek typu fan-coil, dveřní clony, indukční jednotky a podobně, tak také u velkých vzduchotechnických jednotek.

Stručnou formou obrázků si připomeneme základní funkci a oblasti použití legendy v oblasti regulačních ventilů pro oblast HVAC, tedy ventilu Danfoss AB-QM.Základní funkce:

Oblasti použití a ukázky:

Z pohledu představované novinky AB-QT nebo AB-QTE má zásadní význam zejména výše uvedená aplikace v jednotrubkových soustavách vytápění. Zde byl totiž ventil AB-QM využit pouze jako automatický omezovač maximálního průtoku. Nyní představovaná inovace v podobě ventilu Danfoss AB-QM, respektive AB-QTE je právě určena pro tento typ vytápěcích soustav, tedy soustav jednotrubkových vertikálních nebo horizontálních, případně těch částí dvoutrubkových soustav, kde je na příklad pro koupelny požito jako otopných těles trubkových registrů dle následujícího obrázku.

Ve všech uvedených jednotrubkových vytápěcích soustavách nový ventil Danfoss AB-QT nebo AB-QTE umožňuje nejen dynamické limitování maximálního průtoku ale současně umožňuje také limitaci maximální teploty na konci jednotlivých úseků-smyček.

Nový ventil Danfoss AB-QT nebo AB-QTE vystihuje nejlépe následující schéma:


AB-QT
 
AB-QTE

Provedení AB-QT představuje spojení ventilu AB-QM a termostatického pohonu s příložným čidlem, tedy prvku QT.

  • QT je dodáván ve dvou variantách nastavení teplot : 35 až 50 °C nebo 45 až 60 °C.
  • Termostat QT je možné osadit na ventily Danfoss AB-QM DN10 až DN32.
  • To dává možnost využít AB-QT do maximálního průtoku až 3200 l/h.
  • Pro optimální funkci termostatu QT a tedy celého AB-QT je však doporučováno nastavení v rozsahu průtoků 30% až 70%, tomu odpovídá průtokové doporučené maximum 2240 l/h.

Hlavní význam využití AB-QT je zejména v budovách s vertikální nebo i horizontální jednotrubkovou vytápěcí soustavou. V případech renovací - zateplení těchto budov dochází k podstatné redukci potřeby tepla pro vytápění a zde se nový ventil AB-QT může velmi dobře uplatnit jako efektivní dynamický vyvažovací ventil, který kromě limitace maximálního průtoku je také schopen limitovat maximální teplotu na konci příslušného úseku vytápěcí soustavy. Tato vlastnost umožňuje přizpůsobit stávající jednotrubkovou vytápěcí soustavu zcela novým průtokovým a teplotním požadavkům po zateplení budovy a docílit tak značných úspor energie pro vytápění.

Prohlédněte si prosím níže uvedená aplikační schémata:

Správná volba dimenze AB-QT a také nastavení maximálního průtoku a maximální teploty je podrobně popsána v datovém listě pro termosetický pohon QT. Zde jsou uvedeny potřebné návrhové diagramy a tabulky včetně příkladů návrhu dimenze a nastavení ventilů AB-QT pro konkrétní případ snížení potřeby tepla pro výtápění po renovaci budovy.

Provedení AB-QTE představuje spojení ventilu AB-QM, termoelektrického pohonu TWA-Z a řídícího elektronického regulátoru CCR3 a příložného snímače teploty PT 1000 typ Danfoss ESMC.

Tato kombinace je aplikačně určena pro obdobné jednotrubkové vytápěcí soustavy jako tomu bylo u AB-QT, tedy také pro případy budov s jednotrubkovou vytápěcí soustavou po zateplení.

Odporové snímání teploty jednotlivých úseků, elektrické ovládání regulační kuželky ventilu AB-QM pomocí termoelektrického pohonu TWA-Z a řízení elektronickým regulátorem CCR3, umožňuje dosáhnout ještě výraznějších úspor energie při vytápění. Jde zejména o možnost individuálního dálkového nastavení každého úseku pomocí CCR3 a aktivní vazbu CCR3 na výstupní teplotu vytápěcí vody z domovní stanice. Významnou vlastností provedení AB-QTE + CCR3 pak také je možnost dálkového monitoringu jednotlivých sekcí vytápěcí soustavy a tím efektivního servisu.

V případě provedení AB-QTE je možné využít celý průtokový rozsah ventilů AB-QM.

Příklad jednotrubkové vytápěcí soustavy s AB-QTE + CCR3 s vazbou na domovní stanici:

Ucelenou metodu návrhu a správného nastavení ventilu AB-QM s termostatickým pohonem QT, tedy AB-QT nebo elektronického provedení s pohonem TWA-Z, odporovým snímačem teploty ESMC a řídícím regulátorem CCR3, tedy AB-QTE, naleznete v příslušném datovém listu pro řídící regulátor Danfoss CCR3.

V datových listech QT a CCR3 jsou také ukázány možnosti dosažení dodatečných úspor energie pro vytápění v případech správné volby a nastavení jednotlivých AB-QT nebo AB-QTE+CCR3 v jednotrubkových soustavách.


DANFOSS, s. r. o.
logo DANFOSS, s. r. o.

Danfoss nabízí - regulační prvky pro CZT, termostatické hlavice, ventilová tělesa a šroubení, radiátorové ventily a šroubení pro topné žebříky a designové radiátory, armatury pro vyvážení soustav, prvky pro regulaci teplovodního podlahového vytápění, ...