Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info

Výpočet provozních a investičních nákladů u rodinných domů

Vypočtěte si a porovnejte náklady na energie ve vašem domě. Výpočet porovnává provozní i investiční náklady pro většinu používaných paliv a energií pro vytápění - zemní plyn, elektřina (tepelné čerpadlo, přímotop, akumulace), dřevo, dřevěné pelety, uhlí, propan, topný olej, štěpka. Do porovnání se započítávají i náklady na přípravu teplé vody (TV) a na ostatní spotřebu elektrické energie. Výpočet je vhodný pro porovnání nákladů u rodinných domů s tepelnou ztrátou 3 - 20 kW.


Jak velký je dům (tepelná ztráta, způsob větrání)

V jaké lokalitě je dům (klimatická data)

Jak se připravuje teplá voda a pro kolik osob

Jaká je potřeba elektřiny ostatních spotřebičůSouhrn zadaných hodnot:

  • výpočtová venkovní teplota: °C
  • výpočtová tepelná ztráta: kW
  • délka otopného období dnů
  • objem ohřívané vody l/den
  • potřeba tepla pro vytápění: kWh/rok
  • potřeba tepla pro ohřev teplé vody: kWh/rok
  • potřeba elektřiny pro zadané spotřebiče: kWh/rok
  • vypočtená celková potřeba energie: kWh/rok

Co porovnávat - výběr paliv, zdrojů tepla, ceny a investiční náklady


GRAF ROČNÍCH NÁKLADŮ NA ENERGIE V DOMĚ

Zobrazit: ICON: nápověda


Potřeba energie na vytápění a teplou vodu kWh/rok, potřeba elektrické energie pro ostatní spotřebiče kWh/rok


KOMENTÁŘ K POROVNÁNÍ NÁKLADŮ PRO ELEKTRICKÉ VYTÁPĚNÍ

Uvažuje-li někdo v současnosti o stavbě rodinného domu, zcela jistě počítá s tím, že se dům bude pohybovat minimálně v energetické třídě B, na pomezí A/B nebo dokonce ve třídě A dle PENB (průkaz energetické náročnosti budov). Jednoduše řečeno, půjde minimálně o nízkoenergetický dům (NED), nebo téměř pasivní dům. Objekt s horšími tepelně-technickými vlastnostmi již dnes asi nikdo neplánuje.

U těchto nových objektů hraje významnou roli regulace, případně i inteligentní systémy zajišťující provázanost systémů například vytápění, osvětlení a ovládání žaluzií podle zvolených programů, ve spolupráci s čidly nebo s predikcí. Toto jsou skutečnosti, které výše uvedená tabulka nemůže zahrnovat. Praxe ukázala, že nejcitlivější na tyto vlivy je vytápění objektů elektrickým vytápěním. Proto zde uvádíme příklady, které na konkrétních údajích ukazují realitu domů s elektrickým přímotopným vytápěním.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ REFERENCE (administrativní budovy, bazény, bytové domy, domy pro seniory, kostely, fotbalové stadiony, historické objekty, hotely, sportovní areály, obchodní centra, restaurace, výrobní provozy, zimní terasy)

 
 
Reklama