Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Spojovat trubky lisováním? Díl 2. – Spoje vytvořené radiálním lisováním

Není na škodu si osvěžit své znalosti o radiálně lisovaných spojích. Postup lisování, nářadí, lisovací čelisti, tvarovky.


Lisovanými spoji lze řešit nejen rozvody z ušlechtilé oceli, zejména při požadavcích na vysokou hygienu nebo korozní odolnost, ale i rozvody z trubek z uhlíkové oceli pro vytápění. (Foto: autor)

Postup při vytváření lisovaného spoje radiálním lisováním

Před vlastní montáží je třeba vybrat vhodné nástroje pro zhotovování lisovaných spojů tak, aby odpovídaly určeným tvarovkám, a zkontroluje se, zda jsou v čistém a provozuschopném stavu. Spojované tvarovky se kontrolují s ohledem na vhodnost, správné nasazení a správný materiál těsnicího kroužku. Doporučený postup lisování:

 • trubka je uřezaná kolmo a je odhrotovaná, konec není poškozený;
 • v drážce tvarovky je vložen správný nepoškozený těsnicí prvek;
 • lisovací tvarovka je nasunuta až na doraz na trubku a označí se hloubka zasunutí;
 • do lisovacího nástroje se nasadí požadovaná lisovací čelist a zasune se přidržovací čep, až zapadne;
 • lisovací čelist se otevře a nasadí kolmo na tvarovku;
 • při lisování větších průměrů se nasadí na tvarovku lisovací nástavec;
 • trubka se zasune podle označení hloubky zasunutí;
 • lisovací čelist musí být usazená uprostřed na drážce lisovací tvarovky;
 • provede se proces lisování;
 • otevře se a odstraní lisovací čelist;
 • zkontroluje se provedený spoj;
 • na konci směny se zkontroluje a případně očistí použité nářadí.
Obr. Lisování trubního spoje za použití lisovacího nástavce (Zdroj: Viega)
Obr. Lisování trubního spoje za použití lisovacího nástavce (Zdroj: Viega)

Pro vytvoření lisovaného spoje se mohou použít jen lisovací tvarovky. Pájecí a žádné jiné se použít nesmí. Lisovací tvarovky musí být kompatibilní s trubkami. Nejbezpečnější volbou je, když všechny komponenty vyrábí jeden výrobce.

Pro zajištění bezpečnosti práce a technicky bezvadného zalisování je k nasazení lisovacího zařízení a samotného procesu lisování nutný dostatečně velký prostor. Potřebné vzdálenosti musí být jak mezi trubkami souběžně vedenými, tak od stavebních konstrukcí. Rozlišuje se přitom, zda se lisování provádí nářadím pro síťové připojení 230 V nebo a akumulátorové lisovací zařízení. Doporučenou velikost prostoru uvádějí výrobci lisovacího nářadí.

 
Obr. Dvojitý lisovaný spoj pro rozvod plynu při použití trubek z ušlechtilé oceli (Zdroj: Viega)
Obr. Dvojitý lisovaný spoj pro rozvod plynu při použití trubek z ušlechtilé oceli (Zdroj: Viega)
Obr. Dvojitý lisovaný spoj pro rozvod plynu při použití trubek z mědi (Zdroj: Viega)
Obr. Dvojitý lisovaný spoj pro rozvod plynu při použití trubek z mědi (Zdroj: Viega)

Většina výrobců také uvádí používání lisovacího zařízení při tzv. provozní teplotě, což je většinou od 0 °C do +40 °C. Při teplotě okolního vzduchu pod 0 °C hydraulický olej v lisovacím zařízení zhoustne. Proto je třeba ho zahřát na pokojovou teplotu před uvedením lisovacího nástroje do provozu. Nedodržováním těchto a dalších pokynů výrobce lisovacího zařízení je jeho funkčnost negativně ovlivněna a může dojít k poškození mechaniky.

U lisování spojů plynových rozvodů se může používat tzv. dvojitý zalisovaný spoj – viz obrázek.

Lisované spoje jsou nerozebíratelné, nemohou být rozebrány a znovu zalisovány.

 

Lisovací nářadí pro radiální lisování

Ke spojování trubek lisováním se používají lisovací kleště ruční, lisy akumulátorové nebo na napětí 230 V (síťové). Výrobci nejčastěji doporučují používání podle průměru spojovaných trubek podle tabulky.

Tab. 5 Doporučené průměry lisovaných trubek podle použitého nářadí
NářadíPrůměr trubky
[mm]
Vyvozená síla
[kN]
ručnído 16do 32
akudo 4022 nebo 32
síťovédo 10832
Obr. Základní druhy lisovacího nářadí zdroje síly (Zdroj: Rems)
Obr. Základní druhy lisovacího nářadí zdroje síly (Zdroj: Rems)
Obr. Základní druhy lisovacího nářadí zdroje síly (Zdroj: Rems)

Obr. Základní druhy lisovacího nářadí zdroje síly (Zdroj: Rems)

Ručními kleštěmi lze dosáhnout lisovací síly až 32 kN. Akumulační lisovací nářadí je nejčastěji od výrobce seřízeno na sílu 22 kN nebo 32 kN, z elektrické sítě napájené nářadí na 32 kN. Vyšší produktivitu práce a menší nároky na fyzickou zdatnost montážních pracovníků lze dosáhnout používáním elektrického lisovacího nářadí. V současné době se stále více používají aku lisovací kleště. Jimi lze lisovat trubky do průměru až 40 mm, což většinou postačuje na práce v rodinných domech nebo menších objektech.

Moderní aku lisy zajišťují, aby lisovací cyklus nemohl být zastaven před koncem celého lisovacího cyklu. Dále mohou obsahovat toto doplňující zařízení: bezpečnostní spínač, vypínací signál, LED svítilnu, ukazatel stavu nabití akumulátoru, sledování lisovacího tlaku nebo ochranu proti přetížení případně i počet realizovaných spojů. Jejich malé rozměry a hmotnost umožňují provádění prací v těžko přístupných místech. Většina aku lisů se prodává jako set se dvěma akumulátorovými bateriemi a nabíječkou.

Akumulátorové lisy jsou nejčastěji vybaveny bateriemi na elektrické napětí na 14,4 V nebo 21,6 V. Kapacita akumulátorových baterií je různá a podle toho je možno provádět různé množství lisovaných spojů na jedno nabití. Při plném nabití akumulátoru a optimálním stavu nářadí je možné provádět množství spojů podle tabulky 6.

Tab. 6 Množství provedených lisovaných spojů na trubce DN 15
při různých kapacitách akumulátoru při jejich plném nabití
Kapacita akumulátoru
[Ah]
Množství lisovaných spojů DN 15
1,5120
2,5200
3,0300
5,0400
9,0720

Lisovací čelisti a prstence pro radiální lisování

Pro vytvoření kvalitního lisovaného spoje musí být zvoleny správné čelisti nebo prstence. K lisování trubek do průměru DN 25 se používají čelisti. K lisování větších průměrů slouží lisovací nástavce.

Obr. Lisovací čelisti (Zdroj: Viega)
Obr. Lisovací nástavce (Zdroj: Viega)

Obr. Lisovací čelisti (vlevo) a lisovací nástavce (vpravo) (Zdroj: Viega)

Pro možnost lisování na špatně přístupných místech se vyrábějí speciální lisovací kroužky se dvěma lisovacími čelistmi. Lisování velkých dimenzí je vhodné (někdy i nutné) provádět speciálními lisovacími kroužky se třemi lisovacími segmenty, z nichž dva jsou výklopně vedené.

Rozměry lisovacích tvarovek

Průměry musí být kompatibilní s průměry vyráběných trubek. Trubky a tvarovky se vyrábějí v průměrech od 12 mm až do 108 mm. Nejmenší tloušťka stěny je 0,8 mm u nejmenších průměrů a největší tloušťka je 2,5 mm u průměru 108 mm.

Materiály lisovacích tvarovek

Pro lisování je možné používat tvarovky z materiálů – ušlechtilá ocel, červený bronz a měď.

Obr. Materiál lisovacích tvarovek – ocel. (Zdroj: Viega)
Obr. Materiál lisovacích tvarovek – červený bronz/ušlechtilá ocel. (Zdroj: Viega)
Obr. Materiál lisovacích tvarovek – měď. (Zdroj: Viega)

Obr. Materiály lisovacích tvarovek; vlevo – ocel, uprostřed červený bronz/ušlechtilá ocel, vpravo měď. (Zdroj: Viega)

Základem je nekombinovat různé materiály trubky a tvarovky. Nicméně některé kombinace jsou možné, podle konkrétní aplikace v souladu s doporučením výrobců.

Obr. Barevné značení lisovacích tvarovek na hrdlech (Zdroj: Viega)
Obr. Barevné značení lisovacích tvarovek na hrdlech (Zdroj: Viega)

Barevné značení lisovacích tvarovek

Výrobci lisovacích tvarovek je označují na obou koncích barevně podle druhu dopravovaného média. Barevné značení: žlutá pro dopravu plynu, zelená pro pitnou vodu a vodu do teploty 110 °C, bílá pro solární zařízení s těsnicím prvkem FKM. Barevné značení není bohužel jednotné a některé firmy mají pro dopravu stejných médií značení jinými barvami.

Tvarovky označené žlutou barvou se používají pro plyn a musí splňovat požadavky pro vysokou termickou zatížitelnost (HTB při provozním tlaku 1 bar). Kritérium HTB je dáno zápalnou teplotou zemního plynu na vzduchu 640 °C.