Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novinka v sortimentu regulací Vaillant

Ekvitermní regulátor sensoCOMFORT VRC 720 je výsledkem dlouhodobého vývoje a vyznačuje se celou řadou zajímavých funkcí a předností.

Obr. 1 Regulátor sensoCOMFORT VRC 720
Obr. 1 Regulátor sensoCOMFORT VRC 720

Regulátor sensoCOMFORT se vyrábí ve dvou základních variantách:

 • VRC 720 – drátové provedení
 • VRC 720 f – bezdrátové provedení.

Rozdíl mezi těmito variantami je pouze v elektrické instalaci, jestliže nejsou k dispozici potřebné elektrické rozvody, je nutné použít bezdrátovou verzi. Obě verze však mají shodné funkce. V obou případech se jedná o ekvitermní regulaci v závislosti na venkovní teplotě, umožňující regulaci jak jednoduchých, tak i velice komplexních topných systémů. Na obr. 1 je znázorněn vlastní regulátor včetně dalších prvků, které je schopen ovládat.

Ovládací prvky regulátoru
Obr. 2 Ovládací prvky regulátoru
Legenda:
1 Tlačítko nápovědy
2 Displej
3 Tlačítko „Zpět“
4 Tlačítko „Menu“
5 Potvrzovací tlačítko „OK“
6 Posuvník
7 Tlačítko „RESET“

Regulace sensoCOMFORT VRC 720/720(f) se vyznačuje velkým množstvím funkcí a vlastností. Některé jsou využitelné pouze pro servisního technika, základní funkce zajišťující komfort bydlení ocení potom koncový uživatel. Pro zajímavost si uvedeme ty nejdůležitější.

Základní charakteristiky:

 • Ovládání pomocí dotykového displeje
 • Regulace až devíti topných okruhů
 • Kaskádová regulace až se sedmi tepelnými zdroji
 • Inteligentní energetický management
 • Konektivita

Regulátor obsahuje monochromatický displej s vysokým rozlišením, který si uživatel může nastavit podle svého užívání. K ovládání slouží čtyři kapacitní tlačítka a pro změnu hodnot a pohyb v menu pak kapacitní dotykový posuvník. Samozřejmostí je tlačítko pro nápovědu. Všechny tyto ovládací prvky jsou uvedeny na obr. 2. Projektanti nebo montážní firmy využijí zejména možnost regulace většího počtu topných okruhů či kaskádové ovládání. Pro tyto případy je však nutné použít další dodatečné příslušenství, jako je např.:

Obr. 3 Modul VR 71
Obr. 3 Modul VR 71

VR 71 – základní rozšiřovací modul pro tři topné okruhy (obr. 3)

VR 32 – kaskádový modul, pomocí kterého lze ovládat kaskádu jak plynových a elektrických kotlů, tak i tepelná čerpadla v počtu až sedmi jednotek.

Další výhodou je možnost použití dálkového ovládání pro jednotlivé okruhy. Lze aktivovat i vliv prostorové teploty a tím získává uživatel větší míru komfortu ve vytápění. S výše uvedeným příslušenstvím lze ovládat jak základní jednoduché topení s jedním zdrojem a jednou topnou větví, tak ale i složité komplexní kaskádové topné systémy. Při instalaci kaskády sedmi kondenzačních kotlů VU 1206/5-5 ecoTEC plus se potom dostáváme na tepelný výkon až cca. 0,8 MW.

Další předností je možnost ovládat hybridní systémy – s více tepelnými zdroji, např. tepelné čerpadlo v kombinaci s fotovoltaickým systémem. V menu regulátoru lze nastavit jedno- či dvoutarifový režim. Při nastavení dvoutarifového režimu regulátor podporuje funkci PV-ready ve všech tepelných čerpadlech Vaillant. Funkce PV – ready (photovoltaic system ready) znamená, že v případě dostatečného výkonu fotovoltaiky a příslušného nastavení v regulátoru sensoCOMFORT 720 dochází k aktivaci těchto provozních stavů:

 1. Jednorázový ohřev zásobníku teplé vody (TV). V případě, že je aktivován časový program pro teplou vodu a zásobník je deaktivován („v útlumu“), dojde potom k nahřátí zásobníku na požadovanou hodnotu.
 2. Dodatečné navýšení teploty topné vody v akumulačním zásobníku o nastavenou hodnotu v rozmezí 0–15 K (nastavení z výroby 10 K) v případě požadavku na vytápění. Tím dojde ke zvýšení akumulace tepelné energie v topném systému a ta je dále využita ve večerních a nočních hodinách, kdy fotovoltaický systém nedává potřebný nebo již nulový výkon.

Samozřejmostí je konektivita s možností dálkového ovládání – správy. Pro tuto funkci je nutné připojit k regulaci internetovou bránu VR 920. Následně si uživatel nainstaluje na svůj mobilní telefon z Google Play nebo App Store příslušnou aplikaci sensoAPP (obr. 4a, b, c). Pomocí této aplikace lze ovládat topný systém včetně jeho dalších komponentů, jako je např. rekuperace nebo lze zobrazit aktuální údaje o vytápění, jako jsou např.:

 • Nastavení provozních režimů
 • Nastavení požadovaných teplot včetně topné křivky
 • Nastavení časových oken
 • Údaje o teplotách
 • Údaje o tlaku v topném systému
Printscreeny z aplikace sensoAPP
Obr. 4 Printscreeny z aplikace sensoAPP
a – souhrnný přehled o topném systému
Printscreeny z aplikace sensoAPP

b – informace o spotřebě energií
Printscreeny z aplikace sensoAPP

c – nastavení časového programu

Tento regulátor nabízí širokou škálu funkcí, které umožňují všem zákazníkům pohodlnou práci a používání tohoto výrobku. Projektanti ocení zejména široké možnosti tohoto regulátoru pro jednoduché či komplexní topné systémy. Montážní firmy a servisní technici využijí zejména funkce pro vlastní instalaci a uvedení do provozu, jako je např. instalační asistent nebo automatické načtení všech komponentů topného systému. A koncový uživatel? Ten zejména ocení nadčasový design vhodný do všech obytných prostorů, snadnost ovládání a rovněž dálkovou správu pomocí mobilní aplikace.

Toto vše je důkazem, že společnost Vaillant Group klade důraz rovněž na regulační techniku. Tato kvalitní a spolehlivá regulace sensoCOMFORT zaručí všem našim zákazníkům maximální komfort – od jednoduché a rychlé instalace až po úsporu energií a bezproblémové používání regulátoru při vytápění a přípravě teplé vody.

Ing. Libor Hrabačka

Technický ředitel Vaillant Group Czech s.r.o.


Tepelná čerpadla Vaillant
logo Tepelná čerpadla Vaillant

Značka Vaillant patří k předním výrobcům tepelné techniky v Evropě již od roku 1874. Její sortiment zahrnuje kondenzační kotle, tepelná čerpadla, rekuperační jednotky, zásobníky TV, solární systémy a regulační techniku. Vaillant klade velký důraz zejména ...