Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Současnost a budoucnost tepelných čerpadel

V přednášce za Asociaci výrobců tepelných čerpadel hovoří Ing. Tomáš Straka, Ph.D., o vývoji zájmu o tepelná čerpadla. Přestože je přednáška z listopadové konference AVTČ 2017, tak většina informací má stálou platnost. Což potvrzuje současnost roku 2019.

Vztah zákazníků k této tepelné technice se v posledních přibližně deseti letech zásadně změnil. Tepelná čerpadla se svým příznivým cenovým vývojem a technickými vlastnostmi stala běžnou součástí zdrojů tepla a jejich podíl rok od roku roste nejen v západní Evropě, ale i v České republice. Již v roce 2016 byl v Evropě překročen 1 milion instalovaných tepelných čerpadel za rok. Přitom v České republice to bylo 13 tisíc kusů, a tehdejší předpoklad očekával nárůst na hodnotu přes 20 tisíc ta rok 2018.

Zajímavým údajem je i podíl TČ připadajících na domácnost. Špičkovou hodnotou bylo 33 instalovaných TČ na 1000 domácností v Norsku, oproti cca 3 v České republice. A to jsou v Norsku vzhledem z významně nižším teplotám méně příznivé podmínky pro provoz TČ než u nás. I z toho lze usuzovat, že zájem českých domácností se bude dále zvyšovat.

Velmi dlouhodobý a optimistický růstový potenciál instalací TČ v Česku se může odhadnout až na desetinásobek současnosti. Ale podobný růstový potenciál lze pozorovat i v sousedním Německu. Brzdou může být jen významnější růst ceny elektřiny oproti ceně zemního plynu.

Velkou budoucnost mají tepelná čerpadla pro přípravu teplé vody, a to ať již souběžně s vytápěním, tak i samostatně jen pro teplou vodu. Tento trend má velkou růstovou tendenci.

Další potenciál pro využití TČ vytváří tzv. nulové domy v tom, že TČ umožní ukládání tepla. Spotřeba domu je tak nízká, že i poměrně malý tepelný zásobník vydrží poměrně dlouho. Příležitost vytváří domy stavěné z modulů, kdy v některém z modulů může být TČ integrováno již v výrobny modulů a stavba proběhne mnohem rychleji. Objevují se i instalace TČ v soustavách zásobování tepelnými energiemi. Mimo pozornost široké veřejnosti probíhají instalace TČ v průmyslu atp., kde umožňují využití tzv. odpadního tepla.

Informace z přenášky lze doplnit například článkem na TZB-info: Tepelná čerpadla v letech 2010 až 2017

 
 
Reklama