Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zájem o tepelná čerpadla stále roste: v minulém roce se jich prodalo více než 24 000

Již 15. rokem za sebou roste zájem o energeticky úsporná a šetrná tepelná čerpadla: vloni jich tak přibylo přes 24 000 oproti necelým 1 500 v roce 2005. Potvrzuje to analýza Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Inteligentní tepelné čerpadlo systému země-voda NIBE S1255
Inteligentní tepelné čerpadlo systému země-voda NIBE S1255

V jejich dynamicky rostoucích prodejích se odráží především zvýšený zájem o udržitelnou výstavbu a ochranu životního prostředí, podpořený státními dotacemi typu kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Vzhledem k rostoucím cenám energií a blížícímu se zákazu vytápění pomocí kotlů na pevná paliva 1. a 2. třídy se navíc dá předpokládat, že obdobný trend bude pokračovat i letos: např. divize NIBE Energy Systems CZ zaznamenala v prvním pololetí přibližně 5,5% nárůst prodejů tepelných čerpadel NIBE oproti stejnému období minulého roku.

Obliba tepelných čerpadel, jež jsou (zvláště ve spojení s fotovoltaikou) jedním z nejčistších a nejúspornějších zdrojů vytápění a chlazení, neustále stoupá. Aktuálně je jich v Česku instalováno kolem 130 000 kusů. Tato nízkouhlíková technologie čerpá teplo pouze z obnovitelných přírodních zdrojů, které není nutné dovážet ze zahraničí, a přispívá k vyvážení celé energetické sítě: při optimálním zapojení do topného systému totiž slouží jako jediný zdroj tepla k velmi efektivní akumulaci energie,“ konstatuje Radek Červín, vedoucí prodeje divize NIBE Energy Systems CZ, výhradního dovozce švédských tepelných čerpadel NIBE a NIBE „S“ do České republiky a na Slovensko. Ten zároveň dodává: „Na českém trhu nyní jednoznačně dominují tepelná čerpadla systému vzduch-voda, kterých se v minulém roce prodalo 22 615 kusů z celkového počtu 24 124. Na druhém místě jsou s opravdu výrazným odstupem modely systému země-voda, jež sice pracují efektivněji, ale vyžadují zhotovení hlubinného vrtu nebo plošného zemního kolektoru. Po nich pak následují tepelná čerpadla využívající odpadní vzduch.

Tepelná čerpadla čerpají teplo z obnovitelných zdrojů energie

Tepelné čerpadlo se řadí mezi čisté zdroje energie nezávislé na fosilních palivech, a jeho instalace proto přispívá k podstatnému snížení emisí CO2 vypouštěných do ovzduší. Využívá totiž teplo z okolního prostředí (z vody, vzduchu či země), které se v opakovaném cyklu přečerpává z nižší teploty na vyšší a následně se s ním účelně vytápí, chladí či ohřívá voda. Při odborné instalaci a funkčním zapojení do topného systému tak dochází k minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí a výraznému snížení energetické náročnosti nemovitosti.

Venkovní jednotka tepelného čerpadla systému vzduch-voda NIBE F2120
Venkovní jednotka tepelného čerpadla systému vzduch-voda NIBE F2120
Ventilační tepelné čerpadlo NIBE F730
Ventilační tepelné čerpadlo NIBE F730

Princip tepelných čerpadel je známý již téměř 170 let. Od té doby prodělala jejich technologie bouřlivý rozvoj, který pokračuje i v současnosti. Nejsilněji jej ovlivňuje vysoká poptávka po obnovitelných zdrojích energie (motivovaná snahou snížit znečištění ovzduší) a rostoucí ceny energií. Dlouhodobý vývoj navíc směřuje k výstavbě budov s téměř nulovou spotřebou energie: otázka využití environmentálně šetrných zdrojů vytápění, chlazení, větrání či ohřevu vody se proto stává čím dál aktuálnější. V nově realizovaných stavbách sice požadavky na výkon tepelných zdrojů klesají, přesto se dá předpokládat, že se tepelná čerpadla s nižším výkonem stanou (spolu se vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací tepla, případně fotovoltaikou) jedním z hlavních zdrojů tepelné energie,“ předvídá Radek Červín.

Více na www.nibe.cz


1 Za období 2005 až 2020: https://www.mpo.cz/assets/cz/energetika/statistika/obnovitelne-zdroje-energie/2019/5/Tepelna-cerpadla-1981-2018-final-verze.pdf


NIBE ENERGY SYSTEMS CZ
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
logo NIBE ENERGY SYSTEMS CZ Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.

Divize NIBE ENERGY SYSTEMS zastoupená společností DZ Dražice. V nabídce NIBE jsou tepelná čerpadla všech typů. Venkovní jednotky vzduch-voda využívající venkovní vzduch a jsou vyrobené z kvalitní nerezové oceli a efektivně pracují až do teploty -25 °C. ...