Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Komentář k situaci ohledně registrace necertifikovaných zařízení

Vyjádření firmy AC Heating – tepelná čerpadla

Je škoda, že tato situace nastala. Pro všechny zákazníky mohl existovat objektivní parametr, který by jim zjednodušil orientaci na trhu tepelných čerpadel = SCOP (energetický štítek), který se měří a deklaruje. Základním ukazatelem kvality je certifikace tepelného čerpadla.

Certifikaci je možno považovat za nejvíce objektivní kritérium. Certifikace uděluje nezávislá instituce. V Evropě je to Evropská asociace tepelných čerpadel (The European Heat Pump Association, EHPA), která sdružuje výrobce tepelných čerpadel, jejich komponentů, univerzitní a vývojová pracoviště a certifikované zkušebny v celé Evropě. V České republice je jedinou certifikovanou zkušebnou Strojírenský zkušební ústav, s.p. v Brně (www.szutest.cz).

Rozhodování podle ceny mohlo být nahrazeno rozhodováním podle skutečného přínosu tepelného čerpadla pro daný objekt.

Ten se zohledňuje právě posouzením každého konkrétního případu. Se znalostí tepelné ztráty, topné soustavy (radiátory, podlahové topení, teplotní spád) a navrženého výkonu čerpadla lze stanovit průměrné náklady na provoz objektu (ekonomický pohled) a také nepřímo odhadnout míru využití/zatížení zdroje (spolehlivost, životnost, hluk,…). Je však třeba vždy znát všechny 3 parametry. Sebelepší tepelné čerpadlo, které není správně dimenzované, nesplní očekávání. Pokud například vezmeme třeba „pozlacené tepelné čerpadlo“ o jmenovitém výkonu 8 kW a umístíme je na objekt s tepelnou ztrátou 17 kW – NEBUDE TO FUNGOVAT, fyzika je jen jedna.


Naše práce, kdy jsme úspěšně provedli certifikaci dle normy 14852 a 14511 již v roce 2014 jako jedni z prvních výrobců tepelných čerpadel, přišla prakticky vniveč. Této aktivitě jsme ale věnovali hodně úsilí, času a finančních prostředků v rámci vývoje a optimalizace zařízení. Podařilo se nám dosáhnout prokazatelně velmi nadprůměrných parametrů.

Naše seriózní snaha je zcela zmařena, protože například dovozci nekvalitní techniky z Číny nebo dodavatelé technologicky zastaralých tepelných čerpadel si mohou nyní sami napsat na papír libovolné parametry, nikdo je neověří, nepřezkouší a zákazník na ně bez problémů dotaci dostane. Protože ale zákazník není odborník, klidně si takové zařízení objedná, neví, že se jedná o podvod. Pokud si však zákazník takové zařízení nechá nainstalovat, je v pasti, protože je již musí dále dle smlouvy se státem provozovat po určitou dobu. Nemůže je vyměnit. A nelze je ani opravit, protože špatná funkce je dána obvykle chybou konstrukční – dimenzování, nekvalitní parametry, apod.

Bohužel, nevidím jinou cestu než vlastní odpovědnost zákazníků. Pořizují si zdroj na topení s životností až 20 let (tepelné čerpadlo). Tento zdroj má primárně přispět ke zlepšení stavu ovzduší. K tomu je zde bonus od státu 120 tisíc korun! Pokud jej nahradí pochybným zdrojem, pak se jim může stát, že v extrémním případě budou muset vracet celou částku dotace (mají to ošetřené ve smlouvě s nedůvěryhodným dodavatelem?) resp. že po dobu udržitelnosti opatření (8 let) jsou v „pasti“ a musí zařízení zachovat, případně je nahradit zařízením s lepšími parametry, tedy: vyčerpal jsem státní dotaci a teď si na plno koupím další nové zařízení? Další náklad? Nešlo to hned na poprvé udělat správně, odpovědně z hlediska čerpání dotace a pro klid a pohodu investora?

Je na zvážení, zda riziko zpětného přehodnocení dotovaných výrobků za to zákazníkům stojí. U produktů, jejichž parametry jsou deklarovány jinak než nezávislou certifikací, je na místě se ptát dodavatele, proč certifikován není.

Ten kdo informace o energetické třídě neumí, nechce, nemůže doložit, nemá svoje výrobky certifikovány, byť mohou být použité argumenty různě vyhýbavé i věrohodné, má pro to zajisté svůj důvod. A nebude to tím, že by se jednalo o zařízení s perfektními parametry.

Pokud tepelné čerpadlo štítek má, pak jistě pro solidního dodavatele nebude problém doložit osvědčení o zkoušce/certifikaci, jak tento štítek nabyl (pokud to je problém, pak se tomu odborně říká zneužití cizí nevědomosti k vlastnímu obohacení = podvod).


AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...