Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Spojovat trubky lisováním? Díl 4.– Tlaková zkouška, výhody a nevýhody lisovaných spojů, předpisy

Ověření spoje tlakovou zkouškou, přehled výhod a nevýhod lisovaných spojů a základní předpisy týkající se využití lisovaných spojů.


Obr. Důležitou vlastností radiálně lisovaného spoje je při nezalisování tento stav viditelně signalizovat. Například propouštěním vody při tlakové zkoušce. (Zdroj: Uponor)

Tlaková zkouška

Obr. V rozvodech vytápění umožnily lisované spoje využít tenkostěnné ocelové potrubí snižující materiálovou náročnost. (Foto: autor)
Obr. V rozvodech vytápění umožnily lisované spoje využít tenkostěnné ocelové potrubí snižující materiálovou náročnost. (Foto: autor)

Kvalita provedeného lisovaného spoje se dá zjistit tlakovou zkouškou. Ta se provádí vždy na ukončeném díle, je vedlejším plněním smlouvy o dílo a patří ke smluvnímu plnění dodavatele zakázky. Potrubní rozvod je testován tlakem, který odpovídá reakčnímu tlaku bezpečnostního ventilu. Zkoušky se provádí vodou nebo stlačeným vzduchem bez oleje či inertním plynem. V současnosti přibývá zkoušek tlakovým vzduchem. Při těchto zkouškách se musí sepsat detailní postupy tohoto úkonu a smluvně dohodnout. Veškeré potrubí rozvody musí být v hotovém stavu, nesmí však být zakryté. Tlakové zkoušky musí být zaprotokolovány a podepsány zúčastněnými stranami.

Nejpřísnější je tlaková zkouška pro potrubní rozvod plynu. Některé firmy mají své podnikové předpisy, které mají ještě vyšší nároky na zkoušku, než je předepsaná platnou normou.

Podle EN 1775 ed. 2 [2] „Pověřená osoba se musí před zkouškou seznámit podrobně s plynovodem a musí si ověřit správnost poskytnutých údajů. Pověřená osoba musí zaručit předáním certifikátu nebo ověřením správnosti dokumentů, že plynovod byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy a podle projektu“.

Tab. 8 Vybrané hodnoty při zkoušce plynového potrubí spojovaného lisováním, které dodržuje firma Viega

Tab. 8 Vybrané hodnoty při zkoušce plynového potrubí spojovaného lisováním, které dodržuje firma Viega
 

Výhody lisovaných spojů

 • rychlost provedení spoje (vyšší produktivita práce);
 • menší potřeba místa pro práci (výhodné v úzkých prostorech);
 • lisování nevyžaduje zdroj tepla (odpadají požadavky na požární ochranu);
 • řemeslník není vystaven zplodinám či chemikáliím (snižuje se nebezpečí úrazu a škod i nutnost zdravotních opatření);
 • čistší práce (na rozdíl od řezání závitů není trubku třeba mazat a po instalaci není nutné trubku ani její okolí čistit),
 • vysoká kvalita práce (kvalitní lisovací spojky mají funkci umožňující spolehlivé odhalení neslisovaných spojů přímo na místě instalace);
 • práce kvalitním nářadím (aku nářadí má nízkou hmotnost okolo 3 kg, otočnou hlavu o 180° nebo LED osvětlení);
 • moderní lisovací zařízení je vybaveno bezpečnostním prvkem, který neslisované spoje odhalí při tlakové zkoušce.

Nevýhody lisovaných spojů

 • nutnost pečlivé práce (potřeba kontrolovat každý pracovní úkon);
 • řádná a trvalá péče o nářadí (neustále čisté a v dobrém stavu);
 • správný výběr potřebného nářadí (použitím nevhodných čelistí může vzniknout netěsnost);
 • větší hmotnost velkého lisovacího nářadí (při spojování trubek velkých průměrů vyšší fyzická námaha).

Použitá a doporučená literatura

 1. ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě.
 2. ČSN EN 1775 ed. 2 Zásobování plynem – Plynovody v budovách – Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar.
 3. ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem.
 4. ČSN EN 1057 Měď a slitiny mědi – Trubky bezešvé kruhové z mědi pro vodu a plyn pro sanitární instalace.
 5. ČSN EN 12828+A1 Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav.
 6. ČSN EN 12502-2 Ochrana kovových materiálů proti korozi – Návod na stanovení pravděpodobnosti koroze v soustavách pro distribuci a skladování vody – faktory ovlivňující měď a slitiny mědi.
 7. https://voda.tzb-info.cz/armatury-pro-vodovod/22097-srovnani-rychlosti-ruznych-metod-spojovani-a-instalace-oceloveho-potrubi.
 8. EN 1254-2 Měď a slitiny mědi – Tvarovky – Část 1: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením.
 9. ČSN EN 10220 Bezešvé a svařované ocelové trubky – Rozměry a hmotnosti.
 10. ČSN 060310 Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž.
 11. TPG G 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách.
 
 
Reklama