Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Systém ALPEX-GAS a jeho využití v praxi

ALPEX-GAS pro vnitřní plynovody se osvědčil v ČR, stejně jako v zahraničí. Od počátku používání není znám případ, kdy by vinou systémových komponentů tvořících potrubní instalaci ALPEX-GAS došlo k úniku plynu, či jinému ohrožení života nebo majetku investorů.


3 roky příprav podkladů a zkoušek na cestě k certifikaci

V České republice je jen pár lidí, kteří měli možnost být u něčeho skutečně nového, co změnilo instalační praxi. Přelomovým řešením pro domovní instalace bylo vedení plynu v plastohliníkových trubkách.
Trvalo 3 roky než se podařila certifikace systému ALPEX GAS. 3 roky, kdy Jaroslav Hoskovec ze společnosti IVAR CS ve spolupráci s Ing. Buchtou, CSc. z ČSTZ a s certifikačním institutem PAVUS věnovali mnoho hodin přípravě podkladů a tvorbě PTN. Jednalo se totiž o podstatný zásah do konzervativního chápání „bezpečných“ rozvodů plynu v budovách některými státními orgány, ale i dalšími institucemi a organizacemi, ať již jejich motivace byla jakákoliv.

Dne 1. 10. 2009 vstoupilo v platnost TPG 704 03 „Domovní plynovody z vícevrstvých trubek, navrhování a stavba“. K tomuto datu byly splněny všechny legislativní podmínky pro uvedení dlouho očekávaného instalačního systému ALPEX-GAS pro domovní rozvody plynu do praxe v České republice.

Opatrnické a alibistické tendence byly patrné i ze strany státních orgánů, které byly podporovány lobbistickými zájmy zástupců „tradičního“ řešení domovních rozvodů plynu. V konkurenčním prostředí se používají „všelijaké“ metody, jak známo. Pokud se ptáte, co pomohlo nejvíce, tak opakuji, bylo to přesvědčení o správnosti a opodstatněnosti našeho cíle. V důsledku velké snahy, spolupráce a profesionality ČSTZ jsme naši vizi o bezpečných a snadno realizovatelných domovních rozvodech plynu podle západoevropského vzoru dotáhli do zdárného konce i za cenu podstatně vyšších nákladů než se primárně počítalo,“ řekl Jaroslav Hoskovec k procesu, který vedl k certifikaci ALPEX GAS a možnosti jeho využití v  objektech v ČR.

Cílem však nebyla samotná certifikace, ale pro vyškolení montážních a projekčních firem zavedení ALPEX GAS do běžné praxe. Osvědčení o proškolení, jako základní podmínku pro projektování a montáž tohoto systému v souladu s TPG 704 03 již získalo přes 3000 zájemců. Na český trh bylo za uplynulých 10 let dodáno více jak 400 tisíc metrů vícevrstvého potrubí ALPEX-GAS pro domovní rozvody plynu s odpovídajícím množstvím PRESS tvarovek a protipožárních armatur, aniž byla uplatněna jediná reklamace dodaných systémových prvků rozvodu plynu.

Instalace plynovodu v zemi od HUP  do objektu v plynotěsné chráničce IVAR.KOT-GAS
Instalace plynovodu v zemi od HUP  do objektu v plynotěsné chráničce IVAR.KOT-GAS
Instalace plynovodu v obvodovém plášti budovy v plynotěsné chráničce IVAR.KOT-GAS
Instalace plynovodu v obvodovém plášti budovy v plynotěsné chráničce IVAR.KOT-GAS
Rozbočení plynovodu v obvodovém plášti budovy v plynotěsné krabici IVAR.IKAG
Rozbočení plynovodu v obvodovém plášti budovy v plynotěsné krabici IVAR.IKAG

Vedení plynovodu v konstrukci podlahy v plynotěsné chráničce IVAR.KOT-GAS
Vedení plynovodu v konstrukci podlahy v plynotěsné chráničce IVAR.KOT-GAS
Rozbočení plynovodu v konstrukci podlahy v plynotěsné krabici IVAR.IKAG
Rozbočení plynovodu v konstrukci podlahy v plynotěsné krabici IVAR.IKAG
Detail rozbočení plynovodu v konstrukci podlahy v plynotěsné krabici IVAR.IKAG
Detail rozbočení plynovodu v konstrukci podlahy v plynotěsné krabici IVAR.IKAG

Ani jeden případ úniku plynu vinou systémových komponentů

Od počátku používání není znám případ, kdy by vinou systémových komponentů tvořících potrubní instalaci ALPEX-GAS došlo k úniku plynu, či jinému ohrožení života nebo majetku investorů.

Z uvedeného je zřejmé, že systém rozvodu plynu vícevrstvými trubkami je i v ČR životaschopný a bezpečný, čímž se potvrzují i 21 let obdobných zahraničních zkušeností. Tento druh potrubního rozvodu plynu se plně v dlouhodobé praxi osvědčuje, a představuje tak atraktivní alternativu k tradičním materiálům pro naprostou většinu montážních potřeb domovní instalace.


IVAR CS spol. s r.o.
logo IVAR CS spol. s r.o.

Společnost IVAR CS spol. s r.o. působí, jako reprezentant obchodně technického zastoupení řady evropských firem působících v oboru TZB dle kategorizace použití. IVARTRIO - rozvody podlahového vytápění, rozvody k otopným tělesům včetně jejich připojení, ...