Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Uvažujete o změně topného zdroje? Získejte dotaci na výměnu starého kotle za tepelné čerpadlo

Topíte v domě kotlem na tuhá paliva? Uvažujete o změně topného zdroje? Získejte nyní až 127 500 Kč na výměnu starého kotle na pevná paliva za tepelné čerpadlo. Hlavní podmínkou získání dotace je instalace topného zdroje registrovaného v dotačním programu „Kotlíková dotace“.

Venkovní jednotky
 

Tepelná čerpadla společnosti AC Heating Convert AW jsou první čerpadla v ČR zařazená v tomto dotačním programu.

http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1

Pro zařazení tepelných čerpadel Convert AW do dotačního programu jsme museli splnit náročné požadavky (mimo jiné výsledky měření sezonního topného faktoru z certifikované zkušebny EHPA, energetické štítky našich zařízení aj.). Výsledek je důkazem našeho dlouhodobého úsilí a potvrzuje technologickou nadřazenost našich výrobků.

Podmínky měření hodnoty sezonního topného faktoru (SCOP), které definuje norma ČSN 14825, pracuje s celoročním průběhem teplot během topného období, s vlivem volby výkonu tepelného čerpadla vůči tepelné ztrátě a ostatními odběry elektřiny (stand-by režim, oběhová čerpadla, elektrický kotel aj.). Z pohledu uživatele zařízení má SCOP větší vypovídací hodnotu než dílčí hodnoty COP. Vzhledem ke komplexnosti údajů je třeba při srovnání SCOP různých tepelných čerpadel znát nejen číselnou hodnotu SCOP, ale také podmínky, ke kterým se hodnota vztahuje. Nenechte se obalamutit vyhýbavou odpovědí prodejců tepelných čerpadel, např. SCOP záleží na způsobu užívání domu, průběhu zimy, větrání… Tato hodnota se neodhaduje. SCOP se měří pro všechny, co to myslí vážně = jsou certifikováni za stejných podmínek! Pro jednodušší srovnání tepelných čerpadel byla na základě certifikovaných hodnot zavedená energetická třída účinnosti vyjádřená jako A++, A+ atd.


Kotlíková dotace se vztahuje na:

  • výměnu topného zdroje včetně nákladů na jeho instalaci
  • osazení nové otopné soustavy
  • rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
  • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
  • služby energetického specialisty
  • zpracování projektové dokumentace
 

Nárok na dotaci má každý dům v energetické třídě C vytápěný kotlem na tuhá paliva s ručním podáváním.

Pokud Váš dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle realizovat současně tzv. mikro-energetické opatření. Míra dotace na mikro-energetická opatření je stejná jako u kotle, max. 20 000 korun (které jsou součástí max. celkové částky 150 tisíc korun). Případně bude možné využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se investor rozhodne pro komplexnější zateplení.

S určením nejvhodnějších opatření občanům pomůže energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu.

Venkovní jednotky
Vnitřní jednotka s displejem – polep

Finální podobu podmínek pro občany budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích můžou lišit. Kraje nyní připravují projektové žádosti o dotaci z OPŽP, jejich finální podoba bude předmětem jednání mezi MŽP a příslušným krajem. První žádosti očekává MŽP do dvou měsíců.

 
Logo AC Heating

Společnost AC Heating je silný a stabilní partner v oblasti vytápění. Neváhejte se na nás obrátit pro upřesnění či doplnění informací. Našim zákazníkům zajistíme financování.


AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...