Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Reportáž z novostavby bytových domů v Příměticích na Znojemsku

Vytápění bytových jednotek tepelnými čerpadly vzduch-vzduch s integrovaným ohřevem TV. Všechny byty jsou vytápěny pomocí tepelných čerpadel ukrytých na střechách. Každá bytová jednotka má vlastní tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s ohřevem TUV. To je doplněno bivalentním zdrojem a nadřazenou regulací.

Nacházíme se v Příměticích na Znojemsku v nově postavené ulici Třešňová. Je chladné podzimní ráno, z bytových domů vycházejí lidé do práce a děti do školy. V tomto pohledu však chybí něco, co bývá pro podobné lokality běžné. Kouřící komíny plynových kotelen, případně nevzhledné výměníkové stanice dálkového vytápění. Přizvali jsme si zástupce realizační firmy A-TECHNOLOGY s.r.o., Ing. Luboše Kukliše, aby nám dal odpovědi: „Co a především proč je to zde jinak?“

Máte pravdu, komíny ani výměníkové stanice zde nenajdete. Budovy jsou zcela nezávislé na plynu a centrálním rozvodu tepla. Všechny byty jsou vytápěny pomocí tepelných čerpadel ukrytých na střechách. Každá bytová jednotka má vlastní tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s ohřevem TUV. To je doplněno bivalentním zdrojem a nadřazenou regulací.

Proč byla zvolena tato cesta?

Vše začalo v „době temna“, řešil se covid-19. Architektonická kancelář Remo & partners, s.r.o. z Moravan u Brna začala v roce 2020 s přípravou tohoto projektu. Po zkušenostech z předchozích projektů a definování požadavků se připojil tým A-TECHNOLOGY k návrhu vhodného řešení vytápění. Hledání vhodného řešení bylo vcelku krkolomné. Plyn nebyl v lokalitě dostupný, pouze elektřina. Bylo potřeba nabídnout vysoký standard za přijatelné investiční náklady. Zároveň bylo potřeba splnit požadavky z hlediska energetické náročnosti budovy a brát v potaz dodržení náročných norem z hlediska hluku. Rovněž byl kladen důraz na vzájemnou nezávislost jednotlivých bytů. Každý bude mít smlouvu s dodavatelem elektřiny a vody, hlavně nic nerozpočítávat.

To, že v lokalitě nebylo možno využít plyn, se ukázalo časem jako velká výhoda. Vše bylo vsazeno na jeden zdroj energie. Nebylo potřeba budovat přípojky plynu, kotelny, komíny a řešit s tím spojené povolení a revize. Žijeme v době, kdy jsou domy postaveny kvalitně, z kvalitních materiálů a nemají zdaleka takové nároky na vytápění, jak jsme byli doposud zvyklí.

Zvolená kombinace technologií má zajistit komfort pro uživatele bytu po celý rok.

To zní opravdu zajímavě, můžete nám to popsat o něco blíže?

Základem je multisplitová klimatizační jednotka, na kterou je kromě klasických vnitřních nástěnných jednotek připojen i zásobník teplé vody (jedna venkovní jednotka zajistí: vytápění/chlazení/ohřev teplé vody). Pro zvýšení komfortu a zároveň jako druhý zdroj tepla je použito elektrické podlahové vytápění. Aby tato kombinace dvou nezávislých topných systémů dávala smysl, jsou oba systémy řízeny společnou regulací k využití maxima výhod obou. Uživatel si dle potřeby nastaví teploty a časový plán.

Obr. 1: Schéma zapojení systému Triple C
Obr. 1: Schéma zapojení systému Triple C

Jaký to má přínos?

Motivací byly úspory energií, vyhovění požadavku na energetickou náročnost budov (PENB) a především komfort uživatelů.

Hlavním zdrojem tepla a ohřevu TUV je úsporné tepelné čerpadlo Hitachi Triple C. Zvýšení komfortu teplem od nohou a pro zajištění stabilnosti, je systém doplněn o bivalentní zdroj v podobě elektrických topných rohoží.

Každý byt má vlastní venkovní jednotku (elektroměr, vodoměr) a je nezávislý na ostatních. Kdo někdy žil v bytovém domě, potvrdí, jaký je problém domluvit se na zalévání společného trávníku, natožpak rozpočítat spotřebu energií.

Jelikož se jedná o tepelné čerpadlo vzduch-vzduch je vhodné ho využívat nejen na úsporné vytápění ale i na klimatizování. Což je v případě posledních parných let téměř nezbytné.

Velkým přínosem celého systému je řízení z jednoho místa, pomocí nadřazené regulace společnosti A-TECHNOLOGY s.r.o., a možnost ovládání z mobilní aplikace (www.i4comfort.cz). To umožňuje uživatelům přehledné ovládání i na dálku.

To je celkem neobvyklé řešení, nejsou obyvatelé tak trochu „pokusní králíci“?

Ne. Hitachi je osvědčená značka. Všechno jsou známé odzkoušené technologie, jde o tu jedinečnou kombinaci. V jednoduchosti je krása. Navíc se dá zmínit i robustnost řešení. Tepelné čerpadlo může být v případě poruchy plně nahrazeno elektrickým podlahovým vytápěním a ohřev vody elektrickou patronou zabudovanou v zásobníku. Ve stavebních konstrukcích se nachází jen kabely a chladivové potrubí. Vše ostatní je pohodlně přístupné technikům pro případ opravy.

Obr. 2: Venkovní multisplitové jednotky na střeše
Obr. 2: Venkovní multisplitové jednotky na střeše

Co investoři na takové řešení?

Zprvu bylo toto řešení obtížné prosadit, protože jaksi vybočuje z řady. Oproti běžnému řešení pro vytápění, klimatizaci, ohřev TUV a centrálnímu řízení se však dostáváme s pořizovacím nákladem o desítky procent níže, což je lákavé. Po důsledných testech byla zahájena první etapa výstavby. Jelikož se systém osvědčil, byla rovnou zahájena druhá etapa a příprava projektů dalších.

Děkujeme za rozhovor

Rádi bychom zde zmínili i možnost získání dotace z programu Nová zelená úsporám, který od roku 2022 podporuje i ohřev teplé vody tepelnými čerpadly. Kombinace venkovní multisplitové jednotky a vnitřního zásobníku TUV, které splňují požadovanou třídu účinnosti A+, jsou registrovány na webu dotačního programu, kde si můžete dohledat i příslušné SVT kódy.

Pokud vás tato technologie zaujala, můžete se o ní dozvědět více v tomto článku anebo přímo na stránkách výrobce Hitachi.


Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning Europe
logo Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning Europe

V našem portfoliu pro český a slovenský trh najdete rezidenční klimatizace a tepelná čerpadla, VRF systémy, komerční klimatizace, větrací systémy i chillery.