Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jsou tepelná čerpadla vyzkoušená? Jsou tak účinná, jak výrobci deklarují?

O tepelných čerpadlech se dnes vede živá diskuze. Toto odvětví zažilo v poslední dekádě boom, který je v jeho historii největším. Stále více se setkáváme s otázkami ve vztahu k využití tepelných čerpadel, jejich účinnosti a životnosti. Rozhodl jsem se zmínit o těch, se kterými se v praxi setkávám nejvíce.

Jsou tepelná čerpadla vyzkoušená? Jsou tak účinná, jak deklarujete?

Tepelná čerpadla jsou využívaná pro vytápění rodinných domů a dalších staveb od 70. let 20. století. O deset let později došlo k výrazné změně v technologii, kterou znamenalo zavedení dvojitých rotačních kompresorů s proměnlivým výkonem. To umožnilo další zvýšení účinnosti u tepelných čerpadel vzduch-voda. Můžeme tak zodpovědně tvrdit, že tepelná čerpadla jsou na trhu už víc než 40 let. Jde tedy o zařízení s dlouhou historií a můžeme věřit výrobcům, že životnosti, které u svých zařízení uvádějí, jsou reálné. Tvrdí-li někdo, že jsou tepelná čerpadla na trhu chvíli a nikdo neví, jak dlouho a jestli budou fungovat, jde o neznalost dané osoby, ne o reálný fakt.


Už z předchozího odstavce je zřejmé, že výrobci deklarují životnosti svých zařízení na základě dlouholeté zkušenosti z provozu. Technologie se díky neustálému vývoji stává účinnější a zejména po stránce regulace stále efektivnější. Tepelná čerpadla, stejně jako ostatní topná zařízení, podléhají náročným normám. Jejich parametry jsou podloženy certifikovanými měřeními. Pro jejich relevantnost je jen nemnoho zkušebních ústavů, které na základě měření mohou certifikaci udělit. Povolení a dohled nad zkušebními úřady provádí European Heat Pump Association (EHPA). Kvalitní čerpadla tak mohou doložit nejen certifikovaná měření COP, ale také SCOP (sezonní topný faktor).

Vysoká účinnost tepelných čerpadel je daná kombinací kvalitního provedení technologického zpracování a sofistikovaného softwaru řízení zdroje tepla. AC Heating jako výrobní a vývojová společnost posunula hranice řízení topné soustavy od zdroje až po řízení jednotlivých topných okruhů, těles a periferií, které v domě mohou být. Většina obchodních zástupců konkurenčních značek tepelných čerpadel zlehčovali důležitost regulace. Dělají to dodnes, protože se jejich vývojáři ještě neposunuli na naši úroveň.

 

Regulační systém


Regulaci xCC s úspěchem používáme pro řízení topných soustav velkých objektů, rodinných a bytových domů. V těchto oblastech spatřuje AC Heating velkou budoucnost tohoto odvětví. Neustále vyvíjíme nové verze regulace xCC, do které implementujeme naše poznatky z měření a reálných aplikací, s automatickou zpětnou vazbou opět zvyšující naše možnosti precizního řízení a zavádění nových, funkčních prvků.

Dosahujeme tak maximální součinnosti mezi zdroji tepla – nejvyšší možné účinnosti zdrojů – a maximální efektivity při spotřebě využitého tepla.

Regulační systém xCC je velmi variabilní. Díky xCC také není nutné u topných soustav, které nevyhovují nízkoteplotnímu spádu 55/45 °C, používat drahá a neúčinná vysokoteplotní tepelná čerpadla. Regulační systém umí automaticky přejít do alternativního režimu a použít bivalentní/záložní zdroj pro zvýšení výstupní teploty topné vody na požadovanou teplotu. Umožňuje nastavit regulaci jednotlivých prvků topné soustavy. Tato flexibilita přináší výraznou úsporu při realizaci, protože projektanta neomezuje místní stav zapojení topného okruhu, jako je tomu u konvenčních regulátorů, které umí jen omezený počet hydraulických zapojení. Často není nutné topný okruh adaptovat na dané doporučené schéma, protože se adaptuje regulační systém xCC. Tento přístup je průlomem v oblasti regulací.

Tepelná čerpadla jsou sofistikovanou kombinací vyzkoušené technologie
a moderního softwaru

Zařízení Convert AW prokazatelně fungují, snižují náklady na vytápění a jsou šetrná vůči životnímu prostředí.

Je svobodnou možností každého zájemce o tepelné čerpadlo žádat po výrobci či prodejci normovanou certifikaci a ověřit si tak účinnost daného zařízení. Stejně tak je důležité znát záruční a pozáruční servisní podmínky, a být transparentně informováni o všech důležitých aspektech procesu pořízení tepelného čerpadla. Pro profesionální firmu by Výše zmíněné mělo být naprostým standardem.

Máte-li zájem dozvědět se o tepelných čerpadlech více, neváhejte se na nás obrátit telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím poptávkového formuláře.

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...