Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Moderní a designové vytápění – trendy pohledem odborníka

Ačkoli základní rolí topení je vyhřát interiér, čím dál více se na něj pohlíží i jako na prvek, který významně ovlivní celkový design bytu. Trendem moderní architektury je využití velkých balkonových oken a prosklených ploch, které mnohdy zabírají většinu plochy obvodového zdiva. Dispoziční řešení moderních interiérů si tedy neustále žádá změny a to i v oblasti vytápění. Na otázky odpovídá produktový specialista KORADO a.s. Ing. Ondřej Číž.

KORAFLEX
KORAFLEX

Změnily se v poslední době nějak požadavky na otopná tělesa?

V současné době požadavky na otopná tělesa souvisí především se zvyšujícím se trendem používání moderních ekologických nízkoteplotních zdrojů tepla, jako jsou například tepelná čerpadla. Z toho vyplývají požadavky na otopná tělesa, aby dobře fungovala při nižší výstupní teplotě otopné vody ze zdroje tepla, která je bližší požadované teplotě vzduchu uvnitř v místnosti a také při menším teplotním rozdílu mezi teplotou výstupní vody ze zdroje tepla a teplotou vody vracející se do zdroje tepla.. Dalším kritériem, které má stále větší význam při výběru otopného tělesa je jeho vzhled. V tomto ohledu je sortiment firmy KORADO, a.s. široký. V nabídce naleznete designovou řadou otopných těles KORATHERM a některá designová provedení deskových otopných těles RADIK nebo trubkových otopných těles KORALUX, případně designová provedení konvektorů. Důležitým prvkem konkurenceschopného výrobku by též měla být jistá originalita a inovativnost, s důrazem na variabilitu způsobu připojení na otopnou soustavu nebo (ne)viditelnost připojovacího potrubí. Dále jsou kladeny vyšší požadavky na bezpečnost upevnění otopného tělesa.

KORATHERM REFLEX
KORATHERM REFLEX

Jaké jsou nejnovější trendy v designu otopných těles?

Přání zákazníků jsou velmi rozmanitá, čemuž je třeba přizpůsobit nabídku. Mnohdy se otopné designové těleso stává výrazným prvkem jednoduchého interiéru, proto se od něj očekává nápaditý, snad i nápadný, vzhled. Tomuto požadavku odpovídá například otopné těleso jednoduchého obdélníkového tvaru tvořené jednotlivými hranatými profily (KORATHERM). Pro mnoho stavebníků je důležitá individualita a jednou z možností, jak se „vyjádřit“ může být přídavná čelní deska na otopné deskové těleso s vlastním, libovolným potiskem (RADIK PLAN). Naopak jsou i případy, kdy je třeba s interiérem splynout. Pro tyto případy jsou vhodné například podlahové konvektory KORAFLEX nebo otopné výměníky KORABASE, které lze instalovat do individuálně řešených konvektorových skříní, dle požadavku architekta. Samozřejmostí je dnes i výběr libovolného barevného odstínu, dle přání zákazníka.

Jsou pro vytápění dřevostavby vhodné konvektory? Jaká jsou specifika jejich provozu?

Důvodů pro instalaci konvektoru do dřevostavby existuje hned několik. Mezi nejdůležitější patří například nízká hmotnost samotného konvektoru nebo rychlý nástup tepla, který je pro dřevostavby, které mají nižší tepelnou akumulační schopnost než například zděný dům, obzvlášť výhodný. Konvektor předává potřebné teplo do prostoru prouděním, což je obzvlášť výhodné v oblasti, kde je třeba vyrovnat teplotní nepohodu, jako například v oblasti francouzských oken, která jsou pro některé typy dřevostaveb velmi charakteristickým prvkem. Je-li potřeba konvektor s vyšším výkonem při nízkém teplotním spádu, nabízí se možnost optimalizované konvekce, tedy konvektoru s ventilátorem. K takovému otopnému tělesu je pak třeba pořídit nízkonapěťovou elektro regulaci. Výhodou některých modelů s ventilátorem je schopnost dochlazování v teplém ročním období. Design je u konvektorů určován především krycí mřížkou, povrchovou úpravou a volbou materiálu.

Originální design radiátorů Radik - jaké jsou možnosti, kolik stojí, jak se montuje?

Pro otopná desková tělesa RADIK existují 3 základní možnosti přídavné čelní desky: hladkého vzhledu (PLAN), s jemnými horizontálními prolisy (LINE) nebo hladká deska s potiskem – vlastním nebo z galerie. Provedení PLAN a LINE lze objednat s designovou deskou připevněnou na otopné těleso přímo z výroby. Všechny typy desek pak lze na naše otopná desková tělesa připevnit dodatečně. Pokud se jedná o desku dodatečnou, připevňuje se na otopné těleso pomocí přiložené montážního setu. Ceny otopných deskových těles v provedení PLAN nebo LINE se pohybují v rozmezí mezi 5.000 až 20.000 Kč (dle velikosti otopného tělesa). Ceny samotných desek pak následovně PLAN: 750 až 7.500 Kč , LINE: 800 až 8.000 Kč, s potiskem: 1.500 až 12.500 Kč. (brutto ceny bez DPH)

RADIK PLAN SET s potiskem - Jak vycvičit draky
RADIK PLAN SET s potiskem - Jak vycvičit draky
RADIK PLAN SET s potiskem - Měl bys plavat
RADIK PLAN SET s potiskem - Měl bys plavat

KORADO, a.s.
logo KORADO, a.s.

Jsme dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patříme mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Naší filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění, chlazení i větrání a uspokojit požadavky i těch ...