Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dokonale rozvedené teplo

Zima se blíží, topná sezóna začíná – právě nyní je důležité, aby topné zařízení běželo efektivně. Hydraulické vyvažování je přitom základní součástí. Jen přesně vyvážený systém rozvádí energii v budovách tak, aby bylo v místnostech dosaženo požadovaných teplot.

Bytové předávací stanice od společnosti Taconova.
Bytové předávací stanice od společnosti Taconova jsou skutečně mnohostranné. Modulární stanice all-in-one ohřívají pitnou vodu na průtokovém principu a na přání regulují výstupní teplotu vody na stupeň přesně. Inteligentní komponenty zajišťují optimální rozvod tepla.
Rozvaděč topného okruhu TacoSys Pro.
Rozvaděč topného okruhu TacoSys Pro umožňuje rovnoměrný rozvod tepla až do dvanácti topných okruhů. Všechny důležité komponenty jsou z výroby již smontované.

Co platí pro otopná tělesa, to se týká i plošného vytápění. Obzvláště v široce rozvětvených systémech může být dosažení správného vyvážení časově velmi náročné. Vysoce kvalitní vyvažovací a měřicí ventily proto pomáhají profesionálům v oblasti topných okruhů.

Vyvažování stávajících systémů

U hydraulického vyvažování ve stávajícím systému se celková potrubní síť v budově přesně proměří a nastaví tak, aby se do každého topného okruhu dostalo správné množství vody a tepla. Přitom platí, že se všechny průtokové cesty otopné vody vzájemně odladí. Potřebná průtoková množství se dají určit na základě výpočtu tepelného výkonu (DIN EN 12831). Jmenovitá potřeba tepla jednotlivých místností se rovněž určí podle přesného výpočtu potřeby tepla. Nejsou-li původní data k dispozici, dají se stávající vytápěné plochy zjistit například z výpočetních formulářů společnosti Taconova, které je možné stáhnout z internetových stránek www.taconova.com.

Vyvažovací ventil TopMeter Plus.
Vyvažovací ventil TopMeter Plus má praktickou funkci Memory, pomocí které lze vyvolat naposledy nastavené průtokové množství. Pod červeným nastavovacím krytem se nachází šedý aretační kroužek pro uložení nastavení. Pokud je regulování ukončeno, musí instalatér zašroubovat kroužek jednoduše dolů na sedlo ventilu a zafixovat červeným krytem.

Pokroková technika

Obzvláště v oblasti plošného vytápění je zapotřebí kromě nastavení parametrů hlavního rozvodu ve sklepě nebo technické místnosti, ve kterém se rozvádějí hlavní průtoková množství v rámci hydraulického vyvažování na části budovy, mít k dispozici i dodatečně jemně regulovatelný rozvod pomocí spolehlivých rozdělovačů plošného vytápění na úrovni pater. V této oblasti použití je osvědčeným specialistou TopMeter od společnosti Taconova. S inteligentním vyvažovacím ventilem provádí kvalifikovaný topenář regulování přímo na sloupci rozdělovače pouze obvyklým pohybem ruky. Varianta TopMeter Plus má všechny dosavadní funkce a výhodou je obzvláště následující vlastnost: mohou se zde zálohovat provedená nastavení. Společně s rozdělovačem topných okruhů TacoSys Pro z nerezové oceli tak vzniká dokonalá kombinace. TacoSys Pro se může používat až pro dvanáct topných okruhů a je již z výroby vybaven všemi potřebnými hlavními komponenty připravenými pro montáž.

Spolehlivá a komfortní regulace teploty

Ventil se servopohonem TacoDrive.
Ventil se servopohonem TacoDrive kombinuje rozvodný ventil a servopohon. Současně odpadá díky inovativnímu zásuvnému spojení montáž zvláštního servopohonu.

Pokud jde o regulaci teploty ve spojení s prostorovým termostatem, zakládá k patentu přihlášený ventil se servopohonem TacoDrive novou kategorii výrobků. Inovativní zásuvné spojení má výhodu nejen při montáži, ale i přiřazení prostorových zón lze v případě potřeby rychle upravit. Další jeho výhodou je spojení servopohonu a ventilu do jedné konstrukční skupiny, což zajišťuje vhodnou adaptaci rozvodného ventilu a pohonu.

Podlahová topení jako součást systému

Obzvláště komfortně probíhá rozvod tepla na úrovni podlaží za bytovými předávacími stanicemi. Sjednocují ve formátu jedné skříně rozdělovače funkce regulovaného předávání tepla, ohřívání pitné vody a také záznam spotřeby v jednotce připravené k instalaci. Takto ohřívají, k připojení připravené modulární all-in-one stanice série TacoTherm Dual, pitnou vodu na principu průtoku a regulují na přání přesně na stupeň výstupní teplotu teplé vody. Navíc regulují a rozdělují otopnou vodu na topných plochách – jak pro radiátory, tak i pro podlahová topení. Vysoký stupeň prefabrikace a bezúdržbové systémy snižují cennou dobu montáže a servis se stává takřka zbytečným.

Taconova Group AG
logo Taconova Group AG

Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.