Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jsou tepelná čerpadla univerzálním řešením pro všechny domy?

Vývoj tepelných čerpadel kopíruje trend ve výstavbě nízkoenergetických budov a domů s malou tepelnou ztrátou. Jak však vybrat tepelné čerpadlo pro starší dům?

Tepelné čerpadlo nepřináší úsporu jen novostavbám

Nová tepelná čerpadla se obvykle vyrábějí o výkonech od 5 do 14 kW. Je to logické, vývoj nových jednotek stojí mnoho peněz a každý výrobce hledí do budoucnosti. Co si však mají počít majitelé starších domů, kteří si plánují s ohledem na rostoucí ceny energií pořídit tepelné čerpadlo? Dříve postavené domy, kterých je nejen v České republice, ale i po celé Evropě většina, mají zpravidla vyšší tepelnou ztrátu. Volba tepelného čerpadla, kterým lze ušetřit až 2/3 nákladů na vytápění, je i u těchto domů správná cesta.

Vyplatí se pro vyšší výkon investovat do dvou čerpadel?

V poslední době se setkáváme s názorem, že tepelná čerpadla výkonnější než 16 kW nemají smysl, protože jsou spojena s nižší účinností. Tímto lichým argumentem si společnosti, resp. jejich obchodní zástupci, pomáhají ze situace, kdy pro starší či větší objekty s vyšší tepelnou ztrátou nemají vhodné tepelné čerpadlo. Je to trochu ve stylu “když ne já, tak nikdo”. Serióznější dodavatelé nabídnou kaskádu dvou slabších tepelných čerpadel. A zde si můžeme položit zdánlivě nelogickou otázku: „Je jedna více než dvě?“ Kaskáda dvou méně výkonných tepelných čerpadel přinese sice potřebný výkon, ale pořizovací náklady budou poměrně vysoké a návratnost investice dlouhá.

Ekonomicky správné řešení představuje pořízení jednoho tepelného čerpadla s potřebným výkonem za přiměřenou cenu a návratností v horizontu 4 – 6 let.

Slibovaná účinnost se může od reality lišit

Zavádějící je i argument nižší účinnosti. Při porovnávání parametrů jednotlivých tepelných čerpadel je nutné brát v úvahu podmínky, za kterých bylo deklarovaných parametrů dosaženo. Je sice pěkné, že SCOP některých tepelných čerpadel je deklarované více než 5, ale pro dům s obvykle malou tepelnou ztrátou. SCOP je parametr, který udává poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií (elektrickým příkonem) za topné období. Co se stane, když takové tepelné čerpadlo bude navržené na dům s podstatně vyšší tepelnou ztrátou? SCOP výrazně klesne. A i v tomto případě bude z pohledu provozních nákladů vhodnější výkonnější tepelné čerpadlo, které má o několik desetinek nižší SCOP, ale při mnohem vyšším výkonu.

Tepelná čerpadla AC Heating
Instalované tepelné čerpadlo AC Heating

V AC Heating vyrobíme tepelná čerpadla pro každý dům

Naše čerpadla řady Convert AW se vyrábějí ve výkonové řadě 6 – 28 kW. Vyhovíme tak majitelům všech typů obytných budov v České republice, včetně těch starších s vyšší tepelnou ztrátou. U těchto domů lze na výměnu kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo čerpat kotlíkovou dotaci a získat až 127 500 Kč. Vyřešíme i rozsáhlejší projekty pro využití tepelných čerpadel v bytových domech a velkých objektech, např. školách či administrativních centrech. Také v těchto případech se jako nejvýhodnější řešení nabízí využití tepelných čerpadel s velkým výkonem.

Při výběru tepelného čerpadla se držte zdravého rozumu. Nenechte se zviklat neopodstatněnými tvrzeními různých dodavatelů. Požadujte důkazy pro všechna tvrzení o jejich účinnosti. Nezapomínejte si všímat podmínek, při kterých byly udávané parametry změřeny.

A na závěr trochu nadsázky. Přece byste nechtěli mít v autě dva slabé motory, když můžete mít jeden výkonnější a zároveň levnější.

Obraťte se na nás, doporučíme vám, jaké tepelné čerpadlo je pro vás nejvýhodnější.


AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...