Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ideální doba na pořízení tepelného čerpadla

Zatímco ceny plynu rostou a pomalu smazávají dříve markantní rozdíl nákladů na teplo ve srovnání s elektřinou, tepelné čerpadlo pracující ve sníženém tarifu/sazbě za elektřinu stupňuje své již tak velké výhody. Nové tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM v důmyslném řešení spojuje výhody rychlé instalace, nenáročné údržby a dlouhé životnosti.

Pro každého, kdo uvažuje o investici do nejmodernějšího a rovněž nejúspornějšího druhu vytápění, tedy do tepelného čerpadla, je současná doba nejpříhodnější. Zatímco ceny plynu rostou a pomalu smazávají dříve markantní rozdíl nákladů na teplo ve srovnání s elektřinou, tepelné čerpadlo pracující ve sníženém tarifu/sazbě za elektřinu stupňuje své již tak velké výhody. Je to dáno samozřejmě i vývojem tepelných čerpadel za posledních deset let, jejichž návratnost výrazně klesla. Příkladem je nové tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM, které pro svou činnost využívá tepla obsaženého v okolním vzduchu (systém vzduch-voda).

Proč zrovna tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM?

Venkovní tepelné čerpadlo aroTHERM nabízí svým uživatelům nevšední pojetí kompaktního a na obsluhu dokonale komfortního primárního zdroje vytápění, které dokáže uživateli ušetřit aždvě třetiny nákladů.Tepelným čerpadlem Vaillant aroTHERM lze úsporně vytápět jak nové rodinné domy, tak je možné jej velmi snadno propojit i s otopnou soustavou ve stávajících objektech. Důmyslné řešení „vše v jednom“ spojuje výhody rychlé instalace, nenáročné údržby a dlouhé životnosti. Kompaktnost zařízení taktéž skýtá výhodu úspory místa uvnitř technické místnosti. Často stačí místo pouze pro zásobník teplé vody a malý modul zavěšený na stěně. Ve výsledku tak zbývá více místa na ostatní technologie domu (pračka, sušička, centrální vysavač apod.).

Venkovní jednotka aroTHERM
Venkovní jednotka aroTHERM
Tabulka výkonů tepelných čerpadel aroTHERM
Tabulka výkonů tepelných čerpadel aroTHERM

Nová tepelná čerpadla vzduch-voda Vaillant aroTHERM lze doplnit celou řadou bohatého příslušenství, jako jsou například zásobníky teplé vody, hydraulické jednotky, regulační moduly apod.

Unikátní roli v provozu tepelného čerpadla hraje nově vyvinutý regulátor, který nejen že vyhodnocuje a reaguje na reálné provozní podmínky, to znamená na aktuální venkovní teplotu vzduchu a požadovanou výstupní teplotu (maximální teplota je 63 °C), ale po zadání cen elektřiny nebo plynu „umí“ optimalizovat provoz takovým způsobem, aby byl co nejefektivnější a nejekonomičtější.

Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM lze v letních měsících využít rovněž k aktivnímu chlazení objektu. Podmínkou je však existence velkoplošného principu vytápění, to znamená například ideálně podlahového případně i stěnového nebo stropního.

Přestože jsou tepelná čerpadla na našem trhu nabízena více než 20 let, stále je při výběru opomíjena tolik důležitá účinnost, která má právě zásadní vliv na celkovou spotřebu elektrické energie a tedy výsledné náklady. Zmiňovaná účinnost se vyjadřuje tzv. topný faktorem, který je také někdy označován zkratkou COP. Obecně se dá říci, že čím je tato hodnota vyšší, tím pracuje tepelné čerpadlo účinněji. Pro ilustraci výrobce udává topný faktor 4,7 respektive 4,2 (A7/W35). Je dobré však připomenout, že tato hodnota se vztahuje k daným podmínkám. Pro posouzení účinnosti celé topné soustavy je důležitý topný faktor celku, nikoliv jen tepelného čerpadla. A to je samozřejmě ovlivněno tím, jak je soustava navržena a jak je celý systém ve výsledku regulačně vyladěn.

Rychlá návratnost a dlouhá životnost

Návratnost investice patří k nejdůležitějším otázkám, které jsou v souvislosti s tepelnými čerpadly diskutovány. Tak například pořízení opravdu kvalitního kondenzačního plynového kotle s veškerým příslušenstvím a servisem přijde dnes zhruba na 90 až 110 tisíc Kč.

Tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM pořídíte kompletně za 165 až 195 tisíc korun včetně DPH, montáže a uvedení do provozu. Záleží samozřejmě na požadovaném výkonu. Pokud budeme brát v úvahu současné ceny energií, pak se návratnost této investice pohybuje okolo 4 až 6 let, což je ovlivněno především vstupním stavem otopné soustavy, respektive případně investicí do záložního zdroje atp.

Na návratnost investice má významný vliv již zmiňovaná otopná soustava, která přímo ovlivňuje účinnost tepelného čerpadla, protože čím nižší je teplota se kterou pracuje, tím je tepelné čerpadlo účinnější. Je tedy potřeba, aby autorizovaný partner značky Vaillant vše před instalací posoudil a případně navrhl opatření, která povedou k optimalizaci soustavy. Při posuzování návratnosti je taktéž důležitá nízká sazba za elektřinu (D56d), ve které pracuje aroTHERM po dobu 22 hodin. Uživatel totiž využívá této výhody i pro spotřebu ostatních elektřinou napájených přístrojů. Ve výsledku i zde dochází k výrazné úspoře nákladů.

Kvalita podložená zárukou

Je pravda, že venkovní tepelná čerpadla vzduch-voda obecně trpí vlivem výraznějších výkyvů teplot a okolních klimatických podmínek více než například čerpadlo využívajícího systému země-voda. Nicméně kvalitu tepelných čerpadel Vaillant aroTHERM dokresluje výrobcem poskytovaná 10letá záruka na kompresor. Kvalita německé značkyVaillant se totiž odráží v tradici 140 let výroby tepelné techniky.

Další informace na www.kvalitni-tepelna-cerpadla.cz.

Tepelná čerpadla Vaillant
logo Tepelná čerpadla Vaillant

Značka Vaillant patří k předním výrobcům tepelné techniky v Evropě již od roku 1874. Její sortiment zahrnuje kondenzační kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zásobníky TV, solární systémy a regulační techniku. Vaillant klade velký důraz zejména ...