Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla AC Heating s novým řízením xCC, s podporou dotace Zelená úsporám

AC Heating vyvinul nový řídicí systém s názvem AC xCascade Control (xCC). Tento systém se velmi osvědčil pro regulaci systémů ve velkých objektech s kaskádami zdrojů tepla. Nyní jej úspěšně používáme i pro topné systémy v rodinných domech.

Tepelná čerpadla AC Heating pravděpodobně znáte jako moderní topný systém, který poskytuje řadu výhod oproti konvenčním tepelným čerpadlům jakými jsou vyšší účinnost, nižší hlučnost nebo třeba delší životnost. Tyto parametry jsou dány inteligentním řízením, které používá prvky jakými jsou například frekvenční měnič a elektronicky řízený expanzní ventil v chladivovém okruhu.

Vzhledem k tomu, že stále intenzivně pracujeme na vývoji řídicích systémů a zabýváme se měřením a regulací jako takovou, vyvinuli jsme nový řídicí systém s názvem AC xCascade Control (xCC). Tento systém byl tradičně navržen původně pro regulaci systémů ve velkých objektech s kaskádami zdrojů tepla. Protože se velmi osvědčil, používáme jej rovněž i pro topné systémy v rodinných domech. xCC zahrnuje mnoho optimalizačních funkcí, které jsou zaměřeny na úsporu tepla a na optimalizaci provozu tepelného čerpadla s frekvenčním měničem.

Tepelná čerpadla AC Heating jsou díky řízení xCC opět výrazně dále než konkurenční systémy.

Co si představit pod označením xCC? Promyšlený řídicí systém.

Jak již název AC xCascade Control (xCC) napovídá, jedná se o řízení kaskád. A to nejen na straně zdrojů tepla jakými může být prakticky cokoliv ale i na straně odběrů tepla. Jedná se o novou řadu tepelných čerpadel, která je určena pro složitější aplikace, kde se kombinuje více zdrojů a spotřebičů tepla dohromady v jednom topném systému.

Rovněž tuto regulaci ocení zákazníci, kteří preferují mít větší možnosti v zásazích do regulace, nebo mají zájem mít vyšší přehled o tom co se s jejich tepelným čerpadlem děje.

xCC: Zaměřeno na úsporu.

Tepelná čerpadla obecně přináší úsporu v nákladech za vytápění. Není však nikde dáno, že tato úspora bude maximální možná, nebude-li systém správně řízen. Zjistili jsme, že optimalizací regulace lze uspořit dalších až 30 procent navíc oproti tepelným čerpadlům, která níže popisované vlastnosti nemají.

xCC: Příklad aplikace - dům s bazénem s celoročním provozem, třemi topnými okruhy a celoročním ohřevem TUV.

Řídicí systémy dokážeme kvalitně navrhovat zejména díky velké praxi, kterou v oboru MaR máme.

Podívejme se na jeden jednoduchý případ. Vezměme v úvahu dům, kde je celoročně užívaný a vytápěný bazén. Tyto objekty vytápět jinak než tepelným čerpadlem zpravidla představuje náklady přesahující 100 tisíc korun za rok. Je to aplikace kde je velká spotřeba tepla a tepelné čerpadlo se zde velmi hodí.

Regulační systém xCC efektivně rozdělí řízení a umožňuje nastavení zvláštních teplot a teplotních křivek včetně jejich časování pro tyto zvláštní sekce:

 • okruh podlahového vytápění v domě
 • okruh radiátorového vytápění v domě
 • okruh pro ohřev TUV
 • okruh pro podlahový systém nebo radiátory v bazénové místnosti

Uživatel si může volit požadované teploty v jednotlivých sekcích, které jsou ověřovány teplotními čidly v domě. Uživatel volí topné křivky (teploty topné vody, které jsou vázány na venkovní teploty), které mohou být automaticky korigovány pro každý okruh zvlášť, což snižuje teplotu topné vody, tím i teplotu kondenzační a tím i spotřebu elektrické energie tepelného čerpadla.

Jako zdroje tepla je možné využít kromě tepelného čerpadla AC Heating i např. stávající plynový kotel.

Tepelné čerpadlo vytápí jednotlivé funkční sekce domu dle navolených parametrů a priorit. Jsou možné i takové konstrukce:

 • vazba teploty vzduchu v bazénové místnosti na teplotu bazénové vody (regulace vlhkosti, zamezení tvorby plísní)
 • v případě nedostatku tepla v celém topném systému (bivalentní bod) odpojení okruhu bazénu a jeho připojení opět v momentu kdy bude tepla dostatek = snížení spotřeby při zachování komfortu, omezení spouštění bivalence. Jde o to, že tepelné čerpadlo by dům i bazén co do počtu kWh/den vyhřálo, ale pokud přes den neběží na plný výkon v noci kdy je chladněji už to potom nedožene. Tato funkce využije akumulace bazénové vody a zajistí, že v chladnějším období dne je bazén odpojován (přechází do útlumu) a v teplejších částech dne je opět připojován (přechází do komfortu).
 • časování ohřevu bazénu do okamžiků kdy je vyšší topný faktor, např. přes den
 • je zde možnost omezit ohřev bazénu dle venkovní teploty (bazén přejde automaticky do útlumu)
 • tepelné čerpadlo umí časově ovládat filtraci nebo ji řídit dle teploty, umožňuje-li to umístění odpovídajícího teplotního čidla
 • automaticky časovaný útlum a zátop dle setrvačnosti podlahového vytápění - nemusíte sledovat za jak dlouho Vaše podlahové vytápění zareaguje na změnu, systém xCC si to zjistí během krátké doby sám a podle toho přizpůsobí časování.

Jaké zdroje a spotřebiče tepla lze k tepelnému čerpadlu připojit? xCC: téměř cokoliv!

Předchozí odstavce ukazují, že tepelné čerpadlo AC Heating dokáže být opravdu velmi flexibilní. Jedna z dalších výhod je to, že můžete v domě využít i stávající zdroje tepla a není nutné je likvidovat s tím, že tepelné čerpadlo má již svůj elektrokotel, který si koupíte de-facto navíc. Jako záložní zdroj je možné použít:

 • elektrokotel
 • plynový kotel
 • krbová vložka
 • kotel na tuhá paliva (uhlí, dříví)
 • soláry
 • centrální zásobování teplem

Zdroje tepla lze řadit paralelně i sériově. Regulační systém umí rovněž řešit i automatický přechod mezi paralelním (TČ může běžet současně se záložním zdrojem) a alternativním režimem (běží buď pouze tepelné čerpadlo nebo pouze záložní zdroj).

Tato zdánlivě bezvýznamná funkce je však velkým pomocníkem u domů s otopnou soustavou, která má teplotní spád vyšší než 55/45?C. Při překročení uživatelsky definované hodnoty je možné přejít na vytápění pouze záložním zdrojem.

Rovněž ji lze využít i u tepelných systémů s nízkoteplotní soustavou, které mají jako záložní zdroj vytápění plynový kotel. Od určité venkovní teploty (nebo ekvitermní teploty otopné vody) je totiž výhodnější vytápět dům pouze plynem z důvodu, že náklady jsou stejné a TČ pouze nabíhává zbytečně další motohodiny a peníze už nešetří. Zde se docílí finanční úspory i úspory chodu technologie.

Toto řešení je ve většině případů výrazně lepší než použití konvenčního vysokoteplotního tepelného čerpadla, které operuje obvykle s celkově horším topným faktorem a ve vysokých teplotách topné vody to platí dvojnásob. Navíc klesá jeho výkon s klesající venkovní teplotou a záložní zdroj poté tak jako tak musí běžet. Totiž vysokoteplotní tepelné čerpadlo, které by pokrylo tepelné ztráty objektu i při výpočtových venkovních teplotách (a tedy v momentech kdy se uplatní ta vyšší výstupní teplota) by bylo neúměrně drahé. Z tohoto důvodu se vysokoteplotní funkce ne vždy vyplatí.

xCC: Chytré a komfortní ovládání dle Vašich představ.

Tepelná čerpadla AC Heating dodávaná s regulací xCC lze pořídit v různých výbavách, která zahrnují různé regulační funkce a různé možnosti intuitivního ovládání. Jsou zde tyto možnosti:

 • ovládání přes tlačítka a displej na vnitřní jednotce tepelného čerpadla
 • ovládání přes drátový prostorový přístroj
 • ovládání přes bezdrátový prostorový přístroj
 • ovládání přes počítač (pomocí webového prohlížeče)
 • ovládání přes integrovaný barevný dotykový 5" LCD displej

Tepelné čerpadlo můžete začlenit do místní WiFi sítě nebo do místní ethernetové sítě. Pokud je v objektu připojení k internetu, lze tepelné čerpadlo ovládat i na dálku odkudkoliv na světě kde je internet.

xCC: Komplexní diagnostika a přehled o systému.

Regulační systém xCC Vám umožní vidět veškeré parametry tepelného čerpadla, jako jsou požadované a skutečné otáčky kompresoru, odebíraný proud z elektrické sítě, aktuální rychlosti ventilátorů, současné teploty v systému (teplota přehřátých par, teplota výparníku, teplota frekvenčního měniče, venkovní teplota, teploty otopné vody, teploty v místnostech a jednotlivých okruzích) a mnoho dalších parametrů.

Systém xCC Vám v případě jakékoliv poruchy (např. zanesení vodního filtru topného systému) sdělí co se děje a navrhne postup jak situaci řešit. Funguje zde samozřejmě i autodiagnostika jednotlivých komponentů.

V případě, že je tepelné čerpadlo připojeno k internetu, jsme schopni na dálku udělat detailní diagnostiku přímo z kanceláře našeho vývojového oddělení a předejdeme tak zbytečnému výjezdu.

Zelená úsporám: Zajímavé dotace.

Momentálně je možné čerpat na naše tepelná čerpadla i velmi zajímavé dotace. Základní dotace na naše tepelné čerpadlo je 50 tisíc korun.

Jsou zde ale i další možnosti, které jsou vázány na solární systémy, které rovněž dodáváme. Používáme obvykle panely Thermosolar a nerezové zásobníky ACV o objemu 300l, které umožňují kombinovat ohřev TUV solárem, tepelným čerpadlem a solár rovněž může dotápět i topný systém domu. Regulační systém xCC je takto vybaven, protože při dodržení těchto podmínek lze čerpat dotaci až ve výši 150 tisíc korun, a to není málo.

Cena instalace takového tepelného čerpadla výše uvedených parametrů a solárního systému s nerezovým zásobníkem o objemu 300 litrů se po splnění dotačních kritérií a získání dotace pohybuje obvykle kompletně kolem 200 tisíc korun vč. DPH, dopravy a montáže.

Velmi rádi Vám budeme k dispozici v otázkách týkajících se nasazování tepelných čerpadel AC Heating a regulačních systémů xCC. Pracovníci týmu AC Heating jsou plně kompetentní a je možné se obrátit buď přímo nebo přes poptávkový formulář umístěný na webu www.ac-heating.cz.

Tepelná čerpadla dodáváme standardně se Zárukou 7 let!


Ke stažení

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...