Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Stavíte rodinný dům a vybíráte zdroj tepla?

Stavba rodinného domu je velmi náročná. Kde začít? Na co si dát pozor? Této problematice se z podhledu topného zdroje a topné soustavy věnuje následující článek.

Stavba rodinného domu je ohromná škola pro každého stavebníka. Náročnost stavby je tím nižší, čím kvalitnější projektovou dokumentaci máte k dispozici. Dnes je běžnou praxí, zajistit si dokumentaci pro stavební povolení. Nicméně ta slouží právě a jen pro posouzení stavebního záměru příslušným stavebním úřadem. Dostatek informací pro jednotlivá řemesla, která se na stavbě podílí obsahuje až projektová dokumentace pro provedení (realizaci) stavby. Detailně specifikuje a popisuje použité materiály a technologie. Součástí této dokumentace je pak také výkaz - výměr, který slouží pro nacenění jednotlivých částí stavby. Je samozřejmé, že cena druhého stupně projektové dokumentace stojí další peníze. Nicméně každá chyba na stavbě je finančně náročnější než samotný projekt. Srdcem Vašeho nového domu je systém vytápění. Věnujte tedy jeho výběru a realizaci patřičnou pozornost.

Začněte projektem

Projektant topení je člověk, který má zkušenosti a dostatečné znalosti, aby Vás upozornil na funkční požadavky navrženého řešení. Cena topného systému se v novostavbě RD pohybuje v řádech statisíců. Věnujte čas návštěvě projektanta. Řekněte mu, co od topného systému očekáváte. Jaké jsou Vaše představy. Jen tak ví přesně, co od něj očekáváte.

Návrh systému musí zohledňovat potřeby a požadavky zákazníka

Topný systém musí být od začátku navržený s ohledem na požadavky zákazníka (topení, ohřev užitkové vody, chlazení, ohřev bazénu, součinnost s jiným zdrojem tepla, např. krbová vložka s teplovodním výměníkem aj.).

Pro chlazení, ohřev bazénu i ohřev TUV musí být připravené samostatné topné okruhy. Tak, aby bylo možné jednotlivé požadavky plnit odděleně.

Za správnou funkčnost topného systému ručí projektant vytápění, který projekt připravil. Nicméně při změně topného zdroje je třeba, aby dodavatel zařízení komunikoval s projektantem vytápění a dohodli se na případné úpravě projektu. Jmenovitě na napojení topného zdroje tepla na topný systém.

Správným výběrem topného zdroje dosáhnete nízkých provozních nákladů

Topit v domě lze mnoha způsoby. Nejčastější způsob je pomocí otopné soustavy tvořené radiátory či podlahovým topením doplněné topným zdrojem. Při volbě topného zdroje můžete vybírat např. mezi tepelným čerpadlem, elektrokotlem, plynem, kotlem na tuhá paliva, kotlem na pelety. Je důležité posoudit výběr zdroje nejen z hlediska pořizovací ceny, ale i z hlediska ročních nákladů na vytápění. Z pohledu pořizovací ceny vyjdou nejlevněji elektrické přímotopy. Stačí je pouze osadit na zeď, zapojit kabely a můžete topit. Do prvního ročního vyúčtování. Pak budete dodatečně hledat cesty, jak topit levně.

Pokud cesta k celkové spokojenosti nevede přes nejlevnější zdroj tepla, tak čím se má člověk potom řídit?

V úvaze při výběru topného zdroje je třeba zohlednit:

  • Náklady na provoz
  • Možnosti topného zdroje
  • Bezobslužnost
  • Životnost
  • Záruku
  • Servis
  • Cenu

Je logické, že chcete za provoz rodinného domu platit co nejméně. Je tedy třeba, aby zdroj tepla topil co nejlevněji. Aby co nejlevněji ohřál užitkovou vodu. Tepelné čerpadlo topí s polovičními náklady proti plynovému kotli. Ve srovnání s elektrickým topením, ať už elektrickým podlahovým topením, sálavými panely, a nebo teplovodním elektrokotlem topí tepelné čerpadlo jen s třetinovými náklady.

Vzhledem ke konstrukci budov by bylo vhodné, aby zdroj tepla uměl zajistit také chlazení domu. Tepelné čerpadlo může přichlazovat pomocí podlahového topení. Případně plnohodnotně chladit pomocí fancoilových jednotek.

Vyberte dodavatele a dbejte na záruku a poprodejní péči

Tepelné čerpadlo nevyžaduje zvláštní pozornost ve vztahu k obsluze. To je v dnešní hektické době velmi důležité. Bezobslužnost tepelného čerpadla Vám ubere jednu ze starostí a zajistí komfortní užívání domu.

Životnost tepelného čerpadla AC Heating Convert AW je přibližně 20 let. Životnost zařízení je přímo úměrná vhodně zvolenému výkonu - pro každý dům správné tepelné čerpadlo, kvalitě napojení na topný systém a správnému způsobu užívání. Z toho důvodu návrh zapojení vždy řeší náš technik. Pak máme jistotu, že vše je provedeno správně. Jediný, kdo může zodpovědně říci, jaký má zvolený zdroj tepla životnost je výrobce. Neváhejte se obrátit na výrobce zvoleného zdroje tepla a vznést Vaše dotazy.

Záruka na tepelná čerpadla AC Heating je 7 let. Technickou podporu našim tepelným čerpadlům zajišťují přímo naši zaměstnanci. Díky jejich zkušenostem, pravidelnému školení a Automatické diagnostice online Vám nabízíme nesrovnatelnou péči o Vaše zařízení. Vždy mějte na paměti, že zdroj tepla budete využívat dlouhá léta i po vypršení záruky.

Cena topného zdroje hraje významnou roli při jeho výběru. Vždy platí, že velmi levná zařízení nemohou poskytnout stejnou míru účinnosti (u tepelných čerpadel vyjádřenou pomocí sezonního topného faktoru - SCOP), technické podpory a životnost.

Vyberte dodavatele a zařízení, u kterému věříte, že je schopný se o Vás postarat i po montáži a uplynutí záruky.

Co z toho plyne závěrem?

Pokud máte zpracovaný projekt ve stupni prováděcí dokumentace s výkazem-výměr máte pro realizační firmy dostatečné podklady. Výsledné rozpočty pak jsou srovnatelné i pro člověka, který není zdatný v oboru. Projektová dokumentace pro provádění stavby zároveň nastavuje požadovanou kvalitu dodávky. Uchrání Vás tak od zbytečného stresu.

Při zohlednění výše uvedených bodů projdete touto částí stavby v pořádku. Výsledná dodávka topení bude v rozumné kvalitě a splní požadavky na ni kladené.

Pokud řešíte topení do novostavby rodinného domu, ale i rekonstrukce, neváhejte se obrátit na naši společnost. Vždy Vám rádi poradíme a provedeme Vás celým procesem v klidu s s dostatkem informací pro finální rozhodnutí.

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...