Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zatěsnění topného systému METODOU BCG

Velice častým problémem, který se objeví vždy v nejméně vhodnou dobu, jsou úniky topné vody, které mají za následek výpadky topení. Pokud lze únik lokalizovat, dá se použít klasická metoda, kdy se místo úniku buď přetěsní, nebo se vyřízne a nahradí.

Pokud toto místo nelze lokalizovat, jednou z možností je použití kapalných utěsňovacích prostředků BCG, které si místo netěsnosti samy najdou a únik odstraní.

Pro úspěšné zatěsnění systému musí být známy tyto údaje:

 1. Velikost úniku za 24 hodin (stanovení vhodného prostředku)
 2. Obsah systému v litrech
 3. Informace o topném mediu
 4. Informace o topném systému

Stanovení velikosti úniku za 24 hodin a určení vhodného prostředku

Obrázek 7 – Zapojení pro stanovení velikosti úniku média
Obrázek 7 – Zapojení pro stanovení velikosti úniku média
 
 • Na bajonetovou rychlospojku na vypouštěcím kohoutu kotle se připojí bytový vodoměr s bajonetovými rychlospojkami a tlaková nádoba (lze použít např. zahradní postřikovač, který je opět upraven pro rychlé připojení, obrázek 7) s vodou.
 • Systém se natlakuje na provozní tlak (např 1,5 bar).
 • Uzavře se vypouštěcí kohout.
 • Počká se, až tlak klesne o 0,2 až 0,3 baru.
 • Změří se čas, za který k tomu dojde.
 • Jednorázově se doplní tlak přes bytový vodoměr opět na provozní tlak. Tím se získá únik za časový úsek a trojčlenkou se spočítá velikost úniku za 24 hodin.
 • Z této hodnoty se určí vhodný prostředek podle tabulky.
 

Prostředky na bázi křemičitanů jsou odstupňovány podle velikosti úniku, který dokáží zatěsnit:

Tabulka 1 – Stanovení vhodného prostředku pro zatěsňování topného systému
Typ prostředkuVelikost únikuSměšovací poměrPoužití pro
BCG 30do 10 l/24 hodin1:50 až 1:100Systémy s čistou vodou a deskovými výměníky
BCG 24do 30 l/24 hodin1:50 až 1:100Systémy s čistou vodou
BCG Specialdo 400 l/24 hodin1:50 až 1:100Systémy s čistou vodou
BCG TDdo 1000 l/24 hodin1:50 až 1:100Systémy s čistou vodou
BCG 30 Edo 30 l/24 hodin1:100Systémy s vodou s přídavkem chemikálií a deskovými výměníky

První 4 prostředky jsou vzájemně mísitelné, mají stejné pojivo. Liší se pouze frakcemi upraveného celulózového vlákna, které dělá první mechanické zatěsnění úniku kapaliny.

Příklad:
Zjištěný únik je 5 litrů vody za 1,5 hodiny. Velikost úniku za 24 hodin je 5/1,5 × 24, to znamená 80 litrů. Pro zatěsnění se použije BCG Speciál, který je určen pro únik až do 400 litrů za 24 hodin.

Stanovení obsahu systému a stanovení potřebného množství koncentrátu

Obsah systému se stanoví např. výpočtem, z projektu, případně vypuštěním přes bytový vodoměr.

Stanovení obsahu systému výpočtem

Příklad:
Systém se skládá z kotle o obsahu 120 l, osmi radiátorů o obsahu 4,5 l, 30 m trubek světlosti 1/2“a 14 m trubek o světlosti ¾“ a expanzní nádoby o obsahu 35 litrů. Obsah systému O = O1 + O2 + ........+ On, kde O1On jsou obsahy jednotlivých komponent.
O = 120 + 8 × 4,5 + 30 × 0,18 + 14 × 0,35 + 35 = 201,3 l

Obrázek 8 – Stanovení obsahu systému vypuštěním přes bytový vodoměr
Obrázek 8 – Stanovení obsahu systému vypuštěním přes bytový vodoměr

Stanovení obsahu systému z projektu – na základě projektové dokumentace

Stanovení obsahu systému vypuštěním celého systému v nejnižším místě přes bytový vodoměr, obrázek 8

Určení množství koncentrátu

Z obsahu systému se určí potřebné množství koncentrátu podle příkladu.

Příklad:
Obsah systému byl zjištěn vypuštěním přes bytový vodoměr.
Ze systému vyteklo 137 litrů vody.
Prostředky BCG se ředí v poměru 1:50 až 1:100.
Dá se předpokládat, že nevytekla všechna voda, něco zůstalo v systému, proto počítáme ředění 1:75.
137/75 = 1,83 litrů koncentrátu.
Horní hranice ředění je 1:50, tzn. použilo by se 137/50 = 2,74 litru.
Spodní hranice ředění je 1:100, tzn. použilo by se 137/100 = 1,37 litru koncentrátu.
Koncentrát se dodává v 1litrovém, 2,5litrovém a 5litrovém balení.
V našem případě by se použilo 2,5 litru koncentrátu, tzn. ředění bude 137/2,5 = 1:55.

Údaj o topném médiu

Tento údaj je nutný pro možné vyloučení použití některých prostředků. Je to např. údaj o složení otopné vody.

Omezení vyplývající z údaje o topném médiu: Obsahuje-li topné médium jakékoli chemické přísady proti korozi, zamrznutí apod., nelze použít křemičitanové prostředky, protože ty s těmito přísadami mohou reagovat. V tomto případě je nutno zvolit prostředek s jiným druhem pojiva jako je např. BCG 30 E.

Údaj o materiálovém složení otopné soustavy

Dalším důležitým údajem je materiálové složení otopné soustavy a provedení výměníku pro ohřev TUV.

Omezení vyplývající ze složení otopné soustavy: Je-li v systému deskový výměník, lze použít prostředky BCG 30, případně BCG 30 E, protože jinak hrozí ucpání deskového výměníku celulózovými vlákny.

Postup zatěsňování topného systému

Zapojení

K úspěšnému provedení zatěsnění je třeba vytvořit okruh podle obrázku 9

Obrázek 9 – Schéma zatěsňování topného systému
Obrázek 9 – Schéma zatěsňování topného systému

BCG Technik s.r.o.
logo BCG Technik s.r.o.

Prodej kapalných těsnicích, čisticích a ochranných prostředků značky BCG. Speciální kapaliny na zatěsňování a čištění pitné vody, rozvodů topení a plynovodů, kanalizací, bazénů, nádrží , solárních systémů. BCG Kapaliny utěsní všechny druhy potrubních ...