Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Otopná desková tělesa pro nízkoenergetické stavby

Často kladenou otázkou je, zda jsou klasická desková otopná tělesa vůbec vhodná pro nízkoenergetické stavby? Odpověď je jednoduchá. Ano. Otopná desková tělesa je bez problémů možné instalovat do kterékoliv nízkoteplotní teplovodní otopné soustavy, vždy jde především o pokrytí tepelné ztráty jednotlivých místností objektu. Tato tepelná ztráta a teplotní spád otopné soustavy jsou potom faktory ovlivňující výslednou velikost a typ otopného tělesa.

V případě nízkoenergetické stavby se hovoří o stavbě s měrnou potřebou tepla menší než 50 kWh/m2 vytápěné plochy (pro představu porovnání měrné roční potřeby tepla - budova stará 50 let má zhruba třikrát větší měrnou potřebu tepla, budovy postavené v souladu s požadavky normy ČSN 73 0540-2 zhruba jeden a půl až dvojnásobnou). V těchto nízkoenergetických budovách s teplovodní soustavou se dnes jako se zdrojem tepla potkáváme nejčastěji s kondenzačním plynovým kotlem, eletrokotlem a čím dál častěji s tepelným čerpadlem. Konstrukčně jsou tyto zdroje koncipovány pro provoz v otopné soustavě s nízkým teplotním spádem (např. 45/40/ti).

Díky tomu, že nízkoenergetická stavba má oproti „staré“ výrazně nižší tepelné ztráty, můžeme používat tyto zdroje tepla (s nižším teplotním spádem), aniž by to vedlo k potřebě zvyšovat velikost otopného tělesa. Zjednodušeně řečeno, otopné těleso má sice při nižším teplotním spádu výrazně nižší výkon, ale ten přesto stačí pro pokrytí potřebné ztráty tepla nízkoenergetického domu.

Teplo z deskového radiátoru je do prostoru předáváno přirozeným prouděním vzduchu kolem přestupní plochy (konvekcí) a zároveň sáláním (radiací). Především díky své sálavé složce tepelné energie působí na uživatele „příjemným pocitovým teplem“. Díky malému vodnímu objemu také zajisté uživatel ocení jejich rychlý náběh a možnost pružně reagovat na potřeby tepla v místnosti (místnost se tak zbytečně nepřetápí). Základní přestupní plochu tvoří tvarovaná deska s horizontálně a vertikálně uspořádanými kanálky. Pro zvýšení tepelného výkonu je u některých typů na vnitřní stranu desky navařena přídavná přestupní plocha. Největší český výrobce otopných těles firma KORADO nabízí širokou řadu deskových radiátorů s názvem RADIK. Tato tělesa jsou vyráběna v jedno-deskovém, dvou-deskovém a tří-deskovém provedení. Poměr sálavé a konvekční složky výkonu závisí zejména na typovém provedení radiátoru (u jednodeskového tělesa je poměr sálavé složky až 50%, u vícedeskových typů poměr sálavé složky klesá). Výsledný tepelný výkon tělesa RADIK závisí na jeho typu, rozměrech a teplotním spádu (t1/t2/ti) otopné soustavy, ve které je instalováno. Hodnoty výkonů otopných těles pro odlišné teplotní spády jsou uvedeny na www.korado.cz a vycházejí z měření prováděných v akreditované zkušebně podle normy EN 442.

Pokud jde o umístění tělesa v místnosti, standardně se doporučuje otopná tělesa umisťovat po celé délce okna, kde je riziko vzniku chladných padavých proudů. Díky širokému sortimentu řady RADIK je tak možné těmto studeným padavým proudům zamezit i v případě oken s nízkým parapetem, např. instalací tělesa s výškou 200 mm.

Rozměrová řešení pro každou místnost

Horizontální desková otopná tělesa RADIK jsou určena k montáži do jedno-trubkových i dvou-trubkových otopných soustav s nejvyšším přípustným provozním přetlakem 1 MPa, ve kterých se používá jako teplonosná látka voda nebo vodní roztoky o nejvyšší přípustné provozní teplotě 110 °C. Jsou k dostání ve výškách: H=200-900 mm, délkách: L=400-3000 mm a typech: 10, 11, 20, 21, 22 a 33. Kromě typu 10 jsou osazena bočními kryty a horní mřížkou. Pro ukotvení těles existuje široká škála upevňovacích prvků uvedených v katalogu KORAMONT.

TYP 10 VK
TYP 10 VK
TYP 11 VK
TYP 11 VK

TYP 20 VK
TYP 20 VK
TYP 21 VK
TYP 21 VK

TYP 22 VK
TYP 22 VK
TYP 33 VK
TYP 33 VK


PŘEHLED TYPŮ VK (pravé spodní připojení)

V dnešní době nejpoužívanější variantu představují otopná tělesa se zabudovaným ventilem tzv. ventil kompakt tedy RADIK VK…, jedná se o horizontální otopná desková tělesa se šesti vývodkami (vnitřní závit G1/2), zabudovaným vnitřním rozvodem pro pravé/středové/levé spodní připojení na horizontální otopnou soustavu a vloženým regulačním ventilem s přípravou (vnější závit M30x1,5) na montáž termostatické hlavice, popřípadě obdobného regulačního prvku. Svou konstrukcí jsou tato tělesa určena pro otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky.

RADIK VKU
RADIK VKU

Nejstarším, ale stále hojně používaným modelem je RADIK KLASIK, jedná se o horizontální otopná desková tělesa se čtyřmi vývodkami (vnitřní závit G1/2) a možností bočního připojení na vertikální otopnou soustavu, svou konstrukcí je určeno pro otopné soustavy s nuceným nebo samotížným oběhem teplonosné látky.

Speciální variantou předešlého modelu, je RADIK KLASIK–R, tzv. rekonstrukční otopné těleso, určené pro rychlou náhradu článkových litinových, nebo ocelových radiátorů s připojovací roztečí h=500 mm, následná výška otopného tělesa H=554 mm zaručuje jeho bezproblémovou montáž namísto starého radiátoru.

Svisle orientovaná otopná tělesa RADIK VERTIKAL a RADIK PREMIUM jsou vhodná k použití do stísněných nebo atypických prostorů, svou konstrukcí jsou určena pro otopné soustavy s nuceným oběhem teplonosné látky. Všechny výše uvedené modely lze objednat s designovou čelní deskou.

RADIK KLASIK-R
RADIK KLASIK-R
RADIK LINE PREMIUM
RADIK LINE PREMIUM

Zajímavou variantou jsou také otopná tělesa upravená pro instalaci v místnostech s vysokými požadavky na hygienu a čistotu RADIK HYGIENE. Tělesa nemají přídavnou přestupní plochu, čelní deska je hladká a švové svary jsou opatřeny speciální hladkou lištou. Vzdálenost mezi deskami umožňuje spolehlivý přístup na všechna místa otopného tělesa a zajišťuje tak bezproblémovou omyvatelnost.

Více na www.korado.cz
KORADO, a.s.
logo KORADO, a.s.

Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...