Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

AC Heating: tepelné čerpadlo a jeho návaznost na další řemesla

Co vše je třeba zajistit pro kompletní dodávku tepelného čerpadla? Existuje mnoho článků, které se věnují výběru tepelného čerpadla do domu. Co na internetu nenajdete, je odpověď otázku, co se bude dít po objednání vybraného zařízení. Co všechno je třeba připravit pro samotnou instalaci tepelného čerpadla?

Jaké jsou další kroky vedoucí k jeho instalaci a zprovoznění? Jak montáž tepelného čerpadla navazuje na další profese? Těmto otázkám se věnuje tento příspěvek.

Pro instalaci tepelného čerpadla je nutno zajistit několik věcí:

  • prostupy konstrukcemi (tepelné čerpadlo je třeba napojit na topný systém, potrubí s ohřátým médiem je třeba dovést obvodovou zdí, případně pak příčkami do technické místnosti/kotelny)
  • betonový fundament pod venkovní jednotku (v případě instalace na zem)
  • elektroinstalace pro tepelné čerpadlo a regulaci (napájení – tepelné čerpadlo, bivalence, oběhové čerpadlo/čerpadla, spínání HDO, čidlo prostorové teploty aj.)
  • topenářské napojení na stávající/nový topný systém
  • regulace a měření (pozor zejména u regulace více topných zdrojů)
  • úprava stávajícího topného systému (např. výměna topných těles)/osazení nového topného systému

Realizaci přípravných prací je možno zajistit několika způsoby. Jedním z nich je dodávka tepelného čerpadla na klíč. V tomto případě zajistí všechny potřebné práce dodavatel tepelného čerpadla.

V případě dělené dodávky, kdy přípravné práce provádí jiná společnost, než dodavatel tepelného čerpadla je třeba zajistit jak dostatečnou dokumentaci zohledňující zvolené technické řešení tak kontrolní den. Na kontrolním dni se setkají všechny profese a domluví se, co je třeba připravit a v jakých termínech. Pro tepelná čerpadla AC Heating Convert AW připravujeme individuální technickou dokumentaci. Součástí dokumentace je schéma hydraulického zapojení tepelného čerpadla (včetně dimenzí potrubí a osazení jednotlivých armatur a kabeláže) a textová dokumentace podpořená fotografiemi s označením míst pro vrtání prostupů, trasou propojovacího vedení a prostory pro umístění technologie.

Musím se obávat o výsledek, pokud dodávku zajišťuje jiná společnost než dodavatel tepelného čerpadla?

Na základě detailně zpracované dokumentace se nemusíte obávat svěřit přípravné práce místní topenářské firmě. Je jen na Vás, zda budete chtít dodat tepelné čerpadlo na klíč, nebo za pomoci místních řemeslníků. Pokud se rozhodnete pro místní řemeslníky, společnost AC Heating jim prostřednictvím svého technika a technické dokumentace zajistí maximální podporu tak, aby vše proběhlo bez zbytečného stresu nebo dodatečných nákladů.

Jak je tomu v případě dodávky celého systému topení?

V případě, že nás oslovíte ve věci dodávky celého topného systému (včetně rozvodů topení po domě, dodávky radiátorů a podlahového topení), rádi vám vyhovíme.

Zajistíme pro Vás projekt.


Dobře zpracovaný projekt topení poskytuje jasné technické zadání tak, aby vše správně fungovalo. Druhým přínosem správně připraveného realizačního projektu topení je výkaz-výměr. Jde o hrubý soupis materiálu, který bude třeba pro montáž topení. Výkaz výměr není nikdy stoprocentně přesný, poskytne Vám nicméně společné zadání, dle kterého je snadné porovnat konkurenční nabídky. Nejste tak odkázaní na výběr dodavatele dle dobré víry.

Na základě projektu a návštěvy stavby pak vznikne položkový rozpočet na dodávku celého topení. Tento rozpočet je velmi přesný. Pořízení realizačního projektu ÚT se při porovnávání konkurenčních nabídek více než zaplatí.

Vybíráte tepelné čerpadlo? Rádi byste se dozvěděli více? Neváhejte se na nás obrátit s dotazem. Rádi Vám zodpovíme Vaše otázky, upozorníme Vás na detaily technického řešení a návaznosti jednotlivých profesí při realizaci Vašeho projektu.

Za tým AC Heating

Mgr. Pavel Otevřel
M: +420 775 111 185
E: potevrel@ac-heating.cz
www.ac-heating.cz

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...