Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rodinný dům a topení – tepelná soustava, tepelná čerpadla a ostatní zdroje tepla

Stavba rodinného domu klade na stavebníka velké nároky. Čeká na něj mnoho rozhodnutí. Jedním z nich je volba tepelné soustavy zahrnující zdroje tepla.

Vymalovat pokoj znovu je to nejmenší. Vyměnit krytinu na podlahách, nebo obklady v koupelně lze také. Ale předělat podlahové topení je nákladné a velmi těžko proveditelné.

Proto je důležité promyslet předem, CO OD TEPELNÉ SOUSTAVY POŽADUJI po stránce funkčnosti, nákladů na topení a komfortu. Průvodcem by Vám měl být primárně projektant vytápění. Další, kdo Vám poradí je dodavatel topné soustavy a topného zdroje. Ten by měl zhodnotit navrženou technologie s ohledem na Vaše potřeby a parametry domu.

Důležité je navrhnout tepelnou soustavu nadčasově. Tedy tak, aby bylo možné případně instalovat další spotřebiče tepla (např. ohřev bazénu, chlazení…) v budoucnosti. Dům je do určité míry živý organismus – organicky roste a mění se dle nových technologií a Vašich životních zkušeností a potřeb. Vhodným počátečním návrhem tepelné soustavy lze dosáhnout stavu, kdy s ním můžeme poměrně volně nakládat i do budoucna.

Jak dosáhnout „nadčasovosti“ tepelné soustavy?

V návrhu je zapotřebí zohlednit následující kritéria.

Dostatečně velká technická místnost. Topný zdroj, topná soustava, ohřev užitkové vody, případně chlazení tvoří srdce domu. Zaslouží si proto i samostatný prostor v rámci domu. Nemyslím tím prostor pod schody, nebo výklenek v chodbě. Budete-li chtít například změnit zdroj tepla, můžete narazit u nevhodné technické místnosti na neřešitelný problém s prostorem.

Volba topného zdroje. Tepelná čerpadla vzduch-voda představují velmi efektivní zdroj tepla. Jsou bezobslužná, bezpečná, ekologická a vyrábí velmi levné teplo. Náklady na topení se pohybují ve srovnání s elektrokotlem na cca 30–35 %. Ve srovnání s plynovým kotlem jsou náklady nižší o cca 45–55 %. Instalací tepelného čerpadla také získáte výhodnou sazbu elektrické energie pro celý rodinný dům (D57d).

Tepelné čerpadlo lze kombinovat s elektrokotlem, s plynovým kotlem, ale i kotlem na tuhá paliva. Zmíněné zdroje tepla jsou pak využívány jako bivalentní zdroje – jsou do soustavy zapojeny v případě, kdy je výkon tepelného čerpadla nedostačující. Vhodný návrh zapojení a dimenzování topných zdrojů společně s kvalitní regulací umožní automatický provoz při minimalizování nákladů na vytápění.

Teplotní spád topné soustavy. Pro efektivní využití tepelného čerpadla i plynového kondenzačního kotle je velmi důležitý teplotní spad topné soustavy (teplota topné vody na výstupu topného zdroje a teplota topné vody na „zpátečce“ z topné soustavy). Topná soustava musí být navržena tak, aby maximální teplota topné vody byla 55 °C. U podlahového topení je to samozřejmostí, navrhuje se obvykle tak, aby maximální teplota topné vody nepřesáhla 45 °C, např. 42/35 °C. U radiátorového topení je nutné mít při návrhu vždy na paměti požadavek na maximální teplotu topné vody 55 °C. Tomu je pak nutné přizpůsobit velikost radiátorů a počet radiátorů. Obvyklý teplotní spád radiátorového topení je 55/45 °C.

Dimenze rozvodů topné vody. Dalším velmi důležitým parametrem při návrhu tepelné soustavy je dimenze rozvodů topné vody. Nízkoteplotní zdroje tepla, jako je tepelné čerpadlo, potřebují větší průtok topné vody tepelnou soustavou, než například klasický plynový kotel. Dimenzi rozvodů spočítá projektant v návaznosti na Vámi vybraný zdroj tepla.

Zohlednění specifických požadavků. Obecně platí, čím jednodušší věc, tím spolehlivější. V zásadě je to pravda. Musí se však vždy zohlednit specifické požadavky stavby a Vaše potřeby na funkčnost a komfort. Příkladem může být vnitřní, celoročně vytápěný bazén. V tomto případě je vhodné instalovat dva topné okruhy a okruh pro ohřev bazénové vody. Okruhem je myšlený samostatný potrubní rozvod topné vody osazený oběhovým čerpadlem. Jeden okruh je pro dům a druhý pro bazénovou halu. Oba okruhy se řídí samostatně. Okruh pro dům (potřeba tepla) není ovlivňován potřebou tepla pro bazénovou halu a obráceně. Samostatně je samozřejmě řízen ohřev bazénové vody. Při využití vhodné regulace, jako je např. regulace xCC využívaná u tepelných čerpadel AC Heating, je možné automaticky přizpůsobovat teplotu v bazénové hale teplotě bazénové vody a tím výrazně omezit rosení a tím vznik plísní.

Jak vybrat topný zdroj


U všech zdrojů tepla platí jedna důležitá zásada – správně vybrat výkon. Výkon topného zdroje je úměrný tepelné ztrátě domu a případné další spotřebě tepla spotřebiči, které nejsou určení k topení (ohřev užitkové vody, ohřev bazénové vody…). U elektrického kotle, plynového kotle je to poměrně jednoduché. Výkon musí s malou rezervou odpovídat tepelné ztrátě domu. U tepelných čerpadel vzduch-voda je to trošku složitější. Jejich výkon je obvykle udáván dle EN 14511 při venkovní teplotě +2 °C a teplotě topné vody 35 °C. Někteří výrobci, či prodejci, dokonce uvádějí výkon při +7 °C. Výkon tepelných čerpadel vzduch-voda klesá s klesající venkovní teplotou a stoupající teplotou topné vody. Tepelná ztráta je stanovena v závislosti na nadmořské výšce v ČR pro teploty nejčastěji −12 °C/−15 °C/−18 °C. Zajímejte se proto o výkon tepelného čerpadla při venkovní teplotě, která odpovídá výpočtové teplotě pro stanovení tepelné ztráty, případně o výkon při teplotě −10 °C. Vhodné dimenzování výkonu tepelného čerpadla pro rodinné domy s ohledem na počáteční investici a náklady na topení je takové, kdy tepelné čerpadlo plně pokryje tepelnou ztrátu do −8 °C až −10 °C. Při nižších venkovních teplotách pak běží v součinnosti s bivalentním zdrojem.

Tepelná čerpadla vzduch-voda AC Heating

Při návrhu tepelných čerpadel vzduch-voda s plynulou regulací výkonu AC Heating Convert AW vždy dodržujeme výše zmíněné zásady. Na veletrhu For Arch 2016, konaném v Praze Letňanech ve dnech 20.–24. 9 2016 Vám naše společnost KUFI INT, s.r.o., vlastnící obchodní značku AC Heating představí nový regulační systém xCC2. Jeho zásadním rysem je důraz na regulaci celé tepelné soustavy (zdroje tepla, spotřebiče tepla…) a případných periférií domu navázaných buď přímo, nebo nepřímo na topení (meteostanice, rolety…) z jednoho místa. Obsluha, nastavení je proto jednoduchá a efektivní.

Řešíte, jak v domě topit? Potřebujete nezávazně poradit? Neváhejte se obrátit na naši společnost. Rádi Vám pomůžeme jak radou, tak návrhem.


AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...